Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Kulturbegrebet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Kulturbegrebet."— Præsentationens transcript:

1 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Kulturbegrebet

2 Forelæsningen Digital kultur - Hvad er det, hvordan kan man studere det? Intro til perspektiver på teknologi, praksis og innovation Kulturbegrebet PAUSE Grupper introducerer til eksempler + diskussion 21 August 2014Digital KulturBrit Ross Winthereik

3 HVAD ER DIGITAL KULTUR? Overskriften siger noget om det empiriske objekt (ipod, digitalkamera, mobiltlf, internettet, cyberspace..) Siger noget om metoder; samfundsvidenskabelig tilgang, cultural studies, tværfaglighed, etnografi… 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik

4 Studier af ny teknologi Tidlig forskning af tekno-kultur: –Work place studies –Filosofiske perspektiver på teknologi i praksis Nye metoder: –In situ studier frem for laboratorieforsøg (tekniske afprøvninger og naturalistiske HCI studier) 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik

5 “Opgøret” faciliteres af At teknologi i højere grad bliver hverdagsagtig, tilgængelig At der tilsyneladende finder andre ting sted end “deskilling” (resistance, production – Foucault, transformationer) Oplevelse frem for målbare forhold 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik

6 Også et opgør med Det moderne samfunds “grammatik” Natur – kultur 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik

7 Latour, 1991 ”Technology is the moment when social assemblages gain stability by aligning actors and observers. Society and technology are not two ontologically distinct entities but more like phases of the same essential action” (s 129). 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik

8 Pointer (i udvalg) Teknologi er ikke videnskabens neutrale redskab Se på translations ikke trajectories – objektets status er usikker Egenskaber skabes gennem relationer – også autoritet og magt Det sociale har ikke forrang i samfundsstudier … 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik

9 Hvordan studere teknologi? Minimal ontologi – aktør/aktant Tage alvorligt at det er usikkert hvem/hvad, der handler Studere arbejdet, der skaber og opretholder sammenfiltringerne mellem aktører (= assemblages) 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik

10 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Kulturbegrebet Williams, 1981: Skelner mellem “informing spirit” og kultur som levet praksis Værdisæt, der determinerer udtryk, figurationer Kultur som et betydningssystem, der skaber orden og selv påvirkes heraf

11 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Statisk vs dynamisk Kultur som ”informing spirit” - determinerer praksis (statisk) Kultur som en ressource, der udfordres og forandres i samspil med omgivelserne (dynamisk)

12 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Metode Objektet: Kulturens produkter (kunst vigtigt), kultur som “a way of life” Observere kulturinstitutioner, deres indhold, deres effekter for samfundet Kunstens betingelser, materialitet og sociale relationer i kunsten

13 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Geertz Definerer kultur som “a web of significance” Undersøger kulturens udtryk som symbolsk handling

14 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Definition på kultur ”man is an animal suspended in a web of significance that he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law, but an interpretive one in search of meaning” (s. 5)

15 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Inspirationer Argument mod kultur som: “self- contained superorganic reality with forces and purposes of its own” I stedet: “culture er public, because meaning is”

16 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Metode iflg. Geertz “Thick description” Detaljeret og systematisk beskrivelse af praksis (meningsfuld, symbolsk handlen) Tolkning af beskrivelserne, forstå andres “webs of significance” “study in villages as opposed to studying villages” (s. 22)

17 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Kultur som redskab Kan vi bruge begrebet eller er det for altomfattende? Kan man overhovedet tale om kultur udenfor teknologi (digital kultur?)

18 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Analytiske perspektiver Hvad gør teknologien muligt? For hvem? Hvem drager fordel? Hvem udelukkes? Gennem hvilke mekanismer bestemmes reglerne? “it could have been otherwise” Ikke: hvilken teknologi/kultur ønsker vi, men: hvilken tekno-kultur laver vi? Empiriske studier viser hvordan

19 21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Næste gang Vores forventninger om teknologiens effekter => konkrete effekter Let at kritisere hype og visionære opfattelser af teknologiens formåen Mere interessant at undersøge, hvad hype er udtryk for, hvad den producerer, hvilke behov tilfredsstiller den? Hvordan bliver objekter til (co- produced)?

20 Grupper Drenge, der blinker Hotelnøgle 8/21/2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik

21 Øvelse At lave gode (“tykke”) beskrivelser af digital kultur Udvælg en case – hvordan kan man lave en beskrivelse, der giver udgangspunkt for en detaljeret analyse af symbolsk interaktion? Hvilket fokus og hvilke dataindsamlingsaktiviteter? 8/21/2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik


Download ppt "21 August 2014Digital Kultur, efteråret 2008Brit Ross Winthereik Kulturbegrebet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google