Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Hvor giftige er Fusariumtoksiner for kvæg? Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg, Afdeling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Hvor giftige er Fusariumtoksiner for kvæg? Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg, Afdeling."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Hvor giftige er Fusariumtoksiner for kvæg? Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg, Afdeling for Foderproduktion og Ernæring

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg De vigtigste Fusariumtoksiner  Trichotecener −T-2 toksin −DON (vomitoksin)  Zearalenon Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg DON og T-2 toksin omdannes hurtigt i vommen til mindre giftige stoffer DONDe-epoxy-DON T-2 toksinHT-2 toksin De-epoxy-T-2 toksin T-2 triol Hvor effektiv er omsætningen i belastede foderrationer (lavt vom-pH)? Usikkerhed:

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Kvæg er ret tolerante overfor Trichotecener  Enkelte studier har vist lille reduktion i foder- optagelsen ved lidt over 6.000 μ g DON pr. kg foder  I andre studier ingen effekt ved op til 12.000 μg DON pr. kg foder  Trichotecener udskilles hurtigt og akkumuleres derfor ikke i vævene  Ingen udskillelse af Trichotecener i mælk selv ved høje niveauer i foderet

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Zearalenon har sandsynligvis kun lille betydning hos kvæg Zearalenon omdannes hurtigt i vommen til andre stoffer, der også har østrogen effekt: Zearalenon α-zearalenon β-zearalenon Grænseværdien på 500 μg/kg overskrides kun meget sjældent i foderrationer til kvæg

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Ingen sammenhæng mellem DON i blodprøver (ELISA) og symptomer Ko nr.DON, μg pr. literSymptomer 168851,5 Diarré en uge tidligere, nedsat ydelse, langsomt på vej op igen 155361,0 160774,5Ingen 175679,5Diarré, nedsat vomperistaltik og ydelse 154382,5Ingen 155682,9Har været gået ned 157987,5Har været gået ned 145892,5Ingen 156397,0Diarré, nedsat mælkeydelse 1507105,0Ingen

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Blodprøver analyseret med ELISA hos BIOCHECK er ikke troværdige Lab.BIOCHECKSteins Laboratorium MetodeELISALC-MS/MS ToksinDON De-epoxy- DON Ko nr.μg pr. liter 9931201,12,9 10221150,482,8 11861250,532,2 1215160< 0,402,6

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Fordeling af partier af majsensilage 2003 efter indhold af T-2 toksin Kritisk grænse 100 μg/kg

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Fordeling af partier af majsensilage 2003 efter indhold af DON Foreslået grænseværdi 4000 μg/kg

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Fordeling af 125 prøver af majsensilage 2004 efter indhold af DON Kilde: Blgg Oosterbeek

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Fordeling af partier af majsensilage 2003 efter indhold af Zearalenon Foreslået grænseværdi 500 μg/kg

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Fordeling af 125 prøver af majsensilage 2004 efter indhold af Zearalenon Kilde: Blgg Oosterbeek

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Fordeling af foderprøver fra problem- besætninger efter indhold af DON Foreslået grænseværdi 4000 μg/kg

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Lagersvampe i ensilage er sandsynligvis et større problem end Fusarium Aspergillus fumigatusPenicillium roqueforti Foto: Helle Kalkrup, Hedens og Fjordens Landbrugscenter I/S Foto: Ole Nielsen, LandboNord

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Indhold af toksiner i stærkt P. roqueforti- inficerede prøver af majsensilage ToksinResultat af analyser Roquefortine CGennemsnit 31 mg/kg ts. (0,4-50) Mycophenolic acidGennemsnit 55 mg/kg ts. (1-130) Marcfortine AFundet i 4 af 8 prøver PR toxinFundet i 1 af 8 prøver MevinolinFundet i 1 af 8 prøver Penicillic acid, patulin og citrinin Ikke fundet Nielsen & Svendsen, BioCentrum - DTU, 2003

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg ”Toksinbindere” er ikke løsningen på langt sigt  Ingen godkendte midler  Ingen dokumenteret virkning  Uspecifik virkning, kan binde næringsstoffer  En ekstra omkostning

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Konklusion  Kvæg er ret tolerante over Fusariumtoksiner  T-2 toksin, DON og Zearalenon er generelt væsentligt under grænseværdierne for foder til kvæg  Ingen sammenhæng mellem Fusariumtoksiner i blodprøver analyseret med ELISA og symptomer  Lagersvampe i ensilage er sandsynligvis et større problem end Fusarium  Usikkerhed om virkningen af Fusariumtoksiner i kombination med andre toksiner eller i belastede foderrationer (lavt vom-pH)

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Ved mistanke om toksinforgiftning  Frasortér synligt svampeinficeret foder  Sørg for at rationen er afbalanceret med tyggetid og fordøjelige cellevægge og udfodres efter ædelyst  Analysér majsensilage, hvede og evt. andre kornarter for Fusariumtoksinerne T-2, DON og Zearalenon  Ved overskridelse af officielle grænseværdier:  Begræns mængden af foderet i rationen


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Dansk Kvæg Hvor giftige er Fusariumtoksiner for kvæg? Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg, Afdeling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google