Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor stor forenkling vil koen acceptere?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor stor forenkling vil koen acceptere?"— Præsentationens transcript:

1 Hvor stor forenkling vil koen acceptere?
Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, Landscentret, Dansk Kvæg Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

2 Eksempler på stærkt forenklede grovfodersystemer
Majs Kløvergræs Halm Helsæd Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

3 Fordøjelighed af organisk stof og NDF i grovfoder
Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

4 1. slæt græs- og majsensilage giver den højeste mælkeydelse
Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

5 Kun majsensilage som grovfoder?
Fordele Meget rationel afgrøde (ét slæt, monokultur) Højt udbyttepotentiale Høj energiværdi (få kg tørstof pr. foderenhed) Let at ensilere (god ensilagekvalitet, få sporer) Ulemper Krav til dyrkningsforhold Årsvariation i udbytte og kvalitet Lav tyggetid og NDF-fordøjelighed i forhold til græsensilage Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

6 Produktionsforsøg med majsensilage på Danmarks JordbrugsForskning
Græs : majsensilage, 25:75 og 0:100 To snitlængder, 9 og 27 mm Fuldfoder 4 x 4 køer, uger efter kælvning Periodelængde 3 uger Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

7 Tendens til lavere foderoptagelse ved lang snitlængde i majs
Danmarks JordbrugsForskning, 2002 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

8 Højere tyggetid i foderrationen med græsensilage
Danmarks JordbrugsForskning, 2002 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

9 Samme mælkeydelse med og uden tilskud af græsensilage
Danmarks JordbrugsForskning, 2002 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

10 Majsensilage som eneste grovfoder kan praktiseres, men kræver…
Majsensilage med letfordøjelige cellevægge, maks. 30% stivelse og snitlængde på 15 mm Tilskudsfoder med højt indhold af letfordøjelige cellevægge Gode og stabile dyrkningsforhold Men …. Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

11 Vi anbefaler tilskud af 1/3 græs-ensilage, fordi det…
Forebygger lav tyggetid og fodringsbetingede lidelser Forebygger faldende ydelse og fede køer i senlaktationen Reducerer følsomheden overfor udbyttevariation i majs Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

12 Afpas målet for majsensilagen efter foderrationen
Majsensilage sammen med 1/3 græsensilage Høst ved 32-33% tørstof Høst med kort snitlængde på 9–10 mm Vælg sorter med høj energiværdi (få kg ts/FE) Majsensilage som eneste grovfoder Høst ved 29-30% tørstof Høst med snitlængde på 15–17 mm Vælg sorter med høj NDF-fordøjelighed Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

13 Høj andel af stivelse i rationen kan være attraktivt
Fordele Billig energikilde Høj energikoncentration Stimulerer mælke- og proteinydelsen Glucogent næringsstof, som koen har stort behov for Ulemper Kan reducere grovfoderets NDF-fordøjelighed Kan forringe køernes sundhed Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

14 Bypass stivelse afhjælper negativ virkning i vommen
Giver mindre belastning af vommiljøet Giver måske større energiudnyttelse Men giver andre ulemper Reducerer den mikrobielle proteinsyntese og dermed AAT Kan forringe den samlede fordøjelighed af stivelse Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

15 Koens omsætning af stivelse fra aktuelle stivelseskilder
Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

16 Crimpet korn har ikke bedre foderværdi end valset korn
Ensilering giver tab af næringsstoffer, men dog meget begrænset ved god management Ensilering øger nedbrydningen af stivelse i vommen og giver mindre bypass stivelse Ensilering øger nedbrydningen af protein og giver mindre AAT Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt

17 Konklusion Kombination af 2/3 majs og 1/3 græs-ensilage giver bedst sikkerhed for høj grovfoderandel og dermed høj mælkeydelse Græsensilage kan erstattes af grønbyg- eller lucerneensilage Ensileret majs bidrager ikke med mere bypass stivelse end valset korn Crimpet korn har ikke bedre foderværdi end valset korn Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Planteavlskongres, januar 2004.ppt


Download ppt "Hvor stor forenkling vil koen acceptere?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google