Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

’Seriøse’ computerspil Spil der ikke er ligegyldige – en udfordring til spil-definitionerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "’Seriøse’ computerspil Spil der ikke er ligegyldige – en udfordring til spil-definitionerne."— Præsentationens transcript:

1 ’Seriøse’ computerspil Spil der ikke er ligegyldige – en udfordring til spil-definitionerne

2 ’Seriøsitet’ i spil – paradoks? Er computerspil principielt ’useriøse’? Må computerspil opløse sig selv som spil for at kunne beskæftige sig med ’alvorlige’ emner? Udelukker computerspillets ontologi at spilleren kan bibringes erkendelse eller foretage moralsk gyldige handlinger?

3 Hvad er September 12th? ”September 12th – A toy world” ”This is not a game. You can’t win and you can’t loose. This is a simulation. It has no ending. It has already begun. The rules are deadly simple. You can shoot. Or not. This is a simple model you can use to explore some aspects of the war on terror.”  Et spil?  Et meta-spil?  En simulation?  En fortælling?  En leg?  Et politisk statement?

4 Jesper Juuls spildefinition  Regler  Forskellige og kvantificerbare udfald  Valorisering af mulige udfald  Spillerindsats  Spiller knyttet til udfaldet  Konsekvenserne kan forhandles  Regler (  )  Forskellige og kvantificerbare udfald   Valorisering af mulige udfald   Spillerindsats (  )  Spiller knyttet til udfaldet (  )  Konsekvenserne kan forhandles (  )

5 September 12th – revisited ALTSÅ:  intet udfaldsrum  ingen mulighed for eksperiment  ingen vinder-betingelse September 12th er ikke et spil fordi: 1)Kun ét muligt udfald 2)Det ene udfald kan ikke siges at være bedre end det andet 3)Spillerens indsats er reelt uden betydning for udfaldet 4)Spilleren kan næppe siges at blive ulykkelig når han ’taber’

6 Spørgsmål: Hvorfor ikke et spil om krigen mod terror? ”…it seems that we can not follow a game logic to simulate tragic events.” Gonzalo Frasca i ’Ephemeral Games’

7 Hvad er ’seriøst’? Betingelse: Det som gælder med nødvendighed dvs. det som ikke kan være anderledes! Irreversibilitet, bevægelsen fra før til efter, historien er transcendental betingelse for erkendelsen. Eksempler:  Moralsk gyldighed  Sandhed  Tragiske hændelser

8 Det tilfældige Computerspil er baseret på tilfældighed:  Trial’n’error-metodik  Genspilning  Reversibilitet ”What the player does is experimenting rather than acting: she is free to explore any ’what if’ scenario without taking any real chance. The problem is that usually ’serious’ cultural products are essentially based in the impossibility of doing such a thing in real life. Hamlet's dilemma would be irrelevant in a videogame, simply because he would be able ’to be’ and ’not to be’.” Gonzalo Frasca i ’Ephemeral Games’

9 ’Seriøse’ computerspils dilemma Ontologi: Epistemologi & etik: Reversibilitet – Genspilning (TILFÆLDIGHED)  Moralsk gyldighed – Sandhed (NØDVENDIGHED)

10 September 12th – revisited II Tragisk (udfaldet følger med nødvendighed) Ikke et spil (jf. spildefinitionen + selvbeskrivelse) September 12th har ikke formået at mediere tilfældighed og nødvendighed.

11 Konsekvenser Spillets konsekvenser (Jesper Juuls sjette pind): relationen til verden udenfor spillet mediering af det tilfældige (spillets verden) og det nødvendige (spillerens verden)

12 Diskussion Er September 12th et vellykket forsøg på at udvikle computerspillet i retning af at behandle seriøse emner? Hvilken betydning har relationen mellem spillets verden og spillerens verden for at opløse tilfældighedsontologien uden at opløse spillets spilhed? Kan der tænkes andre strategier til at bibringe computerspillets tilfældighed den nødvendighed, som kunne gøre det muligt at behandle seriøse emner?

13

14

15 Handling eller forhandling Enhver aktion i et computerspil er en for-handling (reversibel) på vejen mod at etablere den korrekte sekvens (teleologisk). Hvad sker der i September 12th? a) Enhver aktion i September 12th er en forhandling (reversibel), og September 12th er således en endeløs forhandling (infinit). b) Enhver aktion i September 12th er en handling (irreversibel), der løbende etablerer en sekvens (narration).

16 Leg eller fortælling Fortælling (narration) Endelig handlingssekvens Erkendelse af årsagssammenhæng Repræsentation Leg (paidea) Uendelig forhandling Oplevelse/undersøgelse af regelmæssigheder samt metarefleksion Meta-spil eller simulation


Download ppt "’Seriøse’ computerspil Spil der ikke er ligegyldige – en udfordring til spil-definitionerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google