Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan skabes sammenhæng i kapacitet og ressourcer på tværs? Oplægsholder : Forebyggelseschef Eva Henriksen Kommunen har ca. 50.000 indbyggere En af to.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan skabes sammenhæng i kapacitet og ressourcer på tværs? Oplægsholder : Forebyggelseschef Eva Henriksen Kommunen har ca. 50.000 indbyggere En af to."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan skabes sammenhæng i kapacitet og ressourcer på tværs? Oplægsholder : Forebyggelseschef Eva Henriksen Kommunen har ca. 50.000 indbyggere En af to kommunale politiske repræsentanter i Samarbejdsudvalget kommer fra Skive Kommune Kommunens administration indgår derfor også i fælles- sekretariatet Som alle andre kommuner: ny aktør i forhold til vederlagsfri fysioterapi

2 Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi? a) Personer med varigt svært fysisk handicap b) Personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom (den 3. vej). Personer med varigt svært fysisk handicap kan få henvisning til: - holdtræning eller - højst 20 individuelle behandlinger, som kan suppleres med eller erstattes af holdtræning. Mere end 20 individuelle behandlinger fordrer en undtagelses- redegørelse. For patienter med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom foregår behandlingen primært som holdtræning, mens individuel behandling er en undtagelse Hvordan skabes sammenhæng i kapacitet og ressourcer på tværs?

3 Hvilke udfordringer står kommunen overfor: Vi har myndighedsansvaret og dermed også det økonomiske ansvar for området Vi har derimod ikke visitationsansvaret eller det behandlings- faglige ansvar Overenskomsten beskriver ikke klart hvad borgerne har ret til - f.eks. hvad en normalbehandling består af eller hvilke kriterier, der skal opfyldes for at udløse en undtagelsesredegørelse Samlet bliver det derfor en udfordring at styre området Hvordan skabes sammenhæng i kapacitet og ressourcer på tværs?

4 Kommunens tilgang til opgaven: Mulighed for at optimere det sammenhængende patientforløb! Koordinere indsatsen hvor borgeren modtager flere ydelser Dette giver mulighed for at have fokus på, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt Tæt samarbejde med de praktiserende læger Hvordan skabes sammenhæng i kapacitet og ressourcer på tværs?

5 Gruppetræning til borgere visiteret efter ”den 3. vej” (progredierende sygdomme) med behov for en tværfaglig indsats, hvori fysioterapien indgår Træning til borgere, som kommunen i forvejen yder en omfattende støtte - f.eks. beboere på kommunens botilbud til udviklingshæmmede og beboere på kommunens plejecentre. Dette vil dog fordre et tæt samarbejde og koordinering med de praktiserende fysioterapeuter Hvordan skabes sammenhæng i kapacitet og ressourcer på tværs? Hvad er kommunens handlemuligheder Kommunerne har med de nye regler fået mulighed for selv at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi. I Skive Kommune er der et ønske om at udvikle tilbud indenfor følgende kategorier:

6 Dilemmaer Hvordan undgår vi, at etablering af kommunale tilbud fører til en kapacitetsudvidelse? Hvordan kan vi koordinere indsatsen, så borgerne reelt får frit valg - og vi samtidig undgår overkapacitet (ledig tid) hos de praktiserende og kommunale fysioterapeuter? Hvordan samarbejder vi om at leve op til overenskomstens forudsætning om, at ”der kun vil udføres individuelle behandlinger ud over et antal på 20 i begrænset omfang”? Hvordan sikrer vi sammenhængende patientforløb for de mange borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi fra flere udbydere, eller vederlagsfri fysioterapi og ydelser efter Servicelovens § 86 på samme tid? Hvordan skabes sammenhæng i kapacitet og ressourcer på tværs?


Download ppt "Hvordan skabes sammenhæng i kapacitet og ressourcer på tværs? Oplægsholder : Forebyggelseschef Eva Henriksen Kommunen har ca. 50.000 indbyggere En af to."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google