Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Forventninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - mission og vision ved Driftschef, Else Ammitzbøll Den 6. marts 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Forventninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - mission og vision ved Driftschef, Else Ammitzbøll Den 6. marts 2007."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Forventninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - mission og vision ved Driftschef, Else Ammitzbøll Den 6. marts 2007

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad skal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kunne  Mission  opgave - hvad er vi her for?  Vision  Hvilke mål går vi efter? Hvad vil vi være kendt for?

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Rammer og vilkår for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  Forventninger  Fra borgere, kommuner og Sundhedsstyrelsen  Faglige krav  Kvalitet og kvantitet

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center som en del af Psykiatri og Socialområdet

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center som en del af Børn, Unge og Specialrådgivning Lemvig Holstebro Ringkøbing- Skjern Ikast-Brande Viborg Skive Struer Herning Silkeborg Hedensted RandersNorddjurs Samsø Horsens Syddjurs Odder Skander- borg Favrskov Århus

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Eksempler på institutioner med behandlingstilbud  Børn og Unge Centret: Autisme, ADHD (Juelsminde, Århus)  Hald Ege: OCD, Turette, ADHD, borderline, (Viborg)  Himmelbjergets Børn og Unge Center: Autisme, Aspergers Syndrom, (Ry, Århus) Tourette Syndrom, ADHD, OCD  Holmstrupgård: Skizofreni, spiseforstyrrelser, (Brabrand) Aspergers Syndrom, Tourette Syndrom, ADHD, OCD, depression, borderline

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Institutioner med behandlingstilbud (fortsat)  Ulriksdal: ADHD, Autisme (Viborg) Mellerup Skolehjem: ADHD, OCD, Autisme (Mellerup og Ulfborg)  Møllebækken: Mentaltretarderede, Aspergers (Fjellerup) Syndrom

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forventninger - samspil omkring barnet/den unge barn/ung familie Regionale tilbud Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Praktiserende læger Kommunale tilbud

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forventninger - det gode forløb i Børn, Unge og Specialrådgivning serviceloven sundhedsloven serviceloven/folkeskoleloven barn/ung Kommune Praktiserende læge Himmelbjergets Børn og Unge Center Børne- og Ungdoms psykiatrisk Center Kommunalt tilbud Regionalt døgntilbud Regionalt ambulant tilbud

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forventninger -samspil som en forudsætning for at det lykkes  Fagligt samspil i Børn, Unge og Specialrådgivning  Fagligt samarbejde på tværs af sundhedstilbud og tilbud efter serviceloven således, der  tilbydes sammenhængende behandling  sikres gnidningsfrie overgange  sker en aflastning af sundhedsvæsenet  Sundhedsaftaler med kommuner

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Krav - Sundhedsaftaler med de 19 kommuner i Region Midtjylland Sundhedsloven  Det fremgår af sundhedsloven § 205, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet.  Der skal laves Sundhedsaftaler mellem kommunerne og Regionen vedr. sundhedsydelser/psykiatri der bl.a. rummer indsatsen for mennesker med sindslidelser  Behandling og godkendelse i marts 2007, fremsendes til Sundhedsstyrelsen 1.april 2007, fornyes hvert 4. år

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Krav - Sundhedsaftaler vedr. børne- og ungdomspsykiatrien  En fælles Sundhedsaftale for de 19 kommuner  Underarbejdsgruppe vedr. aftaler for børne- og ungdomspsykiatri med deltagelse af 14 kommuner  Aftalen vedr. børne- og ungdomspsykiatrien indeholder følgende elementer:  Henvisning  Visitation  Undersøgelses-/behandlingsforløbet  Samarbejde med kommuner i forbindelse med udskrivning  Færdigbehandlede patienter  Planlægning og styring af kapacitet

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Krav -udarbejdelse af Psykiatriplan for regionen Psykiatriplanen  skal omfatte både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien  skal danne grundlag for de politiske beslutninger om udviklingen af de behandlingspsykiatriske og socialpsykiatriske tilbud i Region Midtjylland i de kommende år.  forventes færdig ved udgangen af 2007.

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Krav - Sundhedsstyrelsens krav til regionen/ Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Kvalitet  Specialegennemgang for børne- og ungdomspsykiatrien – anbefalinger:  Kvalitet i ydelser  Fastholde og udvikle ekspertise  Varetagelse af landsdelsfunktion  Evidensbaserede behandlingsprotokoller  Uddannelse og forskning  Den Danske Kvalitetsmodel

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Krav - Sundhedsstyrelsens krav til regionen/ Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Kvantitet  2% vækst i aktivitet indenfor samme budgetramme  Fra stationær til ambulant behandling  Udvidet ret til udredning og udvidet ret til behandling

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands udkast til mission  Region Midtjylland vil fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Børn, Unge og Specialrådgivnings mission  Region Midtjylland tilbyder kommuner og borgere højt specialiserede og individuelle tilbud, der imødekommer borgernes behov for en særlig indsats, når det drejer sig om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger.

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands udkast til vision Region Midtjylland vil:  skabe et sundhedsvæsen på højeste internationale niveau til gavn for alle.  levere sociale ydelser på højt internationalt niveau til gavn for brugerne.  forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden og skabe vilkår for vækst i borgernes indkomst.

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Børn, Unge og Specialrådgivnings vision  Vi giver borgerne kvalitetssikrede ydelser på et højt fagligt niveau  Vi leverer fleksible og effektive løsninger  Vi vil i et troværdigt samspil være kommunernes foretrukne samarbejdspartner

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad kunne visionen være?  Den bedste børne- og ungdomspsykiatri i Danmark?  Kvalitet  Tilgængelighed  Sammenhæng  Arbejdsmiljø  Sikre børn og unge et liv så godt som muligt på trods af psykiske lidelser

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvordan kommer vi godt i gang? Skab din arbejdsplads  Få styr på rammerne  Spørg igen og igen og igen …  Få styr på ambitionerne  Husk dine værdier  Vær tålmodig

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk … Rigtig god arbejdslyst med udviklingen af jeres mission, vision og strategier


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Forventninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - mission og vision ved Driftschef, Else Ammitzbøll Den 6. marts 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google