Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aktuelt nyt om fodring med majsprodukter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aktuelt nyt om fodring med majsprodukter"— Præsentationens transcript:

1 Aktuelt nyt om fodring med majsprodukter
Grovfoderseminar 2008 Landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg Dansk Kvæg

2 Disposition Foderværdien og analyser af kolbemajs
Hvordan anvender vi fodermidlerne til kalve og køer Udnyttelse af bypass stivelse Kolbemajs og vomforgæring Samensilering af roer og majs Økonomien i samme Foto: Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg

3 Hvorfor skal vi interessere os for kolbemajsensilage?
Store udbytter i forhold til byg - især på sandjord Mere sikkert at dyrke majs Høje priser på energirigt foder Dansk Kvæg

4 Anvendelse af majs Kernemajs, tør Kolbemajs, tør Kernemajs- ensilage
Kolbemajs-ensilage Majshelsæd Med bedre dyrkningsforhold og sikkerhed, er der flere anvendelsesmuligheder for majsplanten: Majshelsæd, hvor vi udnytter hele planten. Kolbemajsensilage, som består af majskolberne med svøbblade. Høsten foregår med finsnitter med majsplukkebord – herefter ensileres direkte, da det er knust af finsnitteren. Det kan tørres, men er næppe rentabelt. Kernemajs består kun af majskernerne og høstes med mejetærsker helst med majsplukkebord. Kernemajsensilage skal crimpes inden det lægges i silo til ensilering. Tør kernemajs, høstes gerne en uge senere, hvis det kan øge tørstofprocenten, da tørring er dyr, men her har vi en vare der kan sammenlignes med importeret majskerner. Dansk Kvæg

5 Kraftfoder eller Grovfoder?
Kolbemajs og kernemajs er stivelsesrige fodermidler og derfor alternativer til korn, derfor kraftfoder Men, Kolbemajs har høj tyggetid og høj fylde. Derfor betragtes det som grovfoder i økologiske sammenhænge. Foto: Steen Nørgaard Madsen Dansk Kvæg

6 Forskel i næringsstofindhold af majsprodukter
Enhed Majs-helsæd Kolbe-majs-ensilage Kerne-majs tørret Tørstof g/kg 310 508 875 Råprotein g/kg TS 79 75 96 Org. stof FK 76,7 80,6 89,0 Vi bliver nødt til at se mere på hvordan de forskellige produkter adskiller sig fra hinanden, og hvordan deres næringsstofsammensætning og foderværdi er. Det jeg viser er analyser og foderværdi, som I vil se det i vores nye fodervurderingssystem NorFor. Vi opgiver ikke tallene i procent mere, men i gram pr. kg tørstof. Tallene I ser, er de gennemsnit vi ha, men for kolbemajs er det dette års gennemsnitsresultater, da vi ikke har meget andet. Tørstof Protein FK org. Stof stivelse Stivelse g/kg TS 293 529 712 Dansk Kvæg

7 Forskel i næringsstofindhold af majsprodukter
Enhed Majs-helsæd Kolbe-majs-ensilage Kerne-majs, tørret NDF g/kg TS 390 250 102 iNDF (ufor-døjelig NDF) g/kg NDF 170 200 82 Struktur/fylde Mens stivelsen blev øget fra majshelsæd til kernemajs, så går det jo lige omvensdt med cellevæggene eller NDF, som de kaldes. Også for cellevægge ligger kolbemajs imellem de to andre, endda lige midt i. Derimod er den nye parameter i ser her noget anderledes. iNDF udtrykker hvor stor en del af cellevæggene der faktisk kan fordøjes. Forklar at lav ford. I kolbe giver tyggetid og at kerne er meget høj. Partikellængde: Vigtigt, at kolbemajs er i grovfoderklassen. Det giver tyggetid og fylde, men har også betydning for hvor godt køerne når at udnytte fodret. Partikel-længde mm 10,0 8,0 2,0 Tyggetid min./kg TS 47 29 4 Fylde FVL/kg TS 0,43 0,34 0,22 Dansk Kvæg

8 Forskel i næringsstofindhold af majsprodukter
Enhed Majs-helsæd Kolbe-majs-ensilage Kerne-majs, tørret Standard foderværdi NELp 20 MJ/kg TS 6,73 7,41 7,93 FE Forklar NEL p20 Kg ts/FE er 1,14 for majshelsæd, 099 for kolbe og 0,82 for kerne NorFor opskriver grovfoder i værdi i forhold til kraftfoder NEL Majshelsæd er 85 % af kerne, mens kolbe er 93 % af kerne For foderenheder er de tilsvarende 72 % og 83 % FE/kg TS 0,88 1,01 1,22 AATp 20 g/kg TS 87 96 105 PBVp 20 g/kg TS -63 -81 -66 Dansk Kvæg

9 Nedbrydningshastigheden af stivelse i vommen er vigtig
Enhed Majs-helsæd Kolbe-majs-ensilage Kerne-majs, tørret (ensileret) Stivelse Stivelse g/kg TS 293 529 712 Ud over forskellen i antal FE pr. kg tørstof og proteinværdien udtrykt ved AAT og PBV, betyder nedbrydningshastigheden af stivelse i vommen en del, når de forskellige majsprodukter skal vurderes. Det skyldes, at nedbrydningshastigheden af stivelsen i vommen har betydning for hvor, og hvor godt stivelsen fordøjes, men også for hvilke nedbrydningsprodukter drøvtyggeren får stillet til rådighed til sin produktion. Som det fremgår af tabellen, så nedbrydes stivelsen fra majshelsæd og kolbemajs hurtigt mens stivelsen i tørret kernemajs har en forholdsvis langsom nedbrydningshastighed,. Forskellen skyldes, at stivelsen bliver mere tilgængelig under ensileringsprocessen. Derfor vil ensileret kernemajs også adskille sig fra tørret kernemajs med hensyn til nedbrydningshastighed. Nedbrydnings-hastighed %/time 40 40 9 (40) Dansk Kvæg

10 Majs til slagtekalve Majsprodukter giver samme tilvækst og slagtekvalitet men bedre sundhed Mængder: Majshelsæd – ca. 35 % af tørstof Kolbemajs – ca. 50 % af tørstof Kernemajs – hele korndelen I Danmark opfeder vi normalt vores slagtekalve med en stor kornandel. Derfor er de forskellige stivelsesrige majsprodukter selvfølgelig interessante til slagtekalve, hvis prisen er den rette. Med de rette mængder af de forskellig typer majsprodukter kan man opnå lige så god tilvækst og slagtekvalitet ved kalvene, som ved anvendelse af byg eller hvede. Men sundheden, og her tænkes jo mest på leverbylder kan endda forventes at blive bedre med majsprodukterne. Til dansk kalv mener vi, at der kan anvendes op til 35 % af tørstoffet Kolbe….. Og Kerne….. Dette er tommelfingerregel for dansk kalv. Til de større kalve kan man sagtens gå højere op uden problemer. Dansk Kvæg

11 Majshelsæd og kolbemajs fungerer bedst i fuldfoder
Foto: Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg

12 Fuldfoder med kolbemajs
Foto: Peter Hvid Lauersen Dansk Kvæg

13 Majs til højtydende malkekøer
Stivelsen er begrænsende for anvendelse af majs til lkekøer Lavere stivelsesandel til malkekøer Hurtig omsætning af stivelse giver lav pH ”Stivelse” giver tilvækst og lav fedtprocent By pass stivelse skåner vommen Mindre del forgæres i vommen Stivelse fordøjet i tyndtarmen giver glukogen fodring I vommen VFA, i tarmen glukose Stivelse der ikke fordøjes før tyktarmen udnyttes meget dårligt Dansk Kvæg

14 Kolbemajs til højtydende malkekøer:
Er ligeværdig fodermiddel til byg og hvede Men: fylden er højere giver mere tyggetid giver måske højere pH og ændret forgæring Kan indgå med store mængder (6 – 8 FE) Normale stivelsesgrænser kan muligvis overskrides Det gør kolbemajs heller ikke, men som stivelses- eller energikilde, er kolbemajs ligeværdig fodermiddel til byg og hvede. Men: fylden er højere af kolbemajsen, det giver mere tyggetid og måske giver det et højere pH og ændret forgæring i vommen i en retning, der kan være positiv for koen og hendes produktion. Kolbemajs kan indgå med store mængder (6 – 8 FE) Og måske kan de normale stivelsesgrænser overskrides på grund af de positive virkninger af kolbemajs Dansk Kvæg

15 Jerseykøer der æder over 8 FE kolbemajs pr. dag
Bemærk at der ikke ligger store mængder svøb tilbage. Foto: Steen Nørgaard Madsen Dansk Kvæg

16 Forsøg med formalet majs og kolbemajsensilage – TMR af N. B
Forsøg med formalet majs og kolbemajsensilage – TMR af N.B. Christensen, DJF Fodermiddel Formalet majs Kolbemajs Græsensilage 1.slæt 39,10 29,10 Sojaskrå 8,00 Kolbemajsensilage 60,00 Majs, formalet 40,00 Roepiller, umelas. 10,00 Natrium bikarbonat 0,75 Type 1, granul. 1,00 Dansk Kvæg

17 Dansk Kvæg

18 Dansk Kvæg

19 Dansk Kvæg

20 P = 0.04 Dansk Kvæg

21 P = 0.38 Dansk Kvæg

22 Dansk Kvæg

23 Majs til højtydende malkekøer
Større anvendelse af kolbemajs eller kernemajs kræver Mindre stivelse i grovfoderet Større græsandel i grovfoderet Foto: Steen Nørgaard Madsen Dansk Kvæg

24 Kolbeensilage ensilerer let Kræver derfor ikke ensileringsmiddel
Måske behov for konserverende ensileringsmiddel i nogle tilfælde Dansk Kvæg

25 Vigtige faktorer ved samensilering af roer og majs
Foderværdi Alkohol Forgæringsprodukter frem for CHO AAT-værdi Ensileringstab Stabilitet Omkostninger til ensilering Omkostninger til udfodring Sortering og foderbordsplads Dansk Kvæg

26 Næringsstofindhold i roer, majshelsæd og samensileret roer og majs
NorFor analyser Enhed Roer Roer + majs ensilage Majshelsæd middel FK Tørstofindhold g/kg 190 314 310 Råprotein g/kg TS 74 78 79 Org. stof FK 90 79,3 76,7 Sukker 680 4 - Stivelse 325 293 Dansk Kvæg

27 Næringsstofindhold i majshelsæd og samensileret roer og majs
NorFor analyser Enhed Roer Roer + majs ensilage Majshel-sæd middel FK NDF g/kg TS 142 334 390 Ufordøjelig NDF (iNDF) g/kg NDF 90 159 170 Partikellængde mm ? 10 ? 10,0 Tyggetid min./kg TS 18 42 ? 47 Fyldeværdi laktation FVL/kg TS 0,28 0,39 ? 0,43 Dansk Kvæg

28 Foderværdi af majsprodukter
NorFor analyser Enhed Roer Roer + majs ensilage Majs-helsæd middel FK Standard foderværdi NELp 20 kg TS MJ/kg TS 7,12 6,95 6,73 AATp 20 kg TS g/kg TS 98 83 87 PBVp 20 kg TS -85 -57 -63 Dansk Kvæg

29 Forgæringsprodukter i majs og roer + majs ensilage
NorFor analyser Enhed Roer Roer + majs ensilage Majs-helsæd middel FK Forgæringsprodukter Total syre g/kg TS - 92 62 Mælkesyre g/kg Ts 64 50 Eddikesyre 28 12 Alkohol 30 5 Dansk Kvæg

30 Ensileringstab ved samensilering af roer og majs
Gamle forsøg Meget store tab, 45 – 60 % Forsøg i firserne 7 % ved meget omhyggelighed 25 % ved saftafløb Endnu større ved manglende stabilitet Samensilering roer og majs Næppe større tab end ved opbevaring hver for sig, specielt ikke ved længerevarende opbevaring Dansk Kvæg

31 Stabilitet af samensileret roer + majs
Det er 2 produkter der begge ensilerer let Der er meget eddikesyre Men hvordan er det i praksis? Dansk Kvæg

32 Fodring med samensileret roer og majs
Køerne æder det meget gerne (10-12 FE) Det kan give 3,5 FE roer + top, 8 FE majsensilage og 4 – 6 FE god græsensilage Køerne æder roerne først Der kan altid sorteres ved roer i rationen Der bør være 1 foderplads pr. ko eller meget hyppige udfodringer Fordel, at der ikke er sukker i roerne Dansk Kvæg

33 Foderrationer i roesystemerne
Majs Majs + roer Majs-roeens. Kg tørstof Kløvergræsensilage 5,7 Majsensilage 7,1 Foderroer, rod + top ens. 2,9 Foderroer, rod Roepiller, umelasserede 1,1 0,5 Valset byg 4,4 1,6 1,8 Kraftfoder 3,5 3,9 I alt 21,7 21,8 21,4 Dansk Kvæg

34 Næringsstofindhold i foderrationerne
Majs Majs + roer Majs-roeens. AAT, g/MJ 15 PBV, g/kg TS 10 Fedtsyrer, g/kg TS 30 NDF, g/kg TS 318 309 314 Sukker, g/kg TS 39 128 32 Stivelse, g/kg TS 231 152 214 Vombelastning 0,55 0,60 0,53 Dansk Kvæg

35 Økonomi i roesystemer på JB 1&3
Forskel i restbeløb Kornpris kr./kg Græs- og majs-ensilage + byg Græs- og majs-ensilage + roer Græs-, majs- og roeensilage Kr. pr. årsko 0,80 - 39 149 1,40 308 760 2,00 654 1.370 Dansk Kvæg

36 Økonomi i roesystemer på JB 5-6
Forskel i restbeløb Kornpris kr./kg Græs- og majs-ensilage + byg Græs- og majs-ensilage + roer Græs-, majs- og roeensilage Kr. pr. årsko 0,80 2 251 1,40 334 893 2,00 665 1.535 Dansk Kvæg


Download ppt "Aktuelt nyt om fodring med majsprodukter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google