Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionale Kontaktfora på handicapområdet Møde med repræsentanter fra DH Stig Langvad, formand, DH.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionale Kontaktfora på handicapområdet Møde med repræsentanter fra DH Stig Langvad, formand, DH."— Præsentationens transcript:

1 Regionale Kontaktfora på handicapområdet Møde med repræsentanter fra DH Stig Langvad, formand, DH

2 Velkommen Der er jo etableret 4 fora til dialogen på handicapområdet i regionerne Fora 5 kommer snart i region hovedstaden Hvem er hvem? Hvad skal vi i dag?

3 Regionernes rolle på handicapområdet Strukturreform eller kommunalreform? Mest det sidste! Regionernes opgaver og betydning reduceres løbende – måske forsvinder de? Kommunalreformen står ikke til at ændre i den overordnede struktur, men indholdet kan og bør fortsat påvirkes, men hvordan? DH ser fremad og stiller krav til kvaliteten i indsatsen for personer med handicap – uanset handicap, alder osv.

4 DH og det regionale (tværkommunale) DH-afdelingerne varetager opgaverne i kommunerne (politisk samarbejde, kommunale handicapråd osv.) DH-centralt varetager opgaverne på det regionale og tværkommunale felt (koordineringen, udpegning, uddannelse osv.) DH-centralt skal bidrage til varetagelse af regionale og tværkommunale for opgaver på baggrund af input fra afdelingerne i kommunerne

5 Regionernes opgaver Koordinere sundhedsaftaler og sociale rammeaftaler Drift af botilbud, specialundervisning og visse former for specialrådgivning Sundhedsområdet (hospitaler, læger, almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi, genoptræningsplan osv.) Deltage i det regionale trafikselskab Deltage i det regionale udviklingsråd ….. (lidt flere begrænsede opgaver) Regionerne er vigtige samarbejdspartnere, men spiller en mindre rolle, end vi havde forventet som følge af kommunalreformen

6 DH-opgaven er den samme Det er vores opgave at sikre fokus på de behov, der er blandt personer med handicap, der, på den ene eller den anden måde, påvirkes af beslutninger på det regionale niveau  Dialog gennem forskellige former for repræsentation  Dialog gennem forskellige former for interessepolitisk kamp Det er ikke vores opgave at lade os forføre af den ene eller den anden part i kampen for/imod regionerne/kommunerne

7 Regionale udviklingsråd Man overdriver ikke, hvis man siger, at det er tæt på en fiasko Der er tale om meget lidt politisk fokus og interesse fra kommunal side Der er stort frafald blandt repræsentanter fra DH Der er ingen sandsynlighed for, at de videreføres efter 2010 (mod oprindeligt forventet) Der er behov for noget nyt, der kan følge og inspirere den regionale og tværkommunale udvikling på handicapområdet

8 KL er den naturlige arvtager Kommunerne samarbejder på tværs vedrørende indsatsen på handicapområdet (KKR) Kommunerne gider ikke det regionale perspektiv sammen med regionerne Det er naturligt at etablere et samarbejde med KL om at følge og udvikle handicapområdet på tværs af kommuner (evt. regionalt) Det er naturligt at søge accept og aftale med Velfærdsministeriet herom (data grundlag, økonomi, vejledninger, forpligtelse) Det vil være politisk uklogt at gå alene uden andre repræsentanter for ”brugerne”

9 Regionerne taber markedet Regionerne koordinerer udarbejdelse af det sociale rammeaftaler, men har kun ganske ringe indflydelse på disse Kommunerne overtager driften af tilbud beliggende i kommunen Regionerne kan ikke tage initiativ til etablering af nye udviklinger uden kommunal tilsagn Regionerne kan ikke regne med den lovede kommunale efterspørgsel Regionerne prøver at vinde politisk støtte, f.eks. via kvalitetsudvikling – men uden kommunal støtte

10 Regionerne på sundhedsområdet Laver for mange genoptræningsplaner med specialiseret indhold Det er regionernes praktiserende læger, der indstiller til vederlagsfri fysioterapi i en kommunal mulighedsstruktur Laver sammenhængende forløb for patientgrupper, der tilhører den såkaldte almindelige sygdomsramte befolkning (i hvert tilfælde ikke alle grupper af personer med handicap) Kan ikke sikre den nødvendige kapacitet til speciallægerne (bl.a. psykiatri) Kan ikke sikre fri og lige adgang til behandling for alle Koordinere sundhedsplaner uden egen indflydelse Der behov for handicappolitiske initiativer fra DH


Download ppt "Regionale Kontaktfora på handicapområdet Møde med repræsentanter fra DH Stig Langvad, formand, DH."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google