Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rekruttering af frivillige ledere MBU’s Årsmøde 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rekruttering af frivillige ledere MBU’s Årsmøde 2007."— Præsentationens transcript:

1 Rekruttering af frivillige ledere MBU’s Årsmøde 2007

2 Frivillighedsundersøgelsen 2006 •38% yder en frivillig indsats •Bruger i gennemsnit 17 timer om måneden •De mest aktive er mænd mellem 30-49, med en lang uddannelse, som arbejder over 40 timer ugentlig og har en høj indkomst •Knap 2/3 er blevet opfordret til frivillighed •Halvdelen af ikke-frivillige siger at de gerne vil være frivillig, hvis de blev spurgt.

3 Den moderne leder anno 2007  Plads til familien  Plads til personlig udvikling  Begrænset tid - vil ikke deltage i overflødige møder  Svært med faste mødetider  Vil gerne have ansvar, men det må ikke blive til uoverskuelighed og utilstrækkelighed  Vil gerne tilegne sig nye kompetencer  Vil vide hvad man får ud af det  Lægger vægt på et godt ”voksen/unge” fællesskab

4 Lederes motiver til frivilligt arbejde  Et socialt fællesskab  Lære noget nyt  Gøre en forskel  Yde en indsats

5 7 vigtige skridt til at rekruttere ledere 1. Skab en attraktiv gruppe 2. Definer det reelle behov 3. Hvad tilbyder din gruppe 4. Lav en konkret ”job-beskrivelse” 5. Hvem skal spørges – lav lister 6. Hvordan spørger vi 7. Tag godt imod nye ledere

6 1 – Skab en attraktiv gruppe Ledergruppen skal være et team  Føle af man løfter i flok  God kommunikation mellem lederne  Den enkelte leder skal være engageret Se fremad mod nye mål  Hav ambitioner om gruppen arbejde – lav mål  Se muligheder frem for problemer Overskuelige arbejdsopgaver  Forenkling af rutiner  Planlægning

7 Vurder din gruppe (1-5) Ledergruppen skal være et team  Føle af man løfter i flok  God kommunikation mellem lederne  Den enkelte leder skal være engageret Se fremad mod nye mål  Hav ambitioner om gruppen arbejde – lav mål  Se muligheder frem for problemer Overskuelige arbejdsopgaver  Forenkling af rutiner  Planlægning

8 2 - Definer det reelle behov  Hjælp i 3 uger med aktiviteter  Hjælp i 3 måneder som vikar  Medleder  Ansvarlig leder  Drøft ofte den fremtidige ledersituation på ledermøder, så man undgår sidste øjebliks løsninger

9 3 - Hvad tilbyder din gruppe?  Kan lederen få det som de ønsker (Et socialt fællesskab, lære noget nyt, gøre en forskel og yde en indsats)  Er din gruppe velfungerende  En blanding af unge og ældre ledere  Passende ansvar  Rimelig tidsforbrug

10 4 - Lav en konkret ”job-beskrivelse”  Forventninger  Opgaver  Ansvar  Tidsforbrug

11 5 - Hvem kan spørges – lav lister  Tidligere ledere og deltagere  Venner  Familie  ”Det grå guld”  Bedsteforældre  Småbørnsfamilier  Studerende  Tilflyttere  Naboer  Forældre ……

12 6 - Hvordan spørger vi  Løbesedler/kirkeblad/opslagstavlen  Telefon, brev/mail, SMS, MSN  Personligt er altid at foretrække  Tilbyd en prøvetid og inviter til at ”kigge forbi”  Fortæl præcist hvad opgaven indebærer – ingen dørsalg  Fortæl hvad I kan tilbyde – dørsalg velkommen  Følg op på din forespørgsel  Lad være med at sige nej for dem!

13 7 - Tag godt imod nye ledere  Vær åben overfor de nye i lederfællesskabet.  Lyt til de nye ledere og giv dem medbestemmelse og ansvar.  Lav en grundig introduktion til de nye ledere  Tag dem med på kurser.  Afstem jeres forventninger med hinanden  Hav en materialepakke klar  Giv dem gruppens vedtægter, værdier, mål osv.  De uskrevne regler

14 Opsummering – 7 vigtige skridt 1. Skab en attraktiv gruppe 2. Definer det reelle behov 3. Hvad tilbyder din gruppe 4. Lav en konkret ”job-beskrivelse” 5. Hvem skal spørges – lav lister 6. Hvordan spørger vi 7. Tag godt imod nye ledere


Download ppt "Rekruttering af frivillige ledere MBU’s Årsmøde 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google