Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NorFor Foderoptagelse og Fyldeværdi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NorFor Foderoptagelse og Fyldeværdi"— Præsentationens transcript:

1 NorFor Foderoptagelse og Fyldeværdi

2 NorFor bruger “det danske fyldesystem” - dog med modifikationer
=> Koen har en kapacitet og fodermidlet en fylde Σ TSi x FFi = K hvor: TSi = kg TS af foder i FFi = Fylde af foder i K = Foderoptagelses kapacitet Antager tildeling efter ædelyst og fysisk regulering af foderoptagelsen

3 Hvon’ bestemmes fylden af fodermidler?
Fast værdi for kraftfoder (partikelstørrelse < 6 mm): FF = 0,22 pr. kg TS Variabel værdi for grovfoder: FF = 0,74 – 0,32*Fe/kg TS (nuværende) FF = 0,86 – 0,005*FK_OS (“original”) Hidtil har der været korrigeret for TS% (<30) og bælgplante%

4 Mål: Én ligning for alt grovfoder
Udgangspunkt i ligning fra DJF rap. 53: FFk = 0,86 – 0,005 x FK OS Forskel til bælgplanter og helsæd udtrykkes ved lavere NDF indhold Ca. 50% NDF i græsensilage Ca. 10% enheder mindre NDF i majsensilage Nuv. system ca. 15% mindre fylde i majsensilage Ca. 1,5 % mindre fylde pr. % enhed mindre NDF

5 Den nye beregning af fylde!
Grovfoder beregnes med én ligning, hvor FK organisk stof og NDF indgår

6 Test af ny beregning af fylde

7 Test af ny beregning af fylde

8 NY korrektion for ensileringskvalitet
Ikke kontinuerlig tørstofkorrektion (kun <30%) Vand er ikke problemet Nye analyseparametre for ensileringskvalitet Finsk ensilageoptagelsesindeks 100 – 0,00531(TA2 – 6400) – 4,765(ln(NH3-N) – ln(50)) hvis TA > 80 g/kgTS og/eller NH3-N >50 g/kg total N korrigeres ensilageoptagelsen ned TA = mælkesyre + eddikesyre + propionsyre + smørsyre

9 Konsekvens af NorFor - ensilagekvalitet
Kløvergræsensilage Blå = gammel korrektionsfaktor Rød = ny korrektionsfaktor

10 Fyldeværdi af grovfoder
Der tages hensyn til at: ”dårligt” vommiljø sænker nh og ph = højere fylde øget foderniveau øger passagehastighed = mindre fylde derfor ny beregning som tager hensyn til dette, hvor en kraftfoder andel på ca. 40% og ca. 7 kg TS kraftfoder er ”neutrale”(0-korrektion) Øget kraftfoderniveau (>7 kg TS) → FFk reduceres (øget passagehastighed) Øget kraftfoder andel (>40%) → FFk øges (”dårligere” vommiljø)

11 Fyldeværdien er ikke additiv!
Der tages hensyn til: at den fysiologiske regulering ”slår til” ved godt grovfoder og at NDF poolen i vommen øges ved dårligt grovfoder Dvs. at køerne ”mættes” hurtigere med en ration med lav fylde I forsøg er det vist, at vompuljen af NDF stiger med stigende NDF-indhold i grovfoderet, dvs køernes kapacitet øges Ved basis-fylder <0,49 øges fylden og >0,49 mindskes fylden Lad os tage et eksempel!

12 Eksempel på fyldeberegning
Klgræs Lav = 0,51 FFk Klgræs Høj = 0,43 FFk Fylden er stort set ens selvom basis-fylden af klgræsens. er meget forskellig Ja, det er ulogisk, men det er fordi koens egenskaber flyttes over på foderets!

13 Foderoptagelseskapacitet og Fylde
Koen Foder Stald og miljø Genetisk kapacitet Race Vægt Huld Tilvækst Paritet Ydelse Laktationsstadie Drægtighed Passagehastighed Sygdom Kemisk sammensætning Fordøjelighed Nedbrydningshastighed Fysisk form Ensileringskvalitet Lugt og smag Hæmmende substanser Rød = indgår i NorFor Orange = indgår indirekte Adgang til foder og vand Udfodringsfrekvens Fuldfoder – separat foder Bundet – løsdrift Areal och indretning Stress og social aktivitet Dagslængden Temperatur Fugtighed Afgræsningssystem

14 Foderoptagelseskapacitet (ICL)
Ved brug af vægtkorrigering giver 30 kg ekstra kropsvægt en stigning i ICL på 0,18 – svarende til ca. 3% 1. laktation K + ((vægt-500) x 0,006) Øvrige K + ((vægt-575) x 0,006) Vægt er målt umiddelbart efter kælvning ved normalt huld i besætningen (gælder også Jersey)

15 Foderoptagelseskapacitet (ICL)
Hvor: ICL = koens foderoptagelseskapacitet Z = kg EKM per årsko x = dage efter kælving

16 Foderoptagelseskapacitet (ICL)
Fald på 10% 10000 EKM 60% af max-kapacitet ved kælving 78% af ældre

17 Opsamling Slut med korrektion for bælgplante-andel og TS% – i NorFor bruges NDF, TA & NH4 Varierende fylde af grovfodermidler – fylden øges ved øget kraftfoderandel (kobling til fordøjelsesmodel) Der tages hensyn til fysiologisk regulering Kapaciteten øges ved stigende ko-vægt Der korrigeres ikke for fuldfodereffekt Ingen ændringer mht. Jersey (83%), løsdrift og afgræsning (+0,15)

18 Spørgsmål ?

19 Effekt af kraftfodermængde og andel på grovfoderets fylde
Kg TS kraftfoder Andel kraftfoder Basisværdi 0,49 FVL 4 0,2 0,55 0,4 0,53 0,6 0,63 8 0,40 0,48 0,57 Grovfôrets fylleverdi blir korrigert i forhold til mengde og andel kraftfôr i rasjonen Når andelen kraftfôr er under 0,4 så korrigeres grovfôrets fylleverdi ned, mens den korrigeres opp når kraftfôrandelen er over 0,4. Mengde kraftfôr (kg TS) i rasjonen virker motsatt. Grovfôret fylleverdi korrigeres opp nå mengden kraftfôr er under 7 kg TS, og ned når mengden er større enn 7 kg TS. Øget foderniveau → FFk reduceres (øget passagehastighed) Øget kraftfoder andel → FFk øges (”dårligere” vommiljø)


Download ppt "NorFor Foderoptagelse og Fyldeværdi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google