Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan skriver man sin afsluttende opgave?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan skriver man sin afsluttende opgave?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan skriver man sin afsluttende opgave?
Afsluttende Opgaver Hvordan skriver man sin afsluttende opgave? Bo Svarre Nielsen 15 November 2o10

2 Afsluttende Opgaver Inden du går i gang er der et par principper, du skal kende: Du er på et universitet og du skal skrive en akademisk opgave! Der er forskellige fag traditioner for hvorledes man skriver en opgave. Din vejleder har altid ret! Det er godt, hvis din virksomhed kan få et konkret udbytte af din opgave, men det akademiske niveau har prioritet Skal den være offentlig eller fortrolig?

3 Afsluttende Opgaver Nu skal du så til at finde en opgave:
Du skal synes, den er spændende, ellers dør du! Vil du lave den selv eller skal det være i en gruppe? Skal den være empirisk funderet eller skal den være rent teoretisk? Hvis empirisk, har du så muligheden for at skaffe data?

4 Afsluttende Opgaver Bayesianske Netværk anvendt til søgemaskineoptimering Brug af sensor fusioneret lokationsdata opsamlet fra en mobil enhed Bruger interfaces for the Design for Ageing Well Project CMM's påvirkning af udviklingsproduktets kvalitetsmål Computerstøttet analyse af farvekompositioner på websider COWI og IT-governance Den agile virksomhed - hvordan kan agilitet opnås i en virksomhed ved anvendelse af EA-teori Det værdiskabende service katalog (Søg efter ”afsluttende” i projektbasen

5 Afsluttende Opgaver Så begynder vi på opgaven! Du skal lægge fundamentet til dit 12-tal! Du skal skrive en problemformulering. Hvad går det ud på? Simpelt nok, du skal formulere et problem for nogen. Altså hvad er det for et problem, du vil løse. Du kan formulere det som et spørgsmål, evt. med underspørgsmål, der skal hænge sammen med hovedspørgsmålet. Det er tit en god idé at inkludere nogle ”parameterord”, fx ”hvorledes får man succes med…….”. Her er ”succes” et parameter ord. Du kan arbejde med det i resten af projektet. Hvordan defineres succes? Hvordan måles det? Succes for hvem?? etc.

6 Afsluttende Opgaver Eksempler på problemformuleringer
Hvordan produceres målrettet og anvendelig systemdokumentation, som bedre understøtter systemudviklingen, systemets anvendelse og dets fremtidige vedligeholdelse? Med et teorektisk udgangspunkt i A User-Centred Approach to Functions in Excel af Blackwell, Burnett, Peyton Jones (2003) (JBB03) og praktisk udgangspunkt i anvendte regneark er det da muligt at implementere og i praksis drage nytte af brugerdefinerede funktioner i regneark? Hvordan opfatter virksomheder forretningsværdi af it-investeringer og hvorfor er det svært at realisere denne?

7 Afsluttende Opgaver Du bør også beskrive lidt om baggrunden for dit valg af problem, fx at du ofte opdager noget i din virksomhed, som du gerne vi undersøge. Dernæst skal du foretage en afgrænsning, hvis det er relevant; men det er det nu næsten altid! Det kan fx være, at du kun vil undersøge en bestemt funktionalitet af et tænkt system, eller at du kun vil arbejde med en udvalgt brugerskare eller at du kun vil arbejde med en bestemt del af din virksomhed. Brug vejlederen til at få skabt en god problemformulering!

8 Afsluttende Opgaver Nu begynder akademia at stikke hovedet frem! Du skal nemlig skrive et teoriafsnit. Hvilken teori vil du basere dig på? Hvor mange teorier vil du bruge. Hvorledes er de valgt, og hvordan hænger de sammen med problemformuleringen? Hvis du er diplom studerende kan du bruge lærebøgerne++, men er du master studerende kræves der en selvstændig litteratur søgning. Tal med jeres vejleder om, hvad I gør.

9 Afsluttende Opgaver Så når vi til metodeafsnittet. Det afhænger af dit fagområde. Hvilken udviklingsmetode vil du bruge? Hvorledes tester du? Hvorledes vil du gennemføre din empiri? Spørgeskema eller interviews? Hvor representative er de? Udvikling af en spørgeguide er en del af dette afsnit. Husk, det skal være klart hvorledes spørgsmålene fremkommer på basis af empiri og problemformulering. Hvis eksaminator spørger hvorledes du er kommer frem til et spørgsmål, er svaret IKKE ”Jeg synes, det ku’ være spændende at vide!”.

10 Afsluttende Opgaver Hvis der er empiri, skal du nu ud og foretage den. Tal med din vejleder om dokumentation af empirien. Hvis du skal udvikle er det, nu kodeblyanten eller farvekridtet skal frem!

11 Afsluttende Opgaver Analysen. Nu bliver det svært. Du skal længere ind, du skal helt ind i problemstillingen! (frit efter Den Lille Gumbas). Du skal nu samle problemformulering, teori og empiri til en analyse, fx hvad passer til teorien, hvad afviger. Er der data, som kan danner mønstre og som kan klassificeres på fornuftig måde. Det virker tåget, men er ikke så svært, når man står med de aktuelle data. Husk din mening er aldeles uinteressant, hvis den ikke kan relateres til teori og empiri! Er der tale om udvikling er dette måske test afsnittet. Hvordan faldt testen ud? Hvilke svagheder var der m.m.

12 Afsluttende Opgaver Så er der konklusionen. I konklusionen angiver du svaret på spørgsmålene i problemformuleringen, samt eventuelle usikkerheder i svarene. Lad nu være med at starte forfra på opgaven i konklusionen! Den skal være kort. Endelig er der perspektiveringen. Her må du gerne have en mening! Her kan du skrive lidt om, hvad du har lært, om opgaven kan sættes ind i en større sammenhæng, om der er efterfølgende opgaver, som kan være interessante.

13 Afsluttende Opgaver Så kan du hente dit: 12-tal


Download ppt "Hvordan skriver man sin afsluttende opgave?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google