Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

John Dewey: Pragmatisme, pædagogik og erfaring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "John Dewey: Pragmatisme, pædagogik og erfaring"— Præsentationens transcript:

1 John Dewey: Pragmatisme, pædagogik og erfaring
Svend Brinkmann Professor Institut for Kommunikation Aalborg Universitet

2 Grundlæggende John Dewey (1859-1952) Inspireret af Hegel og Darwin
En del af den amerikanske pragmatisme (med James, Mead og Peirce) Pragmatismen er en idé om idéer: At idéer er menneskeskabte redskaber til mestring af en verden under forandring.

3 Viden og erfaring Viden og erfaring er aktiviteter At vide er at kunne
Fra synsepistemologi til håndsepistemologi Videnskab er ikke ”afspejlende” men problemløsende Fra ”self-action” over ”inter-action” til ”trans-action”

4 Uddannelsens funktion
Uddannelse er for det sociale liv, hvad næring og kønslig reproduktion er for det fysiologiske liv. I believe that education is the fundamental method of social progress and reform. All reforms which rest simply upon the law, or the threatening of certain penalties, or upon changes in mechanical or outward arrangements, are transitory and futile.... But through education society can formulate its own purposes, can organize its own means and resources, and thus shape itself with definiteness and economy in the direction in which it wishes to move.... Education thus conceived marks the most perfect and intimate union of science and art conceivable in human experience. --John Dewey, My Pedagogic Creed, 1897

5 Pædagogisk spændingsfelt
Dewey diskuterede pædagogik i et spændingsfelt mellem fagcentrering og elevcentrering. Mellem selvrealisering og fagrealisering.

6 Laboratorieskolen

7 Laboratorieskolens psykologi
(1) Sindet er en funktion af det sociale liv. Sindet kan ikke udvikle sig i sig selv, men kun i sociale situationer. (2) Aktiv handling står i centrum for erkendelsen. Erkendelse er ikke et passivt, intellektuelt forehavende, men er en funktion af vore igangværende aktiviteter i verden. (3) Sindet er en proces og ikke en fast størrelse.

8 Barnets interesser Barnet har, hvad Dewey kalder fire naturlige interesser: (1) En interesse i at kommunikere (2) i at undersøge verden (3) i at konstruere ting (4) i at udtrykke sig kunstnerisk (Dewey, 1900:47).

9 Skabelsen af ”tænkevaner”
”Undervisningsprocesser er forenede i den udstrækning de fokuserer på skabelsen af gode tænkevaner.” (Dewey, 1916:163):  ”Først at eleven skal have en genuin erfaringssituation – at der skal være en kontinuerlig aktivitet, som han er interesseret i for dens egen skyld; for det andet at et genuint problem skal udvikles i situationen som en stimulus til tænkning; for det tredje at han besidder den nødvendige information og kan udføre de nødvendige observation til at klare den; for det fjerde at de foreslåede løsninger opstår for ham, som det er hans ansvar at udvikle på en ordnet måde; for det femte at han har mulighed for og lejlighed til at teste sine idéer ved at anvende dem.” (Dewey, 1916:163).


Download ppt "John Dewey: Pragmatisme, pædagogik og erfaring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google