Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forventninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - mission og vision ved Driftschef, Else Ammitzbøll Den 6. marts 2007 www.regionmidtjylland.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forventninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - mission og vision ved Driftschef, Else Ammitzbøll Den 6. marts 2007 www.regionmidtjylland.dk."— Præsentationens transcript:

1 Forventninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - mission og vision ved Driftschef, Else Ammitzbøll Den 6. marts 2007

2 Hvad skal Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kunne
Mission opgave - hvad er vi her for? Vision Hvilke mål går vi efter? Hvad vil vi være kendt for? 2 ▪

3 Rammer og vilkår for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Forventninger Fra borgere, kommuner og Sundhedsstyrelsen Faglige krav Kvalitet og kvantitet 3 ▪

4 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center som en del af Psykiatri og Socialområdet
4 ▪

5 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center som en del af Børn, Unge og Specialrådgivning
Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs Silkeborg Århus Herning Ringkøbing-Skjern Skander-borg Ikast-Brande Odder Horsens Samsø Hedensted 5 ▪

6 Eksempler på institutioner med behandlingstilbud
Børn og Unge Centret: Autisme, ADHD (Juelsminde, Århus) Hald Ege: OCD, Turette , ADHD, borderline, (Viborg) Himmelbjergets Børn og Unge Center: Autisme, Aspergers Syndrom, (Ry, Århus) Tourette Syndrom, ADHD, OCD Holmstrupgård: Skizofreni, spiseforstyrrelser, (Brabrand) Aspergers Syndrom, Tourette Syndrom, ADHD, OCD, depression, borderline 6 ▪

7 Institutioner med behandlingstilbud (fortsat)
Ulriksdal: ADHD, Autisme (Viborg) Mellerup Skolehjem: ADHD, OCD, Autisme (Mellerup og Ulfborg) Møllebækken: Mentaltretarderede, Aspergers (Fjellerup) Syndrom 7 ▪

8 Forventninger - samspil omkring barnet/den unge
Praktiserende læger Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center barn/ung familie Kommunale tilbud Regionale tilbud 8 ▪

9 Himmelbjergets Børn og Unge Center
Forventninger - det gode forløb i Børn, Unge og Specialrådgivning serviceloven sundhedsloven serviceloven/folkeskoleloven Kommunalt tilbud Kommune Børne- og Ungdoms psykiatrisk Center barn/ung Himmelbjergets Børn og Unge Center Regionalt ambulant tilbud Praktiserende læge Regionalt døgntilbud 9 ▪

10 Forventninger -samspil som en forudsætning for at det lykkes
Fagligt samspil i Børn, Unge og Specialrådgivning Fagligt samarbejde på tværs af sundhedstilbud og tilbud efter serviceloven således, der tilbydes sammenhængende behandling sikres gnidningsfrie overgange sker en aflastning af sundhedsvæsenet Sundhedsaftaler med kommuner 10 ▪

11 Krav - Sundhedsaftaler med de 19 kommuner i Region Midtjylland
Sundhedsloven Det fremgår af sundhedsloven § 205, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Der skal laves Sundhedsaftaler mellem kommunerne og Regionen vedr. sundhedsydelser/psykiatri der bl.a. rummer indsatsen for mennesker med sindslidelser Behandling og godkendelse i marts 2007, fremsendes til Sundhedsstyrelsen 1.april 2007, fornyes hvert 4. år 11 ▪

12 Krav - Sundhedsaftaler vedr. børne- og ungdomspsykiatrien
En fælles Sundhedsaftale for de 19 kommuner Underarbejdsgruppe vedr. aftaler for børne- og ungdomspsykiatri med deltagelse af 14 kommuner Aftalen vedr. børne- og ungdomspsykiatrien indeholder følgende elementer: Henvisning Visitation Undersøgelses-/behandlingsforløbet Samarbejde med kommuner i forbindelse med udskrivning Færdigbehandlede patienter Planlægning og styring af kapacitet 12 ▪

13 Krav -udarbejdelse af Psykiatriplan for regionen
Psykiatriplanen skal omfatte både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien skal danne grundlag for de politiske beslutninger om udviklingen af de behandlingspsykiatriske og socialpsykiatriske tilbud i Region Midtjylland i de kommende år. forventes færdig ved udgangen af 2007. 13 ▪

14 Krav - Sundhedsstyrelsens krav til regionen/ Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Kvalitet Specialegennemgang for børne- og ungdomspsykiatrien – anbefalinger: Kvalitet i ydelser Fastholde og udvikle ekspertise Varetagelse af landsdelsfunktion Evidensbaserede behandlingsprotokoller Uddannelse og forskning Den Danske Kvalitetsmodel 14 ▪

15 Krav - Sundhedsstyrelsens krav til regionen/ Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Kvantitet 2% vækst i aktivitet indenfor samme budgetramme Fra stationær til ambulant behandling Udvidet ret til udredning og udvidet ret til behandling 15 ▪

16 Region Midtjyllands udkast til mission
Region Midtjylland vil fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. 16 ▪

17 Børn, Unge og Specialrådgivnings mission
Region Midtjylland tilbyder kommuner og borgere højt specialiserede og individuelle tilbud, der imødekommer borgernes behov for en særlig indsats, når det drejer sig om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. 17 ▪

18 Region Midtjyllands udkast til vision
Region Midtjylland vil: skabe et sundhedsvæsen på højeste internationale niveau til gavn for alle. levere sociale ydelser på højt internationalt niveau til gavn for brugerne. forøge viden og udvikling i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i offentligheden og skabe vilkår for vækst i borgernes indkomst. 18 ▪

19 Børn, Unge og Specialrådgivnings vision
Vi giver borgerne kvalitetssikrede ydelser på et højt fagligt niveau Vi leverer fleksible og effektive løsninger Vi vil i et troværdigt samspil være kommunernes foretrukne samarbejdspartner 19 ▪

20 Hvad kunne visionen være?
Den bedste børne- og ungdomspsykiatri i Danmark? Kvalitet Tilgængelighed Sammenhæng Arbejdsmiljø Sikre børn og unge et liv så godt som muligt på trods af psykiske lidelser 20 ▪

21 Hvordan kommer vi godt i gang?
Skab din arbejdsplads Få styr på rammerne Spørg igen og igen og igen … Få styr på ambitionerne Husk dine værdier Vær tålmodig 21 ▪

22 … Rigtig god arbejdslyst med udviklingen af jeres
mission, vision og strategier 22 ▪


Download ppt "Forventninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - mission og vision ved Driftschef, Else Ammitzbøll Den 6. marts 2007 www.regionmidtjylland.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google