Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sara Mosberg Iversen, MA Medierne i samfundet, samfundet i medierne Medier og Kommunikation, F2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sara Mosberg Iversen, MA Medierne i samfundet, samfundet i medierne Medier og Kommunikation, F2005."— Præsentationens transcript:

1 Sara Mosberg Iversen, MA Medierne i samfundet, samfundet i medierne Medier og Kommunikation, F2005

2 Sara Mosberg Iversen, MA Én grund til at studere medier (og teknologi) Marx, 1887: "Technology discloses man´s mode of dealing with nature, the process of production by which he sustains his life, and thereby also lays bare the mode of formation of his social relations and of the mental conceptions that flow from them.“

3 Sara Mosberg Iversen, MA Hvad er medier? Typer af massekommunikation så som TV, aviser, film, radio. (teknologiske genrer og institutioner) De fysiske objekter, der benyttes til at transmittere og gemme data. (redskaber) Udvidelser af menneskets fysiske og mentale grundtræk, der ændrer verdens skala for os og udvider vores muligheder. (udtryk for og derefter medskabere af menneskets selvforståelse)

4 Sara Mosberg Iversen, MA Mennesket som prostetisk gud Kathleen Woodward, 1991: "The body, with the aid of various tools and technologies, has multiplied its strength and increased its capacities to extend itself in space and over time. According to this logic, the process culminates in the very immateriality of the body itself. In this view technology serves fundamentally as a prosthesis of the human body, one that ultimately displaces the material body, transmitting instead its image around the globe and preserving that image in time."

5 Sara Mosberg Iversen, MA Raymond Williams Teknologier opstår ikke bare tilfældigt men er udtryk for intention og samfundsmæssige behov. Bare fordi en teknologi er mulig implementeres den ikke nødvendigvis (TV som eksempel), hvis samfundet som dynamisk system ikke er parat til det.

6 Sara Mosberg Iversen, MA Teknologisk determinisme Teknologi eksisterer udenfor samfundet, snarere end i det. Udefra påvirker den samfundet uden selv at blive påvirket. Samfundet er derfor et produkt af teknologien, der nærmest ses som autonom. Francis Bacon (Novum organum): ”We should note the force, effect, and consequence of inventions which are nowhere more conspicuous than in those three which were unknown to the ancients, namely, printing, gunpowder, and the compass. For these three have changed the appearance and state of the whole world.”

7 Sara Mosberg Iversen, MA Social konstruktionisme Videnskabelige sandheder er sociokulturelle konstruktioner. De er altså ikke en slags allerede-eksisterende sandheder, som findes et eller andet sted i den naturlige verden og venter på at blive opdaget. Peter L. Berger & Thomas Luckman (1966): The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge

8 Sara Mosberg Iversen, MA ANT Menneske og teknologi udgør et netværk, hvor både mennesket, de teknologiske artefakter og ”facts” er aktanter, dvs. indbyrdes interagerende idet de påvirker hinanden og dermed hele net- værket. Målet for ethvert netværk er stabilitet, så derfor ”indoptager” netværket de enkelte elementer gennem en oversættelse af ”virkeligheden”. De enkelte elementer bliver mere eller mindre usynlige, og tilbage er en tilsyneladende helhed. Ofte bliver netværkets komponenter derfor kun synlige, hvis det bryder sammen. Bruno Latour, John Law

9 Sara Mosberg Iversen, MA Tingenes politik Al teknologi er politisk i større eller mindre grad, alt efter om det er skabt med et bevidst politisk formål eller om det implementeres på politisk vis. Al teknologi giver magt til nogle og ikke til andre. Man må altså foretage en slags dekonstruktion for at se, hvad er ligger til grund. Langdon Winner, (1986): The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology

10 Sara Mosberg Iversen, MA Tre medieteoretiske fokuspunkter Mediet i centrum (effektforskning) Hvordan påvirker det? Hvordan bruges det effektivt? Indholdsanalyse, laboratorieforsøg Brugeren i centrum (medieetnografi) Hvordan bruger mennesker medier? Observation og interviews Teksten i centrum (semiotik/semiologi) Hvad står tegnet for? Hvordan skaber vi mening af tegnet?

11 Sara Mosberg Iversen, MA Find ud af mere! McLuhan Biografi og referencer: http://www.marshallmcluhan.com/http://www.marshallmcluhan.com/ Raymond Williams Biografi og referencer: http://www.press.jhu.edu/books/hopkins_guide_to_literary_theory/raymond_williams.htmlhttp://www.press.jhu.edu/books/hopkins_guide_to_literary_theory/raymond_williams.html Social Konstruktionisme Berger, Peter L. & Luckman, Thomas (1966): The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge ANT Refrencer: http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/css/antres/antres.htm Langdon Winner Langdon Winnders hjemmeside: http://www.rpi.edu/~winner/http://www.rpi.edu/~winner/ Winner, Langdon (1986): ”Do Artifacts Have Politics?” i The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology, http://www-personal.si.umich.edu/~rfrost/courses/Women+Tech/readings/Winner.html (det er en afskrift af teksten, så den kan være ændret. Citer ikke fra den, men skaf originalen!) Teorier om teknologi og samfund Heap, Nick, et al.(1995): Information Technology and Society: A Reader


Download ppt "Sara Mosberg Iversen, MA Medierne i samfundet, samfundet i medierne Medier og Kommunikation, F2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google