Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering fra bestyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering fra bestyrelsen"— Præsentationens transcript:

1

2 Orientering fra bestyrelsen
Ny direktør, Kim Høgh Visioner for Hjerteforeningen Kommunikation mellem bestyrelsen og lokalkomitéerne Frivilligrådet Kontingenter hos Hjerteforeningen Vedtægtsudvalg

3 Ny direktør, Kim Høgh 58 år Cand.mag. fra Københavns Universitet 1997
Direktør flere kommuner (Birkerød, Hørsholm) Adm. direktør, SCION (DTU’s Forskerpark) Flere lederuddannelser (Stanford, CBS) Koncerndirektør Region Hovedstaden ( ) Bl.a. Trafik og infrastruktur, Forskning Stærk frivillig profil, DGI, DIF Organisatorisk virketrang med behov for klarhed

4 Visioner for Hjerteforeningen
De tre hoved formål Forskning Forebyggelse gennem oplysning og rådgivning Støtte patienter og pårørende

5

6

7

8 Visioner for Hjerteforeningen
De tre hoved formål Forskning Forebyggelse gennem oplysning og rådgivning Støtte patienter og pårørende Øget fokus på forskning Frivillige i centrum ”Betroede” midler

9

10 Bestyrelsesarbejdet Baggrund Sammensætning Opgaver Ansvar

11 Bestyrelsesarbejdet Baggrund
Valgt på repræsentantskabs møde, vedtægternes §6

12 Bestyrelsesarbejdet Sammensætning
12 medlemmer 11 vælges for 3 år ad gangen og formanden for 2 år ad gangen. Af de 11 menige medlemmer 2 læger 3 valgt blandt lokalkomiteers medlemmer 4 valgt repræsenterende samfundslivet bredt 2 ikke nærmere specificeret Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt af Repræsentantskabet, og har samme forpligtelser over for dette.

13 Bestyrelsesarbejdet Opgaver
Inden udgangen af januar give komite- og klubbestyrelserne meddelelse om, hvor mange repræsentanter de er berettiget til at vælge Fastsætter administrationens opbygning og beføjelser Føre tilsyn med foreningens arbejde / overholdelse af visioner / mål og strategier Føre tilsyn med økonomi

14 Bestyrelsesarbejdet Ansvar
Alle bestyrelsesmedlemmer har samme forpligtelse og ansvar. Har ansvaret for foreningens virksomhed, herunder regnskab og budget. Har normalt bestyrelsesansvar.

15 Bestyrelsesarbejdet Sammensætning
12 medlemmer 11 vælges for 3 år ad gangen og formanden for 2 år ad gangen. Af de 11 menige medlemmer 2 læger 3 valgt blandt lokalkomiteers medlemmer 4 valgt repræsenterende samfundslivet bredt 2 ikke nærmere specificeret Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt af Repræsentantskabet, og har samme forpligtelser over for dette.

16

17 Kommunikation mellem bestyrelsen og lokalkomitéerne
Nyhedsbrev efter hvert Hovedbestyrelsesmøde. Er igangsat Deltagelse i regionsmøder og andre samlinger (mindst et bestyrelsesmedlem deltager ved hvert regionsmøde og samling) Etablering af ”Frivilligråd” Er under opstart

18 Frivilligråd Formål Bestyrelsen vægter det frivillige arbejde meget højt Bestyrelsen har et udtalt ønske om, at lytte til lokalkomiteerne. Bestyrelsen vil – i størst mulig udstrækning – sikre overensstemmelse mellem det frivillige system og bestyrelsens beslutninger.

19 Frivilligråd Deltagere: 5 medlemmer blandt de frivillige
De 3 medlemmer af HB valgt på frivilligt mandat De 2 lægelige medlemmer af Formandskabet Første møde den 9. april 2014 i Odense Medlemmer valgt Dagsorden udsendt Vi glæder os

20 Fast dagsorden 1. Nyt fra Hovedbestyrelsen 2. Bordet rundt. Dette punkt har til formål at få synliggjort problemstillinger som de opleves i lokalkomiteerne. 3. Evt. særlige opgaver (som f.eks. bearbejdelse af vedtægtsændringer m.m.) 4. Evt. opgaver fremsendt fra Hovedbestyrelsen 5. Øvrige emner indsendt skriftligt til Frivilligrådet forud for mødet. Oplæg skal indeholde en problemformulering og et forslag til beslutning. 6. Eventuelt

21 Frivilligråd De valgte:
Region Nord: Jørgen Christensen, formand LK Frederikshavn (suppleant: Henning Julin, formand LK Aalborg) Region Syd: Kjeld Ahrendsen, formand LK Nyborg (suppleant: Jutta Drath, formand LK Aabenraa) Region Sjælland: Kim Fjord, formand LK Ringsted (suppleant: Birgit Pedersen formand LK Odsherred) Region Hovedstaden: Ole Cordtz, formand LK Frederiksberg (suppleant: Lilla Voss, formand LK Allerød) Region Midt: Jonna Knude Hovgaard, formand LK Århus (suppleant: Finn Søndergaard, Formand LK Randers)

22

23 Hvorfor forslag om kontingentstigning
Hjerteforeningens værdier og handlinger godtgør et kontingent på højde med andre patientforeninger

24 Kontingent Sammenlignet med andre organisationer er vores kontingent i den lave ende... Personligt Par/familie Pensionist Studerende Livsvarigt Hjerteforeningen 195 310 2.300 Kræftens Bekæmpelse 325 475 200 Gigtforeningen 295 2.800 Diabetesforeningen 280 395 180 Nyreforeningen 250 2.500  Scleroseforeningen 420 Ældresagen 230 380

25 Anbefaling fra bestyrelsen
Derfor anbefaler bestyrelsen, at Hjerteforeningen forhøjer kontingentet pr. 1/ for personligt og parmedlemsskab til følgende satser: Personligt Par/familie Hjerteforeningen nu 195 310 Hjerteforeningen 2015 220 335 Personligt Par/familie Firmamedlem Livsvarigt Hjerteforeningen 220 335 2000 2300

26 Vedtægter Vedtægtsudvalg


Download ppt "Orientering fra bestyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google