Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

H.K.H. Prins Joachim åbner Plantekongres 2006. Gårdejer Henrik Høegh og Chefkonsulent Carl Åge Pedersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "H.K.H. Prins Joachim åbner Plantekongres 2006. Gårdejer Henrik Høegh og Chefkonsulent Carl Åge Pedersen."— Præsentationens transcript:

1 H.K.H. Prins Joachim åbner Plantekongres 2006

2 Gårdejer Henrik Høegh og Chefkonsulent Carl Åge Pedersen

3 Velkommen til planteavlsmøde! Hvor vil vi hen? Hvad gør vi ved det? Hvor langt er vi kommet?

4 Sammendrag Højere udbytte via forskning 2 fyrtårnsprojekter om foder UNN Krav om stor indtjening uanset slutprodukt Prisudviklingen Omkostningsniveau og EU-reform

5 Sammendrag (2) Gødningen kan udnyttes endnu bedre Vi skal ikke i ”arktisk” zone Yderligere optimering af plantebeskyttelsen Med DQC kan vi sikre sporbarheden Forsøgsarbejde i verdensklasse Markbrug Mod nye Mål

6

7

8 6 prioriterede områder Kvalitetsfoder, udbytte, håndtering m.v. Fødevarer med fokus på aftagerne Differentieret tildeling af hjælpestoffer Dyrkningssystemer – jorden som dyrkningsmedium, højere udbytte osv. IKT Bioenergi og råvarer til industrien

9 Højere udbytte, bedre økonomi Dyrkningskoncepter Potentielt udbytte Kvalitet Sædskifter Rentabilitet på bedriftsniveau Værktøj til kornforædlere Hurtiganalyser Fotograf: Jens Tønnesen

10 Fyrtårnsprojekt kvægfoder Prognoser for høsttider Nye græsmarksarter Reducere P-overskud ved dyrkning af majs Mindske lagertab Udbyttemåling i marken Kamdyrkning af majs Fotograf: Jens Tønnesen

11 UNN (Universitet for naturressourcer og ernæring) Aalborg Universitet Syddansk Universitet Risø Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Danmarks Farmaceutiske Universitet MAPP-Centret Danmarks JordbrugsForskning Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Fødevareforskning DTU-BioCentrum

12 Optimal indtjening ved alle typer af produktion Foder Fødevarer Bioenergi Industrielle råvarer Natur- og friluftsoplevelser Fotograf: Jens Tønnesen

13 Driftsresultat på planteavlsbrug Planteavl, heltid Prognose for Korn- og frøavler, 189 ha

14 Kornpris - byg 20 40 60 80 100 120 januar 2000 januar 2002 januar 2004 januar 2006 Pris, kr. pr. hkg Prognose

15 Priser på biodiesel og diesel 2003 2004 2005 2006 ? Diesel ab raffinaderi, kr. pr. liter Biodiesel, kr. pr. liter Råolie, kr. pr. liter

16

17 Virksomhedernes administrative byrder I alt mio. kroner1.027 Heraf udgør Enkeltbetalingsordningen311 Gødningsregnskab m.v.198 Sprøjtejournaler64 Økologisk jordbrugsproduktion19

18 Krydsoverensstemmelse Overtrådte reglerAntal Antal, der sanktioneres537 Heraf top 5: Besætningsregister179 Gødningsregnskaber103 2 m bræmmer84 Opbevaring fast gødning77 Øremærkning - kreaturer50

19 Særbyrder for danske planteavlere Politisk bestemt undergødskning med kvælstof på næsten 15 pct. Jordskatter Pesticidafgifter Stramme harmonikrav presser jordprisen i vejret Meget stram procedure for godkendelse af husdyrbrug

20 Vinterhvede udbytte Belgien Frankrig Tyskland Holland

21 Vinterhvede udbytte Danmark

22

23 Undergødskning – reduktionspct. Uden arealkompensation Med arealkorrektion 14 15 16 17 18 19 20 200620082010201220142016

24 Vårbygdyrkning mod nye mål Netto- udbytte Omkost- ninger

25 Vårbygdyrkning mod nye mål Netto- udbytte Omkost- ninger

26

27 DON i vinterhvede 2003-2004 DON µ g pr. kg Forfrugt: 18.835 Grænseværdi brød Pløjet Reduceret jordbearbejdning

28 Kamme til såning af majs Placering af gylle i kammen

29

30 Bioenergi (slide med sol)

31 Interesse for bioenergi i Europa StorMindreIngen Tyskland Østrig Frankrig Tjekkiet Holland Polen Spanien Sverige Storbritannien Finland Litauen Belgien Malta Portugal Cypern Danmark

32 Bioenergi Biogas Varmeværk Biodiesel Ethanol UdnyttelseAfgrøder Hvede Raps Sukkerroer Helsæd Pil M.v.

33 Pil til energi og andre anvendelser Fotograf: Jens Tønnesen

34

35 Gyllenedfælder (mangler billede) lns Endnu bedre udnyttelse af gødningen?

36

37 Behandlingshyppighed Mål 2009 Mål 2002

38 Planteværn Online

39

40

41 DQC

42 Dansk Markdatabase Politisk bestemt undergødskning med kvælstof på næsten 15 pct. Jordskatter Pesticidafgifter Stramme harmonikrav presser jordprisen i vejret

43 Landsforsøgsenheder

44 Database for markforsøg

45 Hvad betyder 500 kr. pr. ha? Svineproducent m. 283 søer, 2449 slagtesvin og 110 ha: Driftsresultat 2004 114.000 kr. 500 kr. pr. ha x 110 ha 55.000 kr. 50% øgning af driftsresultatet Svineproduktion

46 Landsdækkende kartoffelrådgivning

47 Planteavlens kunder Husdyrene Forbrugere af frø og udsæd Industrien Konsumenterne Energisektoren


Download ppt "H.K.H. Prins Joachim åbner Plantekongres 2006. Gårdejer Henrik Høegh og Chefkonsulent Carl Åge Pedersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google