Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

8 Segmentering og målgruppevalg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "8 Segmentering og målgruppevalg"— Præsentationens transcript:

1 8 Segmentering og målgruppevalg
Segmenteringsprocessen Fase 1: Fastlæggelse af markedet Fase 2: Valg af segmenteringsvariable Fase 3: Vurdering af segmenters attraktivitet og målgruppevalg Målgruppestrategi Livsstilsanalyser

2 Segmentering Markedssegmentering Målgruppe
en opdeling af markedet i homogene grupper (segmenter). Homogene grupper betyder, at man finder forbrugere med ensartede kendetegn. Målgruppe Den eller de segmenter, som virksomheden retter sin markedsføring mod.

3 Segmenteringsprocessens faser

4 Fase 1: Fastlæggelse af markedet
Kort markedsbeskrivelse Afgrænsning af markedet, fx geografisk Faktorer, der har betydning for segmenteringen

5 Fase 2: Valg af segmenteringsvariable
er et kendetegn, der beskriver den enkelte forbruger, fx alder, indkomst, bopæl, eller livsstil. Opdeles i: Sociodemografiske variable vedrører de mere eller mindre synlige kendetegn, som forbrugere har. Adfærdsorienterede variable Vedrører forhold relateret til vores forbrug, holdning til brands og lyst og evne til forandringsvillighed. Efter valg af segmenteringsvariable opstilles segmenterings-matrix

6 Sociodemografiske variable

7 Adfærdsvariable

8 Fase 3: Vurdering -segmenters attraktivitet (SMOK)
er den screeningsmetode, man anvender for at udelukke de mindst attraktive segmenter og finde det/de segment(-er), der er mest attraktive at vælge som målgruppe. Vurderingskriterier: Segmentets størrelse og vækst Muligheder for kontakt med segmentet Omkostninger ved bearbejdning af segmentet Konkurrencen om segmentet

9 Valg af målgruppestrategi

10 Valg af målgruppestrategi
Udifferentieret markedsføring Alle segmenter modtager samme kommunikation Differentieret markedsføring Segmenterne grupperes, og der udarbejdes forskellige marketingmix, der tager hensyn til segmenternes indbyrdes forskellighed.  Koncenteret markedsføring Virksomheden koncentrerer sig om udvalgte segmenter med særlige behov og krav. One-to-one markedsføring Man segmenterer ikke, da produktet tilpasses den enkelte forbruger (konsumentenhed).

11 Livsstilsanalyser Livsstilsanalyser kan opfattes som færdiggjorte segmenteringsprocesser udført af et analyseinstitut.

12 Mosaic livsstilsmodellen

13 Livsstilanalyseværktøjet Mosaic i brug
Interaktivt kort:


Download ppt "8 Segmentering og målgruppevalg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google