Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ændringsforslag til lovforslag L1 §12. stk 4 Grupperådsmøde •Oprindeligt forslag Tilføjes til §12, stk. 4: ”Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ændringsforslag til lovforslag L1 §12. stk 4 Grupperådsmøde •Oprindeligt forslag Tilføjes til §12, stk. 4: ”Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag."— Præsentationens transcript:

1 Ændringsforslag til lovforslag L1 §12. stk 4 Grupperådsmøde •Oprindeligt forslag Tilføjes til §12, stk. 4: ”Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til divisionsledelsen med invitation til at deltage.” •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

2 Ændringsforslag til lovforslag L2 §25, stk. 4. Divisionsrådsmøde •Oprindeligt forslag Tilføjes til §25, stk. 4: ”Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til korpsledelsen med invitation til at deltage.” •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

3 Ændringsforslag til lovforslag L3 §43, stk. 4. om offentliggørelse af referater •Oprindeligt forslag Frist ændres: ”§43 stk. 4: Referat af Korpsledelsens møder offentliggøres inden 28 dage i et af korpsets medier.” •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

4 Ændringsforslag til lovforslag L4 § 5. stk. 3 Betingelser for medlemskab •Oprindeligt forslag Ændring af de to første punktummer:§ 5, stk. 3. ”Alle medlemmer betaler et personligt kontingent til deres gruppe, den lokale division, et anerkendt center, et anerkendt arrangement eller direkte til korpset.” •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

5 Ændringsforslag til lovforslag L5 Ny § 8a. Enheder i Det Danske Spejderkorps •Oprindeligt forslag Ny § 8 a: ”Enheder i Det Danske Spejderkorps er grupper, divisioner, anerkendte spejdercentre og anerkendte arrangementer”. •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

6 Ændringsforslag til lovforslag L6 § 8. Rådsmøder stk. 4 litra d: •Oprindeligt forslag Ny §8, stk. 4 litra d. ”Ved grupper eller divisioners erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves 2/3 flertalsbeslutning på rådsmødet.” •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

7 Ændringsforslag til lovforslag L7 §24, stk. 2. Divisionsrådet •Oprindeligt forslag Ændring af§ 24, stk. 2 ”Alle divisionens enheder har op til fem stemmer. Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde.” Ændring af § 24, stk. 3 ”Enhedernes repræsentanter er navngivne og er valgt af grupperådene eller udpeget af anerkendte spejdercentre og arrangementer efter de regler, der gælder for disse.” •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

8 Ændringsforslag til lovforslag L8 §34, stk. 5 Korpsrådet. •Oprindeligt forslag Ændring af §34, stk. 5 ”Enhedernes repræsentanter er navngivne og er valgt af divisionsledelserne og grupperådene samt udpeget af anerkendte spejdercentre og arrangementer efter de regler, der gælder for disse.” •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

9 Ændringsforslag til lovforslag L9 (optræder som L5 i mødemappen) § 13, stk. 3 Dagsorden – grupperådsmøde •Oprindeligt forslag Ændring af §13, stk.3. ”Dagsordenspunktet om valg til bestyrelsen, jf. stk. 1, litra g, behandles kun, når der er nogen på valg. •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

10 Ændringsforslag til beslutningsforslag B1 WOSM og WAGGGS medlemskab •Oprindeligt forslag Korpsledelsen skal sikre, at alle medlemmer af Det Danske Spejderkorps bliver meldt ind i World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og World Organisation of the Scout Movement (WOSM), hvis vedtægterne og lovene i de respektive organisationer tillader dette. Dette skal ske snarest muligt og senest inden næste ordinære korpsrådsmøde. •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

11 Ændringsforslag til beslutningsforslag B2: Menneskerettigheder og konventioner •Oprindeligt forslag Det Danske Spejderkorps anerkender og arbejder aktivt for FNs Menneskerettigheder, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionen (FN's Konvention om Barnets Rettigheder). Dette indgår i grundlaget for udviklingen af korpset program og kan sammen med vores erfaringer med børn og unge indgå som udgangspunkt, hvor DDS vælger at udtale sig i aktuelle sager. •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:

12 Ændringsforslag til beslutningsforslag B3 bemyndigelse •Oprindeligt forslag Korpsrådet bemyndiger Korpsledelsen til efter Korpsrådsmødet at foretage rettelser i korpsets love, som er konsekvens af de på mødet vedtagne lov- og beslutningsforslag. Korpsledelsen bemyndiges i øvrigt til at foretage redaktionelle rettelser i lovene. •Forslag til ændring af forslag Skriv et præcist forslag til ændring af det oprindelige forslag •Motivation Skriv en kort motivation for jeres ændringsforslag •Forslagsstillere: Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i korpset kan fremsætte ændringsforslag. Skriv fornavn og efternavn og gruppe på stillere af ændringsforslag: •NN fra x Gruppe / division •Kontaktinfo Skriv mobilnummer på kontaktperson blandt stillere af ændringsforslag:


Download ppt "Ændringsforslag til lovforslag L1 §12. stk 4 Grupperådsmøde •Oprindeligt forslag Tilføjes til §12, stk. 4: ”Kopi af indkaldelsen med dagsorden og bilag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google