Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Toksinanalyser af foder, blod og mælk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Toksinanalyser af foder, blod og mælk"— Præsentationens transcript:

1 Toksinanalyser af foder, blod og mælk
Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Dansk Kvæg

2 Foreslåede grænseværdier i EU for Fusariumtoksiner i foder til kvæg
DON Zea-ralenon Mg/kg (ppm) Blandinger til kalve (under 4 måneder) 2,0 Blandinger til kvæg (over 4 måneder) 4,0 Korn- og kornprodukter 7,0 / 8,0 Blandinger til kalve og malkekøer 0,5 Korn og kornprodukter til foderblandinger 1,0 – 2,0 Dansk Kvæg

3 Fordeling af 125 prøver af majsensilage 2004 efter indhold af DON
Kilde: Blgg Oosterbeek Dansk Kvæg

4 Fordeling af 125 prøver af majsensilage 2004 efter indhold af Zearalenon
Kilde: Blgg Oosterbeek Dansk Kvæg

5 DON og T-2 toksin omdannes hurtigt i vommen til mindre giftige stoffer
Deepoxy-DON Deepoxy-T-2 toksin T-2 toksin HT-2 toksin T-2 triol Usikkerhed: Hvor effektiv er omsætningen i belastede foderrationer (lavt vom-pH)? Dansk Kvæg

6 Kvæg er ret tolerante overfor Trichotecener (DON og T-2)
Enkelte studier har vist lille reduktion i foder-optagelsen ved lidt over 6 mg DON pr. kg foder I andre studier ingen effekt ved op til 12 mg DON pr. kg foder Trichotecener udskilles hurtigt og akkumuleres derfor ikke i vævene Ingen udskillelse af Trichotecener i mælk selv ved høje niveauer i foderet Dansk Kvæg

7 Zearalenon har sandsynligvis kun lille betydning hos kvæg
Zearalenon omdannes hurtigt i vommen til andre stoffer, der også har østrogen effekt: α-zearalenon Zearalenon β-zearalenon Grænseværdien på 500 μg/kg overskrides kun meget sjældent i foderrationer til kvæg Dansk Kvæg

8 Blodprøver analyseret med ELISA hos BIOCHECK er ikke troværdige
Lab. BIOCHECK Steins Laboratorium Metode ELISA LC-MS/MS Toksin DON Deepoxy-DON Ko nr. μg pr. liter 993 120 1,1 2,9 1022 115 0,48 2,8 1186 125 0,53 2,2 1215 160 < 0,40 2,6 Dansk Kvæg

9 Lagersvampe i ensilage er sandsynligvis et større problem end Fusarium
Penicillium roqueforti Aspergillus fumigatus Foto: Helle Kalkrup, Hedens og Fjordens Landbrugscenter I/S Foto: Ole Nielsen, LandboNord Dansk Kvæg

10 Ved mistanke om toksinforgiftning
Frasortér synligt svampeinficeret foder Sørg for at rationen er afbalanceret med tyggetid og fordøjelige cellevægge og udfodres efter ædelyst Analysér majsensilage, hvede og evt. andre kornarter for Fusariumtoksinerne T-2, DON og Zearalenon Ved overskridelse af officielle grænseværdier: Begræns mængden af foderet i rationen Dansk Kvæg

11 Konklusion Kvæg er ret tolerante over Fusariumtoksiner
T-2 toksin, DON og Zearalenon er generelt væsentligt under grænseværdierne for foder til kvæg Blodprøver analyseret for Fusariumtoksiner analyseret med ELISA-metoden er ikke troværdige Lagersvampe i ensilage er sandsynligvis et større problem end Fusarium Effekt af toksinbinder er ikke ensbetydende med, at toksiner har været problemet Usikkerhed om virkningen af Fusariumtoksiner i kombination med andre toksiner eller i belastede foderrationer (lavt vom-pH) Dansk Kvæg


Download ppt "Toksinanalyser af foder, blod og mælk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google