Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7. Nationale Kongres Foreningen for palliativ indsats 21. Juni 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7. Nationale Kongres Foreningen for palliativ indsats 21. Juni 2013"— Præsentationens transcript:

1 7. Nationale Kongres Foreningen for palliativ indsats 21. Juni 2013
Workshop ”Vi har også en hjerne når vi skal dø” v. Helle Schimmell Helle Schimmell

2 Den gode død – findes den?
”Death was defined by health care givers as ”good” if there was awareness, acceptance and reparation for death, and a peaceful and dignified dying. Helle Schimmell

3 Hvordan passer idealet om den gode død med hvad vi ved om hjernen?
Helle Schimmell

4 Helle Schimmell

5 Reptilhjerne Helle Schimmell

6 Pattedyrhjerne Helle Schimmell

7 Primathjerne Helle Schimmell

8 Helle Schimmell

9 Helle Schimmell

10 Helle Schimmell

11 Vores hjerne afspejler at vi er spændt ud mellem vilje og vilkår
Helle Schimmell

12 Vilje eller vilkår Fast eller formbar?
Primat Primat hjerne Mest plastisk – mest vilje/frihed Pattedyr Pattedyr hjerne Krybdyr hjerne Mindst plastisk – mindst vilje/frihed PD - emotioner

13 Vores hjerner er designet til artens overlevelse ikke til individuel lykke
Helle Schimmell

14 Amygdala - frygtbetingning
Helle Schimmell

15 Analytisk Kompleks velovervejet Sensory Cortex High road
LeDoux:The emotional Brain 1998 s. 164 Sensory Cortex High road ”Quick and dirty” Stærke primitive Følelser – handle impulser Thalamus Amygdala Low road Emotional Responses Emotional Stimulus Hukommelse - Schimmell

16 Orbitofrontal cortex Helle Schimmell

17 Helle Schimmell

18 Helle Schimmell

19 Vores hjerner er skabt til et spænd der kan afbalancere behovet for hurtig respons med behovet for eftertænksom fleksibilitet Helle Schimmell

20 Daniel Siegels trekant Hjerne – Sind – Relation Et åbent system
Helle Schimmell

21 D. Siegel skriver i sit forord:
”Inden for mit eget område, psykiatrien, synes den kolossale udvikling inden for den neurovidenskabelige forskning af nogle at blive fortolket, om om der er behov for en ekstrem form for ”biologisk determinisme” – det vil sige den opfattelse, at psykiatriske lidelser er et resultat af biokemiske processer, som i de fleste tilfælde er genetisk bestemte og kun undtagelsesvis påvirke af erfaringen. Det er i denne forbindelse ironisk, at nye og ikke særlig velkendte neurovidenskabelige forskningsresultater i virkeligheden peger på præcis det modsatte: Interaktioner med omgivelserne og især relationer til andre mennesker former direkte udviklingen af hjernens struktur og funktioner. Der er ingen grund til at vælge mellem hjerne og sind, biologi og erfaring, arv og miljø. Disse opdelinger er ikke særligt formålstjenlige, og de hindrer, at man kan tænke klart om et vigtigt og komplekst emne, menneskesindets udvikling”. (Siegel: Sindets tilblivelse s. 10)

22 Relationsship Mind Brain
Siegels model af ”selvet” – opstået i af nød!!! En systemisk (kontroversiel) model Relationsship Deling af ”energy and information flow” Et åbent komplekst Selvorganiserende system der balancerer mellem Kaos Rigiditet Systemet er non-lineært Dynamisk Dvs: Små input kan føre til store output Tre fundamentale (irreducible) aspekter af en realitet: ”Energi Flow af information” Three fundamental aspects of one reality: ”Energy and Information flow” Energy = The capacity to do stuff Information = A patterne of energy with symbolic value Mind Regulering af ”Energy and information-flow” Brain (ifølge) D. Siegel: Pocketguide to Interpersonal Neurobiology Dan Siegel: Pocketguide to Interpersonal neurobiology: An Integrative Handbook of the Mind

23 Vi er ikke beregnet til at være alene
Helle Schimmell

24 Joachim Bauer Præmotorisk cortex ”Handlings-neruroner”
”Asterix-neruroner” Joachim Bauer Kap 2 G. Rizzolatio Motorisk cortex Bevægelsesneuroner ”Obelix-neuroner”


Download ppt "7. Nationale Kongres Foreningen for palliativ indsats 21. Juni 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google