Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Aktuelt om fodring med majsensilage.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Aktuelt om fodring med majsensilage."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Aktuelt om fodring med majsensilage - årets majsensilage - betydning af FK NDF - betydning af stubhøjde - AAT i majsensilage - nedbrydning af toksiner Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Majsensilagens foderværdi 2005 BlggSteins Tørstofprocent 28,029,5 Råaske, % 4,53,8 Råprotein, % 8,88,4 Træstof, % 23,423,1 Sukker, % 1,3- Stivelse, % 26,322,9 NDF, % 48,246,0 FK NDF 56,2**58,8 FK organisk stof 71,871,6 Kg tørstof pr. FE 1,29

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Majsensilagens foderværdi over flere år Sidste 5 år20042005 Høstdato 9/1015/1012/10 Tørstofprocent 32,3 31,729,5 Råaske, % 3,63,53,8 Råprotein, % 7,97,88,4 Træstof, % 19,919,723,1 Stivelse, % 28,127,322,9 NDF, % 40,241,846,0 FK NDF 60,861,9 58,8 FK organisk stof 75,074,971,6 Kg tørstof pr. FE 1,191,181,29

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Faktorer med indflydelse på FK NDF FaktorEstimatP-værdi Område-< 0,0001 Høstuge-< 0,0001 Tørstofprocent-2,50,0003 NDF+1,10,0020 FK organisk stof+2,0< 0,0001 NDF * tørstofprocent-0,0383 FK organisk stof * NDF-0,0272 FK organisk stof * tørstofpct.-0,0135

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Svag effekt på kvalitetsparametre ved brug af ensileringsmiddel EnsileringsmiddelJaNej Antal prøver813037 Tørstofprocent29,929,4 Kg tørstof pr. FE1,29 Kvalitetsparametre pH3,8 Mælkesyre, % af tørstof6,26,1 Eddikesyre, % af tørstof1,61,8 Ammoniaktal4,95,0

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Stor effekt af FK NDF på mælkeydelsen (majs høstet ved 30% tørstof) MajstypeLav FK NDFHøj FK NDF Kl.græsensilage-+-+ Mælk, kg31,934,036,036,6 Fedtprocent3,893,903,573,78 Fedt, kg1,221,351,211,35 Proteinprocent3,153,253,183,39 Protein, kg0,961,121,111,23 EKM, kg31,033,233,535,8 Hymøller et al. (2005)

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt FK NDF og stivelse konfunderet i produktionsforsøget Lav FK NDF Høj FK NDF Tørstofprocent29,730,3 NDF, %46,241,9 Stivelse, %18,224,7 FK NDF (målt in vivo)58,264,3 FK organisk stof (målt in vivo)71,476,4 Kg tørstof pr. FE1,351,15 Hymøller et al. (2005)

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Fraktionering af foder i NorFor Aske Råprotein Råfedt NDF Stivelse Gæringsprodukter Rest fraktion Opløselig Potentiel nedbrydelig Ufordøjelig Fedtsyrer Glycerol Potentiel nedbrydelig Ufordøjelig Opløselig Potentiel nedbrydelig Ufordøjelig

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Nedbrydning af næringsstoffer i vommen

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Egenskaber for forskellige majstyper med samme FK organisk stof MajstypeLav FK- NDF NormalHøj FK- NDF FK NDF58,661,964,7 FK organisk stof76,0 Stivelse, g/kg tørstof320290260 NDF, g/kg tørstof360390420 Ufordøjelig NDF (iNDF), g/kg NDF282*197197* Potentiel nedbrydelig NDF, g/kg NDF718*803803* Nedbrydningshastighed NDF, %/time2,6*2,63,9* * Data fra Hymøller et al. (2005)

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Energiværdien af et fodermiddel falder med stigende foderniveau

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Standard foderværdier i to referencesituationer Foderniveau 8 kg tørstof20 kg tørstof Nettoenergi, MJ7,116,25 AAT, g6076 PBV, g7248 Kløvergræsensilage:

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt 8 kg TS20 kg TSNuværende Forskel +/- Energiværdi MJ/ kg TS Rela- tiv MJ/ kg TS Rela- tiv FE/ kg TS Rela- tiv Majsens., høj FK NDF7,271016,481030,85100+3% Majsens., normal7,181006,281000,851000 Majsens., lav FK NDF6,97976,21990,85100-1% NorFor vurderer majssorter med høj FK NDF højere end nuværende system

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Stivelse + restCHO sænker fordøjeligheden af NDF i vommen

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Foderrationer optimeret i NorFor til 30,6 kg EKM MajstypeLav FK-NDFHøj FK-NDF FoderrationKg tørstof/dag Kløvergræsensilage, 4 slæt (fast)5,0 Majsensilage11,510,7 Valset byg0,80,6 Sojaskrå2,93,2 Vegetabilsk fedt0,2 I alt20,319,7 Næringsstoffer PBV, gram/kg tørstof (min. 15)15 AAT, gram/MJ (min. 15)16,017,0 Fylde (max 8,26)8,26 Nedbrydning af NDF i vommen, %50,560,7

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Økonomi ved forskellige majstyper i foderrationer optimeret i NorFor til 30,6 kg EKM MajstypeLav FK- NDF Høj FK- NDF Forskel, kr./dag Majsensilage, 0,75 kr./kg tørstof8,668,02+0,64 Valset byg, 1,00 kr./kg tørstof0,760,64+0,12 Sojaskrå, 1,60 kr./kg tørstof4,575,13-0,56 Vegetabilsk fedt, 2,90 kr./kg tørstof0,550,52+0,03 Forskel i alt, kr./dag+0,23 Forskel i alt, kr./ko/år+84

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt 20 majssorter fra Landsforsøgene udvalgt til iNDF-analyse på DJF  Basis for NIR-kalibrering på frisk majs til sortsafprøvning  Basis for at vurdere forskelle i NDF nedbrydningskarakteristika mellem majssorter

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Konklusion vedr. FK NDF i majsensilage  NorFor vurderer majssorter med høj FK NDF højere end nuværende system  NorFor giver mulighed for på rationsniveau at vurdere effekten af forskellige majssorter  Minimum to års resultater af NDF karakteristika fra Landsforsøgene nødvendig til vurdering af sorter

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Effekt af stubhøjde på kemisk sammen- sætning i 11 amerikanske undersøgelser Stubhøjde17 ±6 cm48 ±7 cmÆndring (%) Tørstofprocent38,140,3+6,0 Råprotein, %7,07,1+2,0 NDF, %41,638,6-7,4 Stivelse, %30,632,4+5,9 NDF-fordøjelighed*50,654,0+2,5 * Bestemt ved 30 timers in vitro forgæring Wu & Roth (2003)

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Flere kg mælk og lavere fedtprocent med højere stub i majsensilage (TMR-ration med 40% majsensilage) Wu et al. (2001)Neylon & Kung (2003) Stubhøjde, cm35,050,012,745,7 Foderoptagelse, kg TS20,819,825,425,6 Mælk, kg33,935,145,2b46,7a Fedtprocent3,743,393,263,03 Fedt, kg1,271,191,471,42 Proteinprocent3,113,122,842,89 Protein, kg1,051,091,291,34

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Kemisk sammensætning af majshelsæd høstet ved forskellig stubhøjde Stubhøjde20 cm40 cm60 cm Tørstofprocent303234 Stivelse, g/kg tørstof270290310 Træstof, g/kg tørstof200195190 NDF, g/kg tørstof400390380 Ufordøjelig NDF (iNDF), g/kg NDF197 Potentiel nedbrydelig NDF, g/kg NDF803 Nedbrydningshastighed NDF, %/time2,6 Kg tørstof pr. FE1,181,151,12

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Foderrationer optimeret i NorFor til 30,6 kg EKM Stubhøjde20 cm40 cm60 cm FoderrationKg tørstof/dag Kløvergræsensilage, 4 slæt5,0 Majsensilage10,511,011,5 Valset byg1,50,90,3 Sojaskrå2,93,03,1 Vegetabilsk fedt0,2 I alt20,1 Næringsstoffer PBV, gram/kg tørstof (min. 15)15 AAT, gram/MJ (min. 15)16,316,416,5 Fylde (max 8,26)8,26

23 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Højere stubhøjde kan være relevant  i en veludviklet afgrøde,  hvis der er tilstrækkeligt med grovfoder og struktur i rationen,  hvis stivelsesindholdet ikke bliver for højt  og hvis den interne pris på majsensilagen er lavere end det foder, som majsen skubber ud (uændret mælkeydelse) Hvis FK NDF stiger ved at sætte højere stub må mælkeydelsen forventes at stige

24 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Tørstofprocent og krav til max. stivelsesindhold afgør høsttidspunkt  Tørstofindhold på 29-33% er afgørende for at undgå saftafløb og opnå god stabilitet  Maksimalt stivelsesindhold i majsensilagen afhænger af rationen  NorFor giver mulighed for på rationsniveau at vurdere det optimale høsttidspunkt

25 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt NorFor nedvurderer AAT i majsensilage 8 kg TS20 kg TSNuværende Ændr +/- AAT/ kg ts Rela- tiv AAT/ kg ts Rela- tiv AAT/ kg ts Rela- tiv Byg77100103100971000 Kl græsens. tidl.66868885697114 Kl.græsens. sen5977747263657 Majsensilage658480788487-9 Ærteensilage6077787665679 Byghalm4761484644451

26 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Nedbrydning af DON i vomvæske med forskellig pH

27 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Nedbrydning af mykofenolsyre i vomvæske med forskellig pH

28 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Konklusion vedr. toksiner  DON og mykofenolsyre påvirkede ikke den mikrobielle aktivitet i vomvæsken  DON blev nedbrudt hurtigt i vommen ved godt vommiljø  Resultaterne indikerede, at DON blev nedbrudt langsommere i vomvæske med lavt pH  Mykofenolsyre blev nedbrudt langsommere i vomvæsken end DON


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\Dansk Kvægs Kongres 2004\TEMA 11\Rudolf_Thoegersen.ppt Aktuelt om fodring med majsensilage."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google