Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TO-FASEFODRING AF DIEGIVENDE SØER JENS KORNELIUSSEN.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TO-FASEFODRING AF DIEGIVENDE SØER JENS KORNELIUSSEN."— Præsentationens transcript:

1 TO-FASEFODRING AF DIEGIVENDE SØER JENS KORNELIUSSEN

2 HVORFOR 2 FASEFODRING ?  I er gået fra 25-30 grise pr årsso til 30-35 = soen er mere belastet. Stigende krav til god funktion og mælkeydelse.  Stigende interesse for andre veje end: Borgal, dyre tilsætningsstoffer og hokus pokus  Fravænningsvægten skal op!  Rimelig logisk at der må være en fordel.

3 DISPOSITION  Visioner med fasefodring.  Foreløbige forsøgsresultater  Løsningsmuligheder med forskelige foderanlæg  Erfaringer med simpel fasefodring i praksis

4 VISIONER MED FASEFODRING At tildele soen foder der passer til hendes cyklus Lavt proteinindhold og højt fiberindhold i starten af diegivningsperioden. Højt proteinindhold til sidst. Mindre belastning af søerne Mindre diarré og MMA. Større grise ved fravænning. Lavere foderforbrug til søer og smågrise.

5 FORSØG – FORELØBIGE TENDENSER Vi mangler fortsat afgørende forsøgsresultater - men de er tæt på! SEGES og Foulum er i gang og forsøgene antyder: Øget mælkeydelse – større grise ved fravænning. Lavere samlet foderforbrug – mindre vægttab i farestalden. Mere flad foderkurve = mere foder i starten af diegivningsperioden og mindre til sidst.

6 FORSØG – FORELØBIGE TENDENSER Måske forskellige foderkurver alt efter søernes huld og mælkeydelse. Ingen konkrete anbefalinger til fodersammensætning endnu. Fase 1 : Foder der dækker soens vedligehold = tættere på drægtighedsfoder Fase 2 : Der er dækker soens behov til mælkeydelse. (Mere protein og lysin). Idealpunkt : Måske mulighed for valgfri tildeling af de 2 faser på stiniveau. Det bliver svært!

7 LØSNINGSMULIGHEDER – NYE ANLÆG Krav : Skal kunne håndtere min. 2 blandinger på sektionsniveau. Gerne på stiniveau. Fremtidens krav??: Valgfri mængde af 2 forskellige blandinger på stiniveau. Håndtering af flere kurver efter søernes huld og antal grise /mælkeydelse. Opsummering af foderforbrug på stiniveau.

8 LØSNINGSMULIGHEDER Tørfodring Fasefodring – flere blandinger på samme rør Dobbeltstrenget anlæg En rørstreng (+ en silo)pr sektion Multifase anlæg Vådfodring Restløs Én rørstreng pr. sektion

9 FASEFODRINGSANLÆG 1 RØR - FLERE BLANDINGER

10 Fordele: -Kun et foderrør pr foderkasse -Man kan skifte foder på stiniveau. Ulemper: -Begrænset antal foderfaser. -Mere teknik

11 FASEFODRINGSANLÆG FLERE RØR – 1 RØR PR BLANDING Fordele: -Det er enkelt -Man kan skifte foder på stiniveau. Ulemper: -Begrænset antal foderfaser. -Det er svært at få plads til flere rør pr foderkasse – i farestalde

12 EN RØRSTRENG (+ EN SILO) PR SEKTION Fordele: -Mulighed for flere faser -Det er enkelt Ulemper: -Man kan kun skifte foder på sektionsniveau.

13 MULTIFASEFODRINGSANLÆG SKIOLD

14 MULTIFASEFODRINGSANLÆG BOPIL

15 MULTIFASEFODRINGSANLÆG SKIOLD + BOPIL Fordele: -Valgfrit antal faser -Kan blande foder -Kan opsummere forbrug på stiniveau. -Man kan skifte foder på stiniveau. Ulemper: -Det tager lang tid at foder!! -Mere kompliceret.

16 VÅDFODER RESTLØS FordeleUlemper Valgfri antal faser. Dog sætter skubbemedie begrænsning Mere kompliceret Ingen fermentering i rørstrenge, men pas på bakterier i skubbemedie Risiko for opblanding med skubbemedie Ingen tab af kunstige aminosyrer – formodentlig!

17 VÅDFODER – ÉN RØRSTRENG PR. SEKTION Rimelig løsning hvis der er meget lille afstand mellem blanderum/udfodringstanke og udfodringssteder. FordeleUlemper Billig løsningStore restmængder i rørstrenge. Aminosyretab Kræver 50 mm rør Sikker udfodring - ingen fælles rørKan ikke skifte foder på stiniveau (Tilnærmet multifase på sektionsniveau) Enkel og overskuelig opbygning

18 TÆNK JER GODT OM INDEN DER INVESTERES Spørg en foderrådgiver om valg af anlæg! Er der kommet ny viden frem om fasefodring Lav en liste til leverandøren med jeres ønsker til fodring. - hvad skal anlægget kunne udfodre og blande - krav til overslæb mellem blandinger - inden for hvilket tidsrum skal fodring og blanding kunne gennemføres - osv

19 ERFARINGER SIMPEL FASEFODRING Det har vi prøvet i flere besætninger: Fase 1: Reduceret protein og ekstra fiber fra indsættelse i farestalden 4-6 dage efter faring. Fase 2: Dieblanding med ekstra protein og lysin Hvordan : Vådfoder: 1 Special optimering til fodring med 2 blandinger på samme rørstreng 2 Rørtømning.

20 ERFARINGER SIMPEL FASEFODRING Hvordan : Tørfoder og Vådfoder: Diegivningsblanding med ekstra protein og lysin + 500-800 gram af byg/mineral/fedt/solsikke/roepille blanding én gang daglig fra indsættelse i farestalden til 4-6 dage efter faring 2 kurver.

21 ERFARINGER SIMPEL FASEFODRING Erfaring: Mange har prøvet modellen med tildeling af 500-800 gram ekstra tørfoder Kun positive tilbagemeldinger indtil videre! Samme erfaringer som forsøgene. Det tager mindre tid end at sprøjte grise og søer Værd at arbejde videre. Videre forsøg med stærkere fodring i starten Forskellige kurver alt efter antal grise, huld og malkeevne. Bliv endelig ved.


Download ppt "TO-FASEFODRING AF DIEGIVENDE SØER JENS KORNELIUSSEN."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google