Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 11

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 11"— Præsentationens transcript:

1 Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 11
Optimering Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 11

2 Gevinstmaksimering Gevinst: Dækningsbidrag: Omsætning
- Totale omkostninger - Variable omkostninger - Faste omkostninger Dækningsbidrag: Omsætning - Variable omkostninger

3 Forudsætninger Der betragtes kun en enkelt vare
Erhvervsøkonomi Forudsætninger Der betragtes kun en enkelt vare Afsætnings- og omkostningsforhold er givne og kendte Find pris eller mængde, der maksimerer gevinsten Analyserne er partielle – alt andet lige Modellerne er énperiodemodeller Afsætning antages at være lig med produktion Der betragtes kun en enkelt vare (énvareproduktion). Afsætnings- og omkostningsforholdene er givne og kendte. Målet er at finde den pris eller den mængde, der maksimerer gevinsten. Analyserne er partielle. Dvs. vi betragter alene handlingsparametrene pris og mængde som værende variable. Alle andre handlingsparametre forudsættes konstante, og der må ikke være hverken omkostningsmæssige eller afsætningsmæssige sammenhænge over til andre produkter. Modellerne er énperiodemodeller, dvs. prisændringer i den betragtede periode antages ikke at have konsekvenser for afsætningen i efterfølgende perioder. Modellerne er med andre ord statiske. Afsætning antages at være lig med produktion, dvs. et evt. lager er konstant. Brian Nielsen (c) 2006

4 Optimeringsmetoder Totalmetoden Gennemsnitsmetoden Grænsemetoden
Erhvervsøkonomi Optimeringsmetoder Totalmetoden Gennemsnitsmetoden Grænsemetoden Totalmetoden: totaltal Oms og omk Gennemsnitsmetoden: Gennemsnit ud fra totaltal Ganges med antal for at få totaltal. Grænsemetoden ved forøgelser på 1. Ved flere differensmetoden. Det er fordelagtigt at øge produktionen så længe meromsætningen er større end meromkostningerne. Man sammenholder det man får ind, med det man ofrer. Brian Nielsen (c) 2006

5 Markedsform og tilpasning
Homogent marked Mængdetilpasser Heterogene markeder Mængdetilpasser Pristilpasser

6 Fuldkommen konkurrence
Erhvervsøkonomi Fuldkommen konkurrence Mængdetilpasning Prisen er givet udefra Alle udbydere og alle køberes fælles pris Totalmetoden Gennemsnitsmetoden Grænsemetoden Brian Nielsen (c) 2006

7 Eksempel 1: Totalmetoden Grænsemetoden Forudsætninger:
Erhvervsøkonomi Eksempel 1: Totalmetoden Grænsemetoden Forudsætninger: Salgspris 16 kr VE 6 kr FO 800 kr Kapacitetsgrænse 100 stk Bestem optimal løsning og beregn gevinst! Beregning af gevinst: 100 stk á 10 kr. = kr. Brian Nielsen (c) 2006

8 Eksempel 2: Grænsemetoden Salgspris 40 kr/stk ab fabrik
Erhvervsøkonomi Eksempel 2: Grænsemetoden Salgspris 40 kr/stk ab fabrik FO = kr. Stk/år DO (kr/stk) 25 10.000 20 20.000 16 30.000 14 40.000 14,5 50.000 17,5 60.000 70.000 40 80.000 65 90.000 Beregning af gevinst Omsætning: * 40 = kr. VO = *( ,5+17,5+25) *(31+40/2) = kr. DB = kr. FO = kr. Gevinst = kr./år Brian Nielsen (c) 2006

9 Eksempel 3: En virksomhed har en produktion med årlige faste omkostninger på kr. til forrentning og afskrivning af produktionsanlæg. Varen produceres i øvrigt med følgende omkostninger: Produktionsforberedelsesomk. 250 kr pr. dag Lønomkostninger 200 kr. pr. stk Det anvendte råstof er et gratis spildprodukt, så der er ingen materialeomkostninger. Kapaciteten er 10 stk/dag i normal arbejdstid. Mod et løntillæg på 50% kan arbejdstid og produktion udvides til det dobbelte. Varen afsættes under fuldkommen konkurrence. Opstil den kortsigtede udbudskurve og angiv virksomhedens udbud ved alternative priser i tabelform.

10 Monopol Afsætningskurve retlinet (i mange eksempler)
Erhvervsøkonomi Monopol Afsætningskurve retlinet (i mange eksempler) Omsætningskurve parabel Eksempel: Mettes tjenesteydelser Lettere omskrevet Afsætningskurve P = ax + b Omsætningskurve pris*mængde = p*x= px = ax2 + bx Brian Nielsen (c) 2006

11 GrænseDB og GnsnDB GnsnDB Dækningsbidrag Salgspris - VG GrænseDB
Erhvervsøkonomi GrænseDB og GnsnDB GnsnDB Dækningsbidrag Salgspris - VG GrænseDB GROMS - GROMK Begreberne er ens ved konstant salgspris og konstant VE. I alle andre tilfælde giver det forskellige resultater. Grænsegevinstfunktionen er også Groms – gromk Optimum er ved grDB = 0 Brian Nielsen (c) 2006

12 Specielle optimeringsituationer
Kapacitet begrænset Hvis GROMS > GROMK, så produceres Springvist variable omkostninger Produktion på flere anlæg Ændring af forudsætninger

13 Springvist varierende omkostninger
Vi producerer plastikkrus og har fundet følgende afsætningsfunktion: p = 10 – 1/20.000x For maskinerne til at producere krus gælder: Kapacitet stk/år Faste omkostninger kr./år Variable enhedsomk. 3 kr/stk Hvor mange maskiner skal vi have?

14 Produktion på flere anlæg
Vi har nu 2 maskiner: Plastiksugerør (sjove) har følgende prisafsætningsfunktion p = 9 – 1/1000x Sugerørene kan laves på M1 og M2 M1: Gromk = 2 + 1/1000x1 kapacitet = 2.000 M2: Gromk = 1 + 1/1000x2 kapacitet = 3.000 Bestem optimal pris, mængde og fordeling mellem maskinerne!

15 Ændring af forudsætninger
Vi producerer bordskånere i ensartet masseproduktion. Vi sælger kun i DK p = 15 – 1/200x FO = kr/år. Groms = 4 for 0<x<=800 Herefter stiger groms lineært fra 4 ved x=800 til 7 kr ved x=1.400

16 Forudsætninger 1 Bestem grafisk den optimale pris og beregn gevinsten

17 Forudsætninger 2 En tysk grossist tilbyder at købe 300 bordskånere til 6 kr/stk ab fabrik. Dette vil ikke påvirke markedet i DK. Bør vi tage imod tilbudet? Beregn gevinsten i optimalsituationen Beregn den laveste pris, der kan accepteres for de 300 stk.


Download ppt "Peter Lynggaard Driftsøkonomi Kapitel 11"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google