Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Acetylkolin Noradrenalin Serotonin modulator

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Acetylkolin Noradrenalin Serotonin modulator"— Præsentationens transcript:

1 Acetylkolin Noradrenalin Serotonin modulator
Hjernens store transmittersystemer 1 Acetylkolin Noradrenalin Serotonin Dopamin Gade

2 Gade

3 Kanyler implanteret i n. caudatus
Dopamin: agonist og antagonist Acetylkolin: agonist og antagonist Ivan Divac 1972 Gade

4 To modi: Fasisk (hurtig; og tonisk (langsom; + en tredje:
information) og tonisk (langsom; vedvarende; modulering) + en tredje: fasisk modulerende Gade

5 Dopamin Gade

6 Hjernestammens modulerende transmittersystemer
Locus coeruleus (A6, A4) Spredte neuroner i laterale tegmentum (A1-A3, A5, A7) Raphe kerner (DR, MR) Dorsolaterale tegmentumkerne Pedunkulopontine kerne Ch1-Ch4 i den basale forhjerne Gade

7 Kemisk struktur ”oxidering” Gade

8 Gade

9 Otto Loewis eksperiment, 1921
Vagus- nerven R: Modtager D: Donor S: Stimulation af vagus T: Tid i 5-sek. intervaller Gade

10 i muskel-endepladen - og i ca. 10-15 % af hjernens
Acetylkolin er transmitter i det autonome nervesystem (parasympatisk del) i muskel-endepladen - og i ca % af hjernens neuroner - og med tonisk virkning i omtrent hele kortex Gade

11 Acetylkolin - fra den kolinerge hukommelseshypotese til opmærksomhed
Gade Shinotoh et al., 2000 AG# d417a

12 - tværsnit fra accumbens (A) til kaudal amygdala (D)
Den basale forhjerne - tværsnit fra accumbens (A) til kaudal amygdala (D) Gul: Den udvidede amygdala Rød: Kolinerge cellegrupper Gade

13 Nukleus basalis (Meynert)
6: Septum (Ch1) 10: Brocas diagonale bånd (Ch2) Juliano, Science 1998, 279:

14 Kronesnit med nukleus basalis neuroner Saper & Chelimsky, 1984 Gade

15 Nukleus basalis (Meynert)
Nissl og histokemisk farvning for acetylkolinesterase Saper & Chelimsky, 1984 #3115b Gade

16 Saper & Chelimsky, 1984 #3115b Gade

17 Kolinerg projektion til kortex Gade
Selden et al., 1998, Brain 121: #a511a Gade

18 Kolinerg projektion til kortex Gade
Selden et al., 1998, Brain 121: #a511a Gade

19 Nukleus basalis: Fra den ”kolinerge demenshypotese” til aricept
Krav til kolinerge hypotese (Bartus et al., 1982): Bl.a.: kolinerg blokade hos unge skal ligne * Skopolamin giver hukommelsesdefekter * Fysostigmin reducerer skopolamindefekten Drachman & L., 1974 Gade

20 1. Ikke specifik for Alzheimers sygdom
Problemerne med den ”kolinerge demenshypotese” som forklaring på hukommelsesdefekter ved Alzheimers sygdom 1. Ikke specifik for Alzheimers sygdom Acetylkolin-esterase (PET) (gennemsnit for kortex) letAD PD+dem PD-dem -9% % % MMSE Bohnen et al., #d417c Gade

21 1. Ikke specifik for Alzheimers sygdom
Problemerne med den ”kolinerge demenshypotese” som forklaring på hukommelsesdefekter ved Alzheimers sygdom 1. Ikke specifik for Alzheimers sygdom 2. Dyremodeller tydede snarere på opmærksomhed 3. Andre neurotransmitter-systemer også involveret 4. nbM er blot ét af adskillige områder med degeneration 5. Bedre alternativ forklaring: Tidlig affektion af hippocampus og kortex entorhinalis Gade

22 Alzheimers sygdom: Topografien i neuropatologiske forandringer
Neurofibrillære tangler Gade Van Hoesen & Solodkin, Ann.N.Y.Acad.Sci. 1994,747:12-35

23 To eksperimenter og en oversigt
Nukleus basalis Hvad er de kolinerge projektioners funktion ? To eksperimenter og en oversigt Gade

24 Aktivitet i nukleus basalis faciliterer reorganisering
af kortikale repræsentationskort Gade (Kilgard & Merzenich, Science 1998, 279:1714-8)

25 Aktivitet i nukleus basalis faciliterer reorganisering af kortikale repræsentationskort
Representative map in rat auditory cortex before and after NB stimulation paired with pure tones ( /d for ab. 20 days) Kilgard & M., Gade (Kilgard & Merzenich, Science 1998, 279:1714-8)

26 Aktivitet i nukleus basalis faciliterer reorganisering af kortikale repræsentationskort
Representative map in rat auditory cortex before and after NB stimulation paired with pure tones ( /d for ab. 20 days) Kilgard et al., Gade (Kilgard & Merzenich, Science 1998, 279:1714-8)

27 Arbejdshukommelse for ansigter
fMRI design Furey et al., 2000, Science 290: #d418c Ungerleider et al., 1998, Proc.Natl.Acad.USA, 95:883-90; Haxby et a., 2000, NeuroImage 11: ; Furey 1999, 2000

28 Øgning af kolinerg aktivitet synes at forbedre
Kolinerg stimulation og arbejdshukommelse: Konklusion Øgning af kolinerg aktivitet synes at forbedre arbejdshukommelse ved at fokusere perception på de relevante stimuli, især ved indkodning. Aktiviteten i præfrontal kortex er nedsat, fordi behovet for eksekutiv kontrol er mindsket Furey et al., 2000, Science 290: #d418c Ungerleider et al., 1998, Proc.Natl.Acad.USA, 95:883-90; Haxby et a., 2000, NeuroImage 11: ; Furey 1999, 2000 Gade

29 Gade

30 Hasselmo & Sarter (2011), Neuropsychopharmacology, 36, 52-73 #d410f
Gade

31 Muskarinerg opretholdelse af vedvarende neuron-aktivitet
Hasselmo & Sarter (2011), Neuropsychopharmacology, 36, #d410f Gade

32 Nukleus basalis input Amygdala Dopamin-systemet
Kortex – især præfrontal kortex o.a. Gade

33 Kolinerge mekanismer i opmærksomhed
Gade

34 Noradrenalin (norepinefrin) Gade

35 Kemisk struktur: NA og DA ligner hinanden
”oxidering” Gade

36 Noradrenalin er transmitter i det autonome nervesystem; sympatisk del
- med funktioner i bl.a. stress-respons Gade

37 Noradrenalin - og transmitter i hjernen udløst fra locus coeruleus
Gade

38 Noradrenalin Locus coeruleus projektion til cerebrum, cerebellum, midthjerne etc. (men ikke striatum) * Få axoner mange afgreninger * Projektionen er størst til områder med roller i opmærksomhed: fx parietallap, pulvinar, colliculus, frontallap * Både tonisk og fasisk virkning * Tre ”familier” af receptorer Alfa1, alfa2, beta-receptorer Gade

39 Noradrenalin * Både tonisk og fasisk virkning
Regulering af balance mellem fokuseret og fleksibel adfærd (Sammen med DA) Gade

40 Noradrenalin * Både tonisk og fasisk virkning * stress-reaktivitet
Alfa 2 receptor: Høj affinitet for NA Alfa 1 receptor: Lav affinitet for NA Gade

41 Noradrenalin * Rolle i langtidspotentiering - og emotionel hukommelse
Gade

42 Noradrenalin * Både tonisk og fasisk virkning
* Arousal og søvnregulering Søvn: - nedsat fyring i SWS - ophør af fyring i REM-søvn * Teori: ”Netværks-resetting” – ved vigtige stimuli: Afbrydelse af aktivitet i eksisterende netværk; Facilitering af reorganisering til ny hurtig tilpasning Sara, 2005 Gade

43 Noradrenalin og emotionel hukommelse
Amygdala …… Dyreforsøg ….. Strange, Hurlemann, & Dolan, 2003; Strange & Dolan, 2004: Amygdala-modulering af hippocampus er via noradrenerge mekanismer (modvirkes af antagonist - propranolol - – i event-relateret fMRI) AG# a691i Gade

44 - også retentionen er NA-afhængig fMRI Neutrale
ansigter på baggrund af neutrale eller aversive billeder 5 min. senere Sterpenich et al. (2006) J.Neurosci., 26: Gade AG# a691-1a

45 30 forsøgspersoner skannet - 16 brugt i analyserne
Sammenhænge ved genkendelse mellem amygdala-aktivering (ved indkodning), autonom arousal (pupiludvidelse), og aktivering af NA-systemet (locus coeruleus) 30 forsøgspersoner skannet - 16 brugt i analyserne - De andre 14 viste ikke emotionel modulering af hukommelse Individuelle forskelle Cahill og Hamann Sterpenich et al. (2006) J.Neurosci., 26: AG# a691-1a Gade

46 De Quervain et al. (2007) Nat.Neurosci., 10: 1137-9
Gade AG# a691-1b

47 International Affective Picture System
435 unge svejtsere med hukommelsesprøve International Affective Picture System 10 neutrale 10 positive 10 negative billeder Genkaldelse efter 10 min.; store individuelle forskelle De Quervain et al. (2007) Nat.Neurosci., 10: Gade AG# a691-1b

48 435 unge med hukommelsesprøve og gen-bestemmelse
ADRA2B-genet: koder for én af noradrenalin-receptorerne. Polymorfi: 2 varianter (”alleler”): med 209 og med 200 basepar (”deletions-varianten”). Del-varianten optræder hos ca. 30% af hvide; ca. 12% af sorte De Quervain et al. (2007) Nat.Neurosci., 10: Gade AG# a691-1b

49 Noradrenalin Sara, S.J. (2009). The locus coeruleus and
Kliniske tilstande: ADHD Depression Angst PTSD Bedste oversigtsartikel: Sara, S.J. (2009). The locus coeruleus and noradrenergic modulation of cognition. Nature Reviews Neuroscience, 10, Bedste artikler om NA og frontallapsfunktion: A.F.Arnsten (men svære!) AG# t200b Gade

50 Serotonin (5-HT) Gade

51 Serotonin (5-HT) Raphé kerner Tryptofan 5-hydroxytryptofan (5-HTP)
5-hydroxytryptamin (5-HT; serotonin) Raphé kerner Gade

52 Serotonin (5-HT) Raphé kerner Antidepressive midler
Monoamin-oxydase-hæmmere (hæmmer nedbrydning af især NA og 5-HT) Tricykliske antidepressiva (Hæmmer genoptagelse af især NA) SSRI (Hæmmer genoptagelse af 5-HT) Raphé kerner Alle virker med påfaldende lang latenstid (uger) Gade

53 Social dominans og serotonin i amygdala og orbitofrontal kortex
Raleigh et al., 1991, 1996 Grupper med tre voksne hanaber (marekatte), mindst tre hunaber, samt unger Raleigh et al., #a640a Gade

54 Betydningen af serotonin for at opnå dominans
Social dominans og serotonin i amygdala og orbitofrontal kortex Betydningen af serotonin for at opnå dominans * 12 grupper med dominant han fjernet * Overkrydsede forsøg * SSRI-midler (fluoxetin 2mg/kg/dag) og serotonin-hæmmere) * Adfærdsmonitorering over 8 uger * I alle 12 tilfælde med SSRI blev den behandlede han dominant * I alle 12 tilfælde med serotonin-hæmmer blev den ikke-behandlede han dominant Raleigh et al., 1991, 1996 Gade

55 Betydningen af serotonin for at opnå dominans
Social dominans og serotonin i amygdala og orbitofrontal kortex Betydningen af serotonin for at opnå dominans Typiske sekvens i opnåelsen af dominans (rækkefølge i signifikante forskelle) 1 - ”prosociale” interaktioner” med hunner (fx mere pelsrensning) (fra uge 1) 2 - øget støtte af hunner i koalition mod den anden han (fra uge 2) 3 - gevinst i rivalkampe (fra uge 3) Raleigh et al., 1991, 1996 Gade

56 Stabile adfærdstræk og serotonin i amygdala og orbitofrontal kortex
16 voksne hanmarekatte med adfærd vurderet gennem flere år: 1) ”Aggression” 2) ”Prosocial adfærd” 3) ”Kooperation” Men, men, men …. Raleigh et al., 1996 Gade

57 ? Nok ikke rigtigt Sammenhængen mellem stabile
Stabile adfærdstræk og serotonin i amygdala og orbitofrontal kortex Sammenhængen mellem stabile individuelle forskelle i adfærd og 5-HT2A receptortæthed i 13 forskellige hjerneområder ? Nok ikke rigtigt Aggress. Prosoc. Coop. Posterior orbitofrontal - .74* .86* .65* Medial frontal kortex - .63* Amygdala * .63* .30 (også temporalpol og hippocampus; øvrige 8 områder: alle NS) Raleigh et al., 1996 Gade

58 Anatomisk fordeling Trans- af 5-HT receptorer i porter rottehjernen.
1A: Overvejende hippocampus 1B: Subiculum og SN 2A: Kortex Trans- porter 1A 1B 2A Gade

59 Center of Integrated Molecular Brain Imaging
Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet & Center of Integrated Molecular Brain Imaging Gitte Moos Knudsen Gade

60 Sensation Seeking (SES) Eysenck Personality Q. (EPQ)
Serotonin 5HT2A - receptorer 5HT2A-ligand til PET- studier Personlighedstests: Sensation Seeking (SES) Eysenck Personality Q. (EPQ) MMPI (kort version) SCL-90 NEO-PIR Gade

61 Vibe Frøkjær Personligheds- trækkene selvdisciplin og vulnerabilitet er forbundet med regional 5-HT2A receptor-tæthed hos normale forsøgspersoner (delskalaer fra NEO-PIR) Gade

62 Tost & Meyer- Lindenberg,
2010 PNAS Gade

63 5-HT2A receptorer og arvelighed Lars Pinborg foreløbige data
MZ tvilling A MZ tvilling B DZ tvilling A DZ tvilling B R = 0.94 R = 0.56 Gade

64 Serotonin transporter genet (5-HTT)
Polymorfi i promotor-regionen med to alleler (”kort” og ”lang”). Den lange har højere transskription og medfører mere 5-HT genoptag i synapsen og dermed mindre tilgængelig serotonin i synapsen - og mindre ”neuroticisme” AG# 1548d Lesch et al., 1996 Gade

65 Serotonin transporter genet og fMRI-respons i amygdala ved emotionel ansigtsperception (vrede og frygt) Valg af samme emotion som foroven Sensorimotorisk kontrol- opgave AG# 1548e Hariri et al. (2002) Science 297: (Normale fpp.) Gade

66 Serotonin transporter genet og fMRI-respons i amygdala ved emotionel ansigtsperception (vrede og frygt) Konklusion: Polymorfien udtrykkes mere i hjernemekanismen (den hyperaktive amygdala) end i adfærden Større amygdala-respons i højre amygdala ved kort 5-HTT end ved lang 5-HTT genotype i begge af to uafhængige grupper AG# 1548e Hariri et al. (2002) Science 297: 400-3 Gade

67 Replikation i ny gruppe Forøget amygdala-
aktivitet ved vrede og frygtsomme ansigter hos bærere af s-allel i forhold til l-allel Men ingen sammenhæng med ”harm avoidance” # 1548e Hariri et al. (2005) Gade

68 Depression: Hypoperfusion i subgenual AC
Formindsket volumen af subgenual AC Drevets et al., 1997 Gade

69 Pezawas et al., 2005; Hariri & Holmes, 2006:
Amygdala-cingularis interaktion i angst og depression Pezawas et al. (2005), Nat.Neurosci., 8: Hariri & Holmes (2006), TICS Gade

70 Strukturelle (N:114) og funktionelle (N:94) MR-studier (24 i begge).
Pezawas et al., 2005 Strukturelle (N:114) og funktionelle (N:94) MR-studier (24 i begge). Personlighedsmål: ”Harm avoidance” Strukturel og funktionel covarians (”funktionel konnektivitet”) Gade

71 Pezawas et al., 2005 Statistisk kort – mindre volumen af grå substans hos bærere af S- allel sammenlignet med bærere af L-allel Gade

72 Hariri & Holmes, 2006 Model for mekanismerne i SERT-S-allel sårbarheden
Gade

73 Akut og kortvarig SSRI-administration til normale fpp.
Harmer et al. (2006) Biol. Psychiatry, 59: Gade

74 frygt efter 7 dages SSRI- administration
Harmer et al. (2006) Biol. Psychiatry, 59: Nedsat fMRI- respons til maskerede ansigter med frygt efter 7 dages SSRI- administration Gade

75 Gade


Download ppt "Acetylkolin Noradrenalin Serotonin modulator"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google