Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Egebjergnettet Stiftende Generalforsamling for den midlertidige forening 24 oktober 2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Egebjergnettet Stiftende Generalforsamling for den midlertidige forening 24 oktober 2005."— Præsentationens transcript:

1 Egebjergnettet Stiftende Generalforsamling for den midlertidige forening 24 oktober 2005

2 Agenda 1.Status (mødet den 22. september) 2.Spørgsmål og svar 3.Afstemning (stiftelse af foreningen) 4.Vedtagelse af vedtægter og kontingent 5.Valg af bestyrelse 6.Næste trin 7.Eventuelt

3 1.Mødet den 22 September

4 Beslutningen i maj: •Der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der forbereder materiale til det næste møde i den store gruppe torsdag den 22. september. •Den lille gruppe består af: Birger Lund, N. Henrik Jensen, Bent Kristensen, Jørgen Jørgensen, Christian Sørensen og Thomas Seeberg. •Første møde i den lille gruppe er torsdag den 9. juni kl. 20. •Der skal tilvejebringes et konkret PR materiale rettet mod forskellige husstandes typiske behov. •Materialet skal konkret præsenteres for den enkelte husstand ved at den store gruppe ( + nogle flere som fanges ind med lasso) deler kvarteret imellem sig. •Vi skal have set på vedtægtsforslaget igen og overveje, om vi skal gå direkte til en stiftende generalforsamling, eller vi skal stile mod en to-trinsraket med en interimsbestyrelse først. •Denne afgørelse kan træffes, når resultatet af dørklokkestemningen er gjort op.

5 Gruppens aktiviteter siden sidst •Har mødtes hver anden uge. •Har oprettet egen hjemmeside egebjergnettet.dk •Har udarbejdet PR folder (ikke omdelt). •Har udarbejdet regneark til estimering af besparelse for den enkelte husstand (istedet for forbrugergrupper). •Har fået fast plads til indlæg I Egebjergbladet. •Har udarbejdet forslag til vedtægter for midlertidig forening.

6 Besparelsesberegning

7 COMX

8 TDC (Ballerupnettet)

9 NESA

10 IPPC

11 Oplæg til næste trin på vejen •Første trin er dannelsen af en forening, der skal finansiere en professionel opstilling af et projekt og professionel støtte til gennemførelsen af det. Afhængig af projektets størrelse og ambitionsniveau kan en sådan rådgivning koste fra 5.-10.000 til 50.000 kroner. •Andet trin er så i samarbejde med den professionelle – og uafhængig - rådgivning at få opstillet et konkret projekt og så få samlet det nødvendige antal interessenter for at gennemføre projektet på de vilkår, man er blevet enige om.

12 Fase 1:Midlertidig forening 1.Skaffe min ?? medlemmer til finansiering af ekspertbistand til udbud. 2.Medlemmerne indskyder et engangs- kontingent (200Kr?) som modregnes kontingentet ifm tilslutning til den endelige forening. 3.Afvikles efter etablering af den endelige Egebjerg Antenne og Bredbåndsforening

13 2. Spørgsmål og svar

14 3. Afstemning

15 4. Vedtagelse af vedtægter og kontingent

16 5. Valg af bestyrelse

17 6. Næste trin

18 Hvad er kravene? •Hvad er det vi vil være fælles om? –Klare definitioner om de opgaver, vi ønsker at løse i fællesskabet •Hvordan skal vi så samarbejde om de fælles mål? –Klare definitioner af samarbejdsmåden, og den økonomi vi forpligter om til •Hvilke frihedsgrader stiller vi krav om i vores samarbejde om de fælles mål? –Hvilke frihedsgrader skal der være for den enkelte forening og for det enkelte medlem? –Er det "en for alle og alle for en", eller er målet "personlige individuelle valg"

19 7. Eventuelt


Download ppt "Egebjergnettet Stiftende Generalforsamling for den midlertidige forening 24 oktober 2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google