Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det gode samarbejde København Syd Samarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det gode samarbejde København Syd Samarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Det gode samarbejde København Syd Samarbejde
Almen praksis, 2 sygehuse og 6 kommuner Afdelingsnavn

2 Baggrund Udvide samarbejdet på sundhedsområdet
København Syd samarbejdet Greve, Solrød, Stevns, Køge Kommuner (senere også Faxe og Roskilde) Borgere med kronisk sygdomme . Afdelingsnavn

3 Dagens spørgsmål Hvorfor samarbejde? Hvordan samarbejde?
Hvad får vi ud af det? Afdelingsnavn

4 Samarbejde Fælles ansvar – tænke på tværs af sektorer og kommuner
Udarbejde fælles kriterier på kronikerområdet Skabe ensartet, koordineret og kvalitetsudviklet tilbud Tydeliggøre snitfladerne mellem sektorerne Fælles kommunikationsstrategi Afdelingsnavn

5 Samarbejdspotentiale
Fælles informationsmateriale til sygehuse og almen praksis Dannelse af netværk og vidensdeling Køb af ydelser på tværs af kommunegrænser Understøtter forløbsprogrammer Afdelingsnavn

6 Hvordan samarbejde? Hvorfor samarbejde? Hvordan samarbejde?
Hvad får vi ud af det? Afdelingsnavn

7 Organisering Tværkommunal gruppe Tværsektorielt projektgruppe
Faxe, Roskilde, Solrød, Greve, Stevns og Køge kommuner Tværsektorielt projektgruppe Styregruppe RSS- Køge sygehus /S-Samarbejdsforum KSS Roskilde/Køge Afdelingsnavn

8 Organisering Projektgruppe med repræsentanter fra
Roskilde og (Køge) sygehuse Samarbejdskommuner Almen praksis Hjerteforeningen Hver sygehus og kommune er organiseret forskelligt med forskelligt serviceniveau - udgiftsneutralt Afdelingsnavn

9 Tværsektorielle projektgruppes opgaver
Afgrænsning af målgruppen Afklaring af snitflader Udarbejdet fælles henvisning Afklare opgave og ansvarsfordeling, koordinering og kommunikation mellem sektorer og aktører Sikring at alle i målgruppen vurderes og visiteres til rehabilitering Løbende dialog og vidensdeling i forhold udfordringer Afklaring – fælles data monitorering Udarbejde fælles informationsmateriale Afdelingsnavn

10 Hvad får vi ud af det? Hvorfor samarbejde? Hvordan samarbejde?
Afdelingsnavn

11 Afdelingsnavn

12 Erfaringer fra KBH Syd samarbejdet
Kendskab til hvad hver sektor kan tilbyde i rehabiliteringsforløbet Kendskab til hinandens udfordringer Aflive fordomme Skabe mulighed for at tilbyde et sammenhængende rehabiliteringsforløb Mulighed for at justerer snitfalder og ansvarsfordeling løbende Større ejerskab Afdelingsnavn

13 Erfaringer fra KBH Syd samarbejdet
Information bliver lettere integreret Udarbejdet fælles informationsmateriale Fremmer den daglige dialog på tværs af sektorer Vidensdeling Fælles kompetenceudvikling –undervisning, dokumentation Vigtigt at ledelsesniveauet er repræsenteret Afdelingsnavn

14 Erfaringer fra KBH Syd samarbejdet
Den tværkommunale gruppe Metodeudvikling –sundhedspædagogik, udetræning Fælles dokumentation Faglig sparring i forhold til egen indsats Køb af ydelser på tværs af sektorer Mulighed for udbud af fælles indsatser Afdelingsnavn

15 Særlige udfordringer Forventninger og service niveau forskelligt fra kommune til kommune Forventninger og tilbud forskelligt fra sygehus til sygehus Samarbejdspart der ikke er en del af gruppen Vigtigt at der er direkte dialog til det besluttende niveau i hver sektor Afdelingsnavn


Download ppt "Det gode samarbejde København Syd Samarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google