Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Landbrugets anbefalinger vedrørende forskning og uddannelse v/ viceformand i Dansk Landbrug og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Landbrugets anbefalinger vedrørende forskning og uddannelse v/ viceformand i Dansk Landbrug og."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Landbrugets anbefalinger vedrørende forskning og uddannelse v/ viceformand i Dansk Landbrug og formand for Landsudvalget for Planteavl gdr. Henrik Høegh

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Emner, som berøres i indlægget Dansk Landbrug nu og i fremtiden Planteavlens roller Behov for forskning og koordinering heraf uddannelse rådgivere

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Forventet strukturudvikling - udvikling i antal bedrifter 2001- 2015 Alle Deltid Heltid Alle 53.500 29.800 23.700 31.600 18.900 12.700 Kilde Dansk Landbrug

4 Dansk landbrug skal fortsat være konkurrencedygtigt internationalt Produktionsvilkårene i Danmark må derfor ikke være væsentligt ringere end i konkurrerende lande Produktionsmetoder og miljøpåvirkning skal være bredt accepteret i Danmark Forudsætningen er, at der i befolkningen er en accept af, at en vis miljøpåvirkning er uundgåelig Forudsætninger for landbruget

5 Planteavl CAP Fiskevandsdirektiv VVM / IPPC Grundvands- direktiv Vandrammedirektiv Habitatdirektiv Fuglebeskyttelsesdirektiv Miljøgodkendelses- ordningen Pesticidlovgivning Nitratdirektiv

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Dansk Planteavl Producent af: Foder Fødevarer Energi Råvarer til industri Håndtering af reststoffer Husdyrgødning Slam, kompost m.v. Naturforvalter

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Fordeling af det dyrkede areal på afgrøder Kilde: Strategi for Forskning og udvikling på markområdet. (WWW.landscentret.dk) 56% 1% 16% 4% 5% 1% 14% 3% 0% Korn Bælgsæd Græs og grøntfoder i omdrift Rodfrugter Industrifrø Frø til udsæd Frilandsgrøntager Gartneriproduktion Øvrige

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Skal vi dyrke afgrøder alene til bioenergi? Regeringens foreløbige udmelding: Bioenergi må ikke blive produceret på bekostning af foder og fødevarer

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Statsministeren om biobrændstof Sætte skub i forskning og udvikling Biobrændstof til biler 2. generationsteknologi Reststoffer Ikke fødevarer Venstres Landsmøde den 19. november 2006

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion 2. generation er spændende, men er 1. generation helt ude?

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Efter universitetsfusionerne Forskning og uddannelse på planteområdet placeret ved flere universiteter Spredning på jordbrugsområdet stiller større krav til samarbejde og koordinering Mange aktiviteter i gang: Danseed, Forsknings- og videnplatform inden for foder, Cerealienetværk, PlantBiotec Denmark. Nødvendigt med en samlet koordinering af forskning og udvikling på markområdet

12

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion 6 prioriterede områder Kvalitetsfoder, udbytte, håndtering mv. Fødevarer med fokus på aftagerne Differentieret tildeling af hjælpestoffer Dyrkningssystemer – jorden som dyrkningsmedium, højere udbytte osv. Informations- og Kommunikations Teknologi Bioenergi og råvarer til industrien

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Markområdets Innovationsforum (MI) Ideforum nedlægges i sin nuværende form Det nye forum skal have et bredere fundament. Alle aktører inviteres til at deltage i planlægningen Landbrugsraadet og Landscentret er sekretariat Omfatter Planteavl og maskiner Hele kredsløbet Alle discipliner

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Formål med MI Samle ideer til projekter og aktiviteter Ajourføre forskningsstrategien Katalysere samarbejdsrelationer Afdække finansieringsmuligheder Nationalt og internationalt Afdække kompetenceklynger og -behov

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Erhvervets krav til universiteter Behov for rådgivere til den primære produktion Fornuftig arbejdsdeling på områder tæt på – eller under - kritisk masse Styrke og fokusere på planteforskning og uddannelse Samarbejde mellem universiteter og erhverv

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Dansk Planteforum anbefaler: At plantebioteknologi og plantebiologi fastholdes og videreudvikles ved begge universiteter i den almindelige kandidatuddannelse (biologi) og herunder at Life og DJF udbyder kurser rettet mod en bredere kreds af studerende ved KU og AU med henblik på at tiltrække studerende til de erhvervsrettede fag.

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion KU/Life styrker og fokuserer sin planteforskning og uddannelse inden for Planteernæring Planteindholdsstoffer Råvarekvalitet Udnytter synergieffekterne vedrørende forskning i human ernæring.

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion At AU styrker sin planteforskning indenfor dyrkningsteknik, plantebeskyttelse beslutningsstøtte.

20 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion At AU udbyder fagpakker eller større kurser indenfor Jordbrugsteknik og beslutningsstøtte Plantebeskyttelse Gødskning Foderproduktion og foderkvalitet Miljø- og planteproduktion

21 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion AU tager sig af dyrkning og tilvejebringelse af biomasse, biogas og næringsstoffer DTU og KU tager sig af bioethanolprocessering og forbehandling.

22 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Afslutning Store muligheder i planteproduktionen, men realiseringen forudsætter bl.a. Gode rammevilkår Samspil mellem alle aktører Dygtige forskere Veluddannede rådgivere og undervisere Vi har gode og interessante jobmuligheder.


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Landbrugets anbefalinger vedrørende forskning og uddannelse v/ viceformand i Dansk Landbrug og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google