Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsorienteret feedback og Den dynamiske årsplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsorienteret feedback og Den dynamiske årsplan"— Præsentationens transcript:

1 Læringsorienteret feedback og Den dynamiske årsplan
Dagsorden Læringsorienteret feedback og Den dynamiske årsplan Feedback – hvad, hvem og hvorfor? Eksempel på en pædagogisk feedback-model (Hattie & Timperley) Den dynamiske årsplan som værktøj Erfaringerne fra Ontario vedr. målstyret undervisning

2 Feedback

3 Hvad er feedback? Ifølge de pædagogiske forskere John Hattie & Helen Timperley (2012: 14) Feedback er ”information, der gives af en agent (for eksempel lærer, kammerat, bog, forælder, en selv, erfaringen) med hensyn til aspekter af ens præstationer eller forståelse. En lærer eller en forælder kan give information for at klargøre ideer, en forælder kan give opmuntring, og en elev kan slå et svar op for at vurdere korrektheden af det. Feedback er således en ”konsekvens” af en præstation.”

4 At give Feedback – til hvem?
Det pædagogiske personales feedback Klassen Den enkelte elev Forældre Kolleger Ledelsen

5 Hvorfor give feedback? ”Feedback er et af de mest effektive redskaber til læring og præstationer, men denne virkning kan være både positiv og negativ” (Hattie & Timperley, 2013: 13) ”Feedback har ingen effekt i et vakuum. For at virke effektivt må der være en læringskontekst, som feedback anvendes i. Feedback er blot en del af undervisningsprocessen og er det, der sker sekundært – efter at en elev har reageret på den indledende instruktion – når der gives information om et eller flere aspekter af elevens arbejde.” (Hattie & Timperley, 2013: 14)

6 Tre vigtige spørgsmål 1) Hvor er jeg på vej hen? – Feed up “Hvilke mål gav god mening meget hurtigt og hvilke var vanskeligere at få styr på?” 2) Hvordan klarer jeg mig? – Feedback “Hvad gjorde du som gav dig et positivt skub?” 3) Hvor skal jeg hen herfra? – Feed forward “Hvad skal du huske næste gang, for at få et endnu bedre resultat?”

7 EKSEMPEL PÅ PÆDAGOGISK FEEDBACK-MODEL:

8 Den dynamiske årsplan

9 Den dynamiske årsplan Evalueringens formål ift aktiviteter i faget – læg planer og se på bestanddele…

10 Dynamisk? Planer, som i det daglige arbejde er: synlige tilgængelige løbende udvikles gennem skoleåret i et tæt samarbejde mellem team, lærer, elev og forældre … Opnå en dynamisk vekselvirkning mellem evaluering, læringsmål og aktiviteter … Planerne skal også være dynamiske!

11 Skabelon til den dynamiske årsplan
Fagligt overblik: Hvilke kompetenceområder og kompetencemål i hvilken rækkefølge? Progression og sammenhæng mellem fagene? Foreløbige overvejelser om læringsmål? Færdigheds- og vidensmål omsættes til læringsmål (jf. målpilen) Hvilke aktiviteter støtter eleverne i at nå læringsmålene? Samarbejdet med eleverne – Hvad skal vi kunne? Hvordan? Progression i de 3 niveauer (jf. målpilen) Praktiske hensyn…

12 Få Overblik over enkeltlektioner
LÆRINGSMÅL UNDERVISNINGS-AKTIVITETER EVALUERING TEGN PÅ LÆRING

13 Få overblik over enkeltlektioner

14 Målpilen og den dynamiske årsplan
Relatere til flere færdigheds- og vidensmål Overordnet beskrivelse af mål Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1

15 Walk & Talk + Eksempel Rikke Osbahr Ebsen, 4. marts 2015

16 Samtaler… Tænk på jeres nuværende årsplaner… Hvordan tilgodeser jeres nuværende årsplaner en læringsmålstyret undervisning? Hvordan kan årsplanen bidrage til læringsmålstyret undervisning og effektiv feedback? Hvordan arbejder den enkelte lærer og teamet med den statiske og dynamiske del af årsplanen? Hvordan inddrages eleverne og forældrene i arbejdet med årsplanen? Eksempel og ? på


Download ppt "Læringsorienteret feedback og Den dynamiske årsplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google