Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fuldkommen konkurrence

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fuldkommen konkurrence"— Præsentationens transcript:

1 Fuldkommen konkurrence
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Fuldkommen konkurrence Kort sigt Kjeld Tyllesen Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

2 Fremgangsmåde Definition af problem Slide nr. 3 - 6
Opstilling af forudsætninger Slide nr Formulering Opstilling af model Slide nr. 12, Inddata til model Slide nr. 19 Løsning af model Slide nr. 12, 19 Løsning Test af løsning Tolkning Analyse af resultater Slide nr. 19 Implementering Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

3 Lad os lige først se ud på virkeligheden omkring os:
1. På det industrielle marked findes der en række produkter, som for køber at se er helt ens 2. Det kan være aktier i Novo eller Carlsberg. De handles jorden rundt, og hvis du er køber, hvilken sælger har så den bedste aktie….? 3. Hvis du handler med mineraler, landbrugsprodukter, olie, gas eller elektricitet, er produkterne for køber at se også fuldkommen ens Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

4 4. At produkterne betragtes som ens, hjælpes bl. a
4. At produkterne betragtes som ens, hjælpes bl.a. på vej af diverse internationale analyse- og kvalitetssikringsinstitutter 5. Og den service m.v., som den enkelte sælger tilbyder i tillæg til sit produkt, er i høj grad den samme (levering, kredit, rådgivning m.v.). 6. Sælgerne er alle små i forhold til markedet og kan ikke påvirke markedsforholdene 7. Køberne er også alle små i forhold til markedet og kan heller ikke påvirke markedsforholdene

5 Ét eksempel:

6 Og endnu ét eksempel:

7 Fuldkommen konkurrence
Vi ønsker nu at opstille en erhvervsøkonomisk model, der kan illustrere prisdannelsen, når man sælger den samme generiske vare på et marked med Fuldkommen konkurrence På kort sigt Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8 Og her er vi så i ”det erhvervsøkonomiske træ”
17/8/12 Oversigt, Pris/mængde optimering Én vare Flere varer Transfer pricing Ét marked Flere markeder Monopol Duopol Optimering Og her er vi så i ”det erhvervsøkonomiske træ” Oligopol Monopolistisk konkurrence Fuldkommen konkurrence Optimering 17 Sociale omk. Ligevægt Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Købere (monopson)

9 Forudsætninger, 1/3: 1. Køberne har ingen præferencer overfor de udbudte varer og er altså ligeglade med, hvem de handler med – alle varer betragtes som værende ens! 2. Der er altså på dette marked tale om, hvad vi kalder ”generiske produkter” 3. Det er kun prisen for vores produkt, der kan ændre sig 4. Alle andre priser i markedet er altså konstante Fortsættes => Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

10 Forudsætninger, 2/3: 5. Alle øvrige eksterne faktorer så som nationaløkonomi, smag, mode etc. er uændrede 6. Vi kalder også dette for ”alt andet lige” (”ceteris paribus” for latinere) 7. Der er mange sælgere, der alle er små (i forhold til de andre) 8. Der er mange købere, der også alle er små (i forhold til de andre) 9. Den producerede/indkøbte mængde bliver også solgt i samme periode; altså ingen lagerændringer Fortsættes => Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

11 Forudsætninger, 3/3: 10. Optimeringsmodellen gælder for en given, defineret periode (uge, måned, år eller andet) 11. Afsætningsfunktion, omkostningsfunktion, producerede og solgte mængder gælder kun for den definerede periode 12. Det er nemt for udbydere at etablere sig på markedet – og nemt at forlade det igen. Husk, at når vi taler om ”produkter” ovenfor, er der ikke blot tale om de fysiske produkter med ”tilhørende” tekniske specifikationer, men også de hermed ”tilhørende” serviceparametre så som kredit, rådgivning, leveringstid m.v.

12 Matematisk kan modellen formuleres som:
Max. Profit = Max.(TR – TC) = Max.(TR - (TVC + FC)) => Max. Dækningsbidrag = Max.(TR - TVC) Løsningen: Ved differentiering får man i optimalsituationen, at dDB = d(TR - TVC) = 0 => MR - MC = 0 dQ dQ Økonomisk tolkning: Ovenfor: MR - MC = => MR = MC Dette kan også formuleres som: Find P-funktionen og her ud fra MR. Sæt dernæst MR lig med MC. Find derefter Q og P. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

13 Fuldkommen konkurrence Kort sigt
Og nu kan vi så illustrere den teoretiske model for Fuldkommen konkurrence Kort sigt Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

14 Vi vil nu vise A. Hvordan prisdannelsen på dette marked sker på et overordnet niveau B. At den enkelte sælger ikke kan påvirke prisdannelsen. Sælger er altså pristager C. At den enkelte køber heller ikke kan påvirke prisdannelsen D. Sælger kan derfor kun arbejde med sin MC-funktion – og altså ikke P-funktionen og markedet – når profitten skal maksimeres. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS 14

15 Fremgangsmåde Dette kan også formuleres som: Find P-funktionen og her ud fra MR. Sæt dernæst MR lig med MC. Find derefter Q og P. Fremgangsmåden bliver derfor: 1. Etablér modellens enkelte elementer for det totale marked, PD (# 1 på næste slide) 2. Fastlæg MC for den enkelte udbyder og PS for det totale marked (# 2 - 3) 3. Optimér på totalmarkedet og fastlæg QMarked og PMarked (# 4 - 5) 4. Etablér modellens enkelte elementer for én udbyder, P, MR og MC (# 6 - 7) 5. Optimér for én udbyder ved anvendelse af marginalmetoden og fastlæg PEn udbyder og QEn udbyder (# 6 og 8) Vi går i gang! => 6. Find resultatet for én udbyder og for markedet (# 9 – 14). Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

16 17. Fuldkommen konkurrence – kort sigt
7/9/12 17. Fuldkommen konkurrence – kort sigt På markeds-niveau KR. På markeds-niveau 1. Efterspørgsel, PD 2. MCEn udbyder Produktion Til slut findes resultatet KR. 12. Omsætning 2. MCEn udbyder Totale marked Én udbyder 13.TVC 3. Samlede udbud, PS 3. PS 14. Profit Ligevægt 4. Ligevægt, PS = PD => QTotalt 5. => P For den enkelte udbyder 7. MCEn udbyder 5. P 6. P-funktion = PD = MR 6. MR 14. Profit 11. Profit Omkostn. for produktionen 12. Omsætning 9. Omsætning 7. MC Optimering marginalt 8. MR = MC => QEn udbyder Til slut findes resultatet 1. PD 10. TVC 9. Omsætning 13. TVC 10.TVC 11. Profit Q Q 4. QTotalt 8. QEn udbyder

17 Det var så slut på gennemgangen af den teoretiske model
Og herefter anvendes modellen i et konkret regneeksempel Det kan du selv gennemgå i det separate PowerPoint-show. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

18 Så jeg vil sige ”Tak for nu.” Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

19 17. Fuldkommen konkurrence – kort sigt
7/9/12 17. Fuldkommen konkurrence – kort sigt På markeds-niveau: KR. Et opgaveeksempel: MCEn udbyder = 0, Q + 28, 10 udbydere; PD = - 0,00029 Q + 145 På markeds-niveau: 1. Efterspørgsel, PD 2. MCEn udbyder Produktion Til slut findes resultatet Totale marked KR. Én udbyder 145 2. MCEn udbyder 12. Omsætning = 13.TVC = 3. Samlede udbud, PS 3. PS 14. Profit = Ligevægt 4. Ligevægt, PS = PD => QTotalt 5. => P For den enkelte udbyder: 7. MCEn udbyder 5. P 76 6. P-funktion = PD = MR 6. MR 14. Profit 11. Profit Omkostn. for produktionen 12. Omsætning 9. Omsætning 7. MC Optimering marginalt 8. MR = MC => QEn udbyder Til slut findes resultatet 28 28 1. PD, 10. TVC 9. Omsætning = ,6 13. TVC 10.TVC = ,1 11. Profit = ,5 Q Q 4. QTotalt = 9. QEn udbyder = ,1 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS


Download ppt "Fuldkommen konkurrence"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google