Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Revision af Hjerteforeningens vedtægter V/ Peter Højland Ikke-lægelig næstformand i Hjerteforeningen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Revision af Hjerteforeningens vedtægter V/ Peter Højland Ikke-lægelig næstformand i Hjerteforeningen."— Præsentationens transcript:

1 Revision af Hjerteforeningens vedtægter V/ Peter Højland Ikke-lægelig næstformand i Hjerteforeningen

2 Medlemmer af vedtægtsudvalget Peter Højland (formand)  Ikke-lægelig næstformand i Hjerteforeningens Hovedbestyrelse Henrik Steen Hansen  Formand for Hjerteforeningens Hovedbestyrelse Anne Kaltoft  Lægelig næstformand i Hjerteforeningens Hovedbestyrelse Preben Qvist Sørensen  Medlem af Hjerteforeningens Hovedbestyrelse Torben Lindholm  Medlem af Hjerteforeningens Hovedbestyrelse Ole Cordtz  Formand for Frederiksberg Lokalkomité og medlem af Frivilligrådet Kjeld Ahrendsen  Formand for Nyborg Lokalkomité og medlem af Frivilligrådet

3 Procesplan for vedtægtsrevision 1 Repræsentantskabsmøde 2014 2 Nedsættelse af vedtægtsudvalg 3 Vedtægtsudvalgets indstilling behandles i Hovedbestyrelsen 4 Vedtægtsforslag præsenteres på Regionsmøderne 5 Repræsentantskabsmøde 2015

4 Input til processen Valgturnus - det kunne være hensigtsmæssigt med 4-4-4. Bestyrelsens sammensætning - fire frivillige, fire læger og fire erhverv/politik/offentlig Hvilke lægespecialer skal dækkes? Formand i fire år eller uden grænse? Skal formanden altid være læge? Medarbejderrepræsentant? Formand vælges separat eller af bestyrelsen? Formandskab - altid to læger? Mandater – bør alle være kvalificerede? Skal bestyrelsen være på 12 medlemmer – måske 9? Maks periode 3x3 - hvad med 5x2, 6x2 eller 4x3? Skal geografi medtænkes?

5 Forslag til ændringer Hovedbestyrelsens sammensætning og konstituering Valgturnus og -periode Eksklusionsparagraf Kontingentfastsættelse Tekniske justeringer

6 Hovedbestyrelsens sammensætning og konstituering Hovedbestyrelse på 13 medlemmer 4 sundhedsfaglige medlemmer 2 læger og 2 specialer (kardiologi skal være det ene) 4 repræsentanter for de ”frivillige” 4 medlemmer med erfaring fra det offentlige/erhvervslivet 1 medarbejderrepræsentant Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv Formand vælges blandt bestyrelsens midte Det skal ikke længere være et krav, at formanden er læge

7 Valgturnus og -periode Et medlem vælges for tre år ad gangen Et medlem kan sidde i fire periode dvs. 12 år

8 Eksklusionsparagraf Det skal være muligt at ekskludere medlemmer hvis: ”Et medlem efter hovedbestyrelsens opfattelse modarbejder eller skader Hjerteforeningens virke og formål eller disponerer i strid med vedtægterne”

9 Kontingentfastsættelse Forslag om at kontingentet følger pris- og lønudviklingen Repræsentantskabet skal fortsat ind over, hvis der ønskes en større eller mindre regulering end pris- og lønudviklingen.

10


Download ppt "Revision af Hjerteforeningens vedtægter V/ Peter Højland Ikke-lægelig næstformand i Hjerteforeningen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google