Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3. Virksomheden i en markedsøkonomi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3. Virksomheden i en markedsøkonomi"— Præsentationens transcript:

1 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Det reale kredsløb Viser, hvordan sektorerne bytter varer og serviceydelser med hinanden

2 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Pengekredsløbet Viser, hvordan der i et samfund knyttes penge til udvekslingen af reale ydelser

3 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Virksomhedssektoren i Danmark 10 største virksomheder målt på omsætningen. En branche er en gruppe af virksomheder, der udbyder ensartede varer eller serviceydelser til et givet marked.

4 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Virksomhedssektoren i Danmark Antal virksomheder fordelt efter antal ansatte 1996 til 2006 FIGUR 3.4

5 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Virksomhedssektoren i Danmark Fordelingen af virksomheder på erhvervshovedgrupper

6 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Erhvervsstrukturen i Danmark Erhvervsstruktur er den andel forskellige erhverv udgør af den samlede økonomi Overordnet skelnes mellem tre hovedgrupper: Primære erhverv Sekundære erhverv Tertiære erhverv

7 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
De primære erhverv Karakteriseret ved udnyttelse af naturgivne resurser til råstoffer Eksempler på brancher: Råstofudvinding Landbrug Fiskeri Gartneri

8 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
De sekundære erhverv Karakteriseret ved varefremstilling (produktionsvirksomhed), dvs. at de bearbejder råstoffer fra de primære erhverv Eksempler på brancher: Bygge og anlæg Industri Energi- og vandforsyning

9 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
De tertiære erhverv Karakteriseret ved at producere serviceydelser Eksempler på brancher: Handel Transport Kommunikation Finansiering Stort set hele den offentlige sektor

10 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Erhvervsstrukturen i Danmark Udviklingen i den relative beskæftigelse fra

11 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Markeder og konkurrenceformer Marked Det sted, hvor køber og sælger mødes og gennemfører en handel til en aftalt pris. Forudsætninger for et effektivt marked Gennemsigtighed Homogene varer Fuldkommen konkurrence

12 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Konkurrenceformer Fuldkommen konkurrence Mange små sælgere på et homogent marked Monopol Én sælger har den bestemmende indflydelse Ufuldkommen konkurrence Sælger forsøger at skabe præferencer for deres varer

13 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Prisdannelse på det homogene marked Udbud Den mængde varer, der i løbet af en vis periode bliver udbudt ved bestemte priser på et bestemt marked

14 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Prisdannelse på det homogene marked Efterspørgselskurve Den mængde varer, der i løbet af en vis periode bliver efter- spurgt ved bestemte priser på et bestemt marked

15 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Prisdannelse på det homogene marked Prisdannelseskurve Udbudskurven sammenholdes med efterspørgselskurven Ligevægtsprisen dannes, hvor udbud og efterspørgsel svarer til hinanden

16 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Prisdannelse på det homogene marked Ændringer i efterspørgslen Ændres efterspørgslen ændres ligevægtsprisen ligeledes

17 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Prisdannelse på det homogene marked Ændringer i udbuddet Ændres udbuddet ændres ligevægtsprisen ligeledes

18 3. Virksomheden i en markedsøkonomi
Prisdannelse på det homogene marked Markedsøkonomi De frie markedskræfter danner markedsprisen på en vare på baggrund af udbuds- og efterspørgselsforholdene for varen Adam Smith – markedsøkonomiens fader


Download ppt "3. Virksomheden i en markedsøkonomi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google