Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værkstedet En del af inklusions- og trivselsindsatsen på Kærbyskolen 2012-13 og 2013-14.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værkstedet En del af inklusions- og trivselsindsatsen på Kærbyskolen 2012-13 og 2013-14."— Præsentationens transcript:

1 Værkstedet En del af inklusions- og trivselsindsatsen på Kærbyskolen og

2 Hvordan kom ideen til Værkstedet?
Observationer af, at nogle børn gentagne gange ikke færdiggør deres opgaver eller aktiviteter Episoder med børn, der går fra undervisningen Børn undviger ikke i samme grad krav i praktisk-musiske fag som i andre fag Æstetisk virksomhed er en mulig indgangs-vinkel til at træne og udvikle elevrollen Konkret arbejde giver mulighed for synlig succes – opbygning af den gode historie

3 Når vi arbejder med børn med vanskeligheder
”Børn gør det rigtige, hvis de kan” Ross W Greene, psykiater, ophavsmand til Samarbejdsbaseret Problemløsning, Plan B ”Omdan problemer til færdigheder – find ud af, hvilke færdigheder barnet har behov for at lære for at overvinde problemet” Ben Furman, psykiater, psykoterapeut, ophavsmand til Jeg kan-metoden/Kids’ Skills Tydelig struktur og gentagelser Lærerstyrede aktiviteter med plads til personligt udtryk Anerkendelse, feedback, vedholdenhed Oplevelse af at lykkes med noget Elevinddragelse i løsninger, der tilgodeser både elevens og lærerens ønsker

4 Hvilke børn kommer på Værkstedet?
Børn med uro Børn, der ikke bliver færdige med deres opgaver Børn, der har vanskeligt ved at fastholde fokus Børn, der går fra undervisningen Børn, der har vanskeligt ved at vige fra egen dagsorden Børn, der har vanskeligt ved selv at tage initiativ Børn, der har vanskeligt ved skift i aktivitet Børn, der trættes Børn, der har brug for en pause Børn, der er usikre på egen elevrolle...

5 Kurser på Værkstedet Teamet kontakter Værkstedslærere
Klasselærer tager kontakt til forældre – accept af forældre Barnets vanskeligheder – manglende færdigheder – beskrives af teamets lærere Mål for perioden sættes Forældrebrev + elevfolder Hold med 4 elever Fire ugers periode med 6 lekt. pr. uge i fast skema En uge til overlevering i klassen Opfølgende samtaler Praktisk aktivitet planlægges af lærere på Værkstedet Individuel dagsorden Individuel løsningsmodel til hjælp i klassen

6 Hvordan bliver ressourcerne brugt?
Værksteds-ressourcer Værksteds-hold af fire ugers varighed Overleverings-uger og elevsamtaler Individuelle aftaler med enkelte elever Indsats i en klasse + ”mindre” Værksted Kollega-vejledning og samtaler 3. kl. hold op til julespil i uge 50+51 Temauge-værksted

7 Når Værkstedskurset er slut…
Evalueringsskema på Intra for hvert barn til internt brug Forældrebrev Opfølgende elevsamtaler og korigering af aftaler Individuelle redskaber til brug i klassen: Tegnehæfte med fortrykte idéforslag Huskeseddel i penalhus eller på bord Hvad gør jeg, når jeg har brug for hjælp? Billeder til strukturering af lektion eller skoledag Individuel skriftlig dagsorden Pause til bevægelse eller ro Æske til sedler med positive iagttagelser efter hver lektion Idéhæfte til brainstorm


Download ppt "Værkstedet En del af inklusions- og trivselsindsatsen på Kærbyskolen 2012-13 og 2013-14."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google