Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Program for kurset Lektion 1 Hjemmearbejde Lektion 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Program for kurset Lektion 1 Hjemmearbejde Lektion 2"— Præsentationens transcript:

1 Den Kreative Platform I Skolen Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehave til arbejdsplads

2  Program for kurset Lektion 1 Hjemmearbejde Lektion 2
Kort oprids af baggrunden for den stillede opgave Eleverne læser en lektie der indeholder en viden der kan berige deres ideer Refleksiv sammenligning af gruppernes egne historier og det faktuelle historiske forløb Eleverne udvikler deres egne historier gennem en kreativ proces

3 Forberedelsen (Før undervisningen starter)
Fase 1 Forberedelsen (Før undervisningen starter)

4 Forberedelser inden dagen
Se Instruktionsvideoer til de 3D forløbskort, du er I tvivl om Aftal hvilke dele af forløbet DU og din evt. medunderviser som udgangspunkt tager hver især. Det er en god ide at dele det op I bidder,så I afløser hinanden undervejs. Check at IT udstyret virker

5 Forberedelser på dagen
Stolene skal stå I U-form. Hvis der er borde skal de stå yderst mod væggen En Tush og PostIt blok lægges under alle stolene Sæt et stykke malertape bag på hver stol til at skrive barndomsdrøm på Blanke flip-over blade sættes på væg ( beregn ca ½ pr. deltager) Til brug for elevernes ideer.

6 Den Røde Løber (Opvarmning)
Fase 2 Den Røde Løber (Opvarmning)

7 I dag skal I på Den Kreative Platform
Det er et meget anderledes sted end jeres almindelige klasseværelse Her er det lidt lettere at anvende alt sin viden når man løser en opgave

8 Det som kan stå I vejen for at anvende alt sin viden
Frygten for at lave fejl Frygten for at det ikke vil virke Frygten for at træffe forkerte valg Frygten for at virke dum Frygten for at miste kontrollen Frygten får os til at vælge det sikre “NEJ” Eller det afvisende “JA MEN” Få deltagerne til at sige JA til at ville følge øvelserne for at komme forbi frygten

9 Det er let at være på Den Kreative Platform
Du skal bare følge med

10 Billede der vises mens du laver 3D cases
Instruktion: Det billede betyder at I nu skal rejse jer op og komme herud på gulvet til mig Anvend kort 1,2,3,4 før næste slide vises

11 Klap 1 2 3  Rejs jer  Find sammen to & to med en der har samme håndtemperatur som dig selv   Løft højre hånd foran hinanden –  når jeg siger Ét klapper I (sig Ét 3‐4 gange)  Det samme med venstre hånd på To  Nu med begge hænder foran hinanden på Tre  Nu tæller jeg 1 2 3 2 3 1 3 2 1 osv  Nu med lukkede øjne (tæl langsomt i starten) 

12 Barndomsdrøm Samme makker Luk øjnene
   Samme makker Luk øjnene  Tænk tilbage på din første drøm om hvad du ville være når du blev stor  Åbn øjnene  Fortæl hinanden om jeres barndomsdrøm på 1 min. og om den er gået i opfyldelse  Den, der har den varmeste hånd starter  Båt efter 1 minut ,så bytter de Efter øvelsen tager alle malertapen bag på stolen og skriver titlen på deres barndomsdrøm ,som klisters på brystet som navneskilt.

13 Dagen baglæns Find sammen to & to med en der er født i samme kvartal som dig selv Fortæl din makker hvad der er sket i dag fra du gik ind i dette lokale og gå baglæns indtil du åbnede dine øjne i morges – I får ét minut hver, og jeg sætter jer i gang Demonstrer selv kort øvelsen Den med de lyseste benklæder starter Båt efter et minut. Så bytter de

14 JA ‐ Vi har lavet en fejl Næste slide Samme makker
Stræk armene over hovedet og sig ”JEG HAR LAVET EN FEJL”  (demonstrer først selv)  Fortsæt og få dem til at hæve lydniveauet, indtil de råber  Lav nu ”saks, sten, papir” sammen –  når I IKKE har det samme, råber I sammen ”JAA VI HAR LAVET EN  FEJL”  Demonstrer kort øvelsen Næste slide

15 I må gerne sætte jer ned

16 Hold pauser alene Hvis du skal på toilet, ryge eller lignende
Hvis du ikke kan forstå, hvad der sker ”lige nu” Hvis du er træt i hovedet eller af andre årsager har brug for pause Så tag en pause alene. Tag aldrig andre med dig væk fra processen

17 På Den Kreative Platform skal det være muligt at koncentrerer sig
Ure, computere og mobiltelefoner slukkes og gemmes væk Vi samler urer og telefoner ind i en lille kasse. Det får de igen, når vi slutter dagens arbejde. Hvis I har syge børn mm. så sig til og I kan beholde telefonen.

18 Den Kreative Platform er en ny måde at arbejde på
Følg med og få oplevelsen I kommer til at lave mange fejl og det er godt.

19 Idéer har vi uendelig mange af.
Det er blot et spørgsmål om at se og acceptere dem Det skal vi træne nu Signal til næste serie af 3D cases

20 Billede der vises mens du laver 3D cases
Anvend kort 6,7,8 før næste slide vises

21 Give Gaver  Rejs jer  Find sammen to & to med en, der har samme farve transportmiddel som dig selv  Den ene mimer at han/hun giver den anden en gave (uden at sige hvad  det er)  Den, der modtager gaven, siger hvad det er han/hun har fået i gave  Demonstrer Det er vigtigt, at det er den første indskydelse om, hvad gaven er,  som  bliver anvendt  Hvis man ikke ønsker at sige hvad gaven er, siger man bare TAK  Den der har længst hjem starter 

22 I må gerne sætte jer ned

23 Fase 3 Præsenter opgaven

24 Baggrund for dagens opgave
Selv om alle er enige om, at EU får større og større betydning, er der rigtig mange mennesker, som har et fjernt forhold til EU-systemet. Undersøgelser viser, at europæernes interesse for og viden om EU er stærkt begrænset. Folk føler sig ganske enkelt ikke som EU-borgere! Og i mange lande er der også en udbredt skepsis mod hele EU-samarbejdet.   Man kan naturligvis diskutere, om EU overhovedet er nogen god idé. I dag skal vi dog som udgangspunkt ’lade som om’, at EU er et nødvendigt samarbejde i en stadig mere globaliseret verden.

25 Præsenter opgaven Næste slide
I det følgende skal I skrive alle de ideer ned I kan få om løsning af opgaven På et tidspunkt kommer der nogle billeder. Så skal I fortsætte med at skrive ideer ned Det er en individuel øvelse så I må ikke tale sammen Hæng Poster med opgaveteksten op på dette tidspunkt. Næste slide

26 Hvordan får vi den almindelige dansker til at interessere sig mere for EU?
Anvend kort 9 før næste slide vises Hæng Poster op med opgaveteksten på

27 Uhæmmet anvendelse af viden
Fase 4 Uhæmmet anvendelse af viden

28 En ide er et ord, en sætning
Skriv én ide pr. post-it En ide er et ord, en sætning eller en tegning

29 Skriv alle de ideer ned, du får
Tøm hovedet for idéer: Skriv alle de ideer ned, du får Anvend kort 10 før næste slide vises

30 Instruktion til billed stimuli
Start med at vise første billede ,når de begynder at gå I stå med at “tømme hovedet” Lad hvert billede stå et par minutter eller minimum, indtil der næsten ikke skrives ideer ned mere Gentag af og til, at der skrives en ide pr. seddel Hvis nogle snakker sammen, så gentag, at det er en individuel øvelse Næste slide

31 Hvilke ideer får du når du tænker på Kaj og Andrea?

32 Hvilke ideer får myrerne?

33 Hvilke ideer får denne bil?

34 Hvilke ideer får dronningen?

35 Hvilke ideer får besætningen på skibet?

36 Hvilke ideer får Team Easy-On?

37 Alle jeres idéer lægges på bordene
Anvend kort 11 før næste slide vises

38 Alle vælger en ide hver Næste slide
Først placerer alle deres gule sedler på flip- overne, der hænger på væggen Alle vælger én ide/gul seddel med hjertet (ikke med hjernen).Det skal være den ide, der taler til den enkelte, fordi den kunne være fantastisk at gå videre med. Giv dem tid til at læse mange ideer og vælge en (7-8 min) Ideen/sedlen puttes I lommen til senere brug Harvest: Vælg én idé hver. Vælg den som du bedst kan lide som den mest spændende idé at følge, hvad historien kan føre til. Giv jer god tid til at kigge på idéerne. Lad være med at gøre historien færdig. Men vælg den I synes der kunne være nogle spændende muligheder i. Næste slide

39 Det handler nu om at sige ja til andres ideer og sammen få ideerne til at vokse Det skal vi træne nu Det er det de næste mange 3D cases handler om.

40 Billede der vises mens du laver 3D cases
Anvend kort 12,13 før næste slide vises

41 Planlæg en ferie sammen
Samme makker Uddel stimuli kort Hvis nogen er kommet til at kikke på kortet, bytter de med en andens kort Planlæg en ferie sammen ved på skift at blive inspireret af ét stimuli ad gangen Sig JA OG til alle makkerens ideer om ferien Demonstrer Den med højeste knipselyd starter Næste slide

42 I må gerne sætte jer ned

43 Det var en øvelse I at sige JA til ALT
Sig aldrig NEJ… Sig aldrig JA MEN… Sig altid JA OG… Tag imod de tilbud du får – og brug dem

44 I Alaska har man store problemer med overisning af højspændingskabler
En historie fra det virkelige liv om anvendelsen af de netop indøvede kommunikationsformer. I Alaska har man disse problemer og har prøvet at løse dem.

45 Ide streng Der er mange bjørne i Alaska Vi kan ryste isen af
Ja, vi skal bare have dem til at kravle op i masterne og ryste dem Vi kan vikle varmetråde omkring kablerne Vi hænger kød op i masterne som lokkemad Pointen med denne idegenereringsproces er, at vi ikke får den brugbare idé frem, hvis vi ikke siger ja tak til de andre ideer. Den idé, som de reelt fandt frem til var, at helikoptere flyver lavt over højsændingsledningerne og blæser isen af. De havde ikke fundet den idé, hvis de ikke havde lavet en idéstreng. Vi introducerede den opgave til dem: Gå to og to rundt på slottet og genskab juleaften år 1306 på dette slot. Hver gang I får en idé så skriv den på gule sedler. Lones kommentar: I praksis virkede det ikke. De kunne ikke abstrahere fra den nutidige jul. Der skal anbringes benzin depoter i området Helikopterne kan flyve lavt over højspændings-ledningerne og blæse isen af? Hvad med at brænde isen af med benzin? Ja og kødet flyver vi ud med helikopter

46 Det handler nu om at videreudvikle ideen
Fortsæt med samme makker og byg videre på ideen på samme måde som I lavede tegneserien Hvad sker der så? & Nyt bud på ideen I tog fra flip-overne Den, der har de længste ben, starter med at tage sin ide frem Efter første runde går de hen til bordet og skriver alle ideerne ned på et A3 papir. Herefter køres næste runde med makkerens ide. Igen skives ideerne ned på et A3 papir Efter øvelsen har alle et A3 ark med deres ide videreudviklet Næste slide

47 Grupper dannes Næste slide
Dan grupper med 3 par i hver (6 personer) – det er de samme par, som lige har arbejdet sammen. Bed grupperne finde et bord og placere deres idekoncepter (A3 ark med videreudviklede ideer) på bordet Gruppen skal nu følges ud på gulvet til en øvelse (kort 20) Næste slide

48 Gruppen skaber deres eget idekoncept
Gruppens medlemmer præsenterer på skift deres idekoncepter for hinanden. De andre lytter. Gruppen udarbejder et fælles idekoncept på en flip-over De oprindelige idekoncepter skal opfattes som stimuli, der kan benyttes til udviklingen af det fælles koncept Gruppearbejdet skal baseres på “hvad sker der så?” “Forfra” og “Nyt bud” Der er 25 – 30 minutter til opgaven

49 Gruppens opgave Gruppens medlemmer præsenterer på skift deres idekoncepter. De andre lytter. Gruppen udarbejder et fælles idekoncept

50 Præsentation af ide-koncepter
Præsenter jeres ide-koncept

51 Præsentation af idekoncepter
Alle grupper præsenterer deres flip-over på ca 5 min. Der klappes efter hver præsentation Deres egen leder går med og committer sig sammen med gruppen.

52 Slut på lektion 1 Herefter får eleverne hjemmearbejde. De skal læse relevant faglitteratur der kan danne grundlag for en videreudvikling af ideerne eller en evt. sammenligning med faktuelle forhold Lektion 2 gennemføres evt. som en refleksiv dialog om ligheder og forskelle på elevernes ide-koncepter (historier) og de faktiske begivenheder


Download ppt " Program for kurset Lektion 1 Hjemmearbejde Lektion 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google