Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Valgmøde 7. april 2010 1.Velkomst 2.Skolebestyrelsens arbejde - Det formelle - og i praksis 3.Tidsfrister 4.Opstilling / valgliste 5.Eventuelt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Valgmøde 7. april 2010 1.Velkomst 2.Skolebestyrelsens arbejde - Det formelle - og i praksis 3.Tidsfrister 4.Opstilling / valgliste 5.Eventuelt."— Præsentationens transcript:

1

2 Valgmøde 7. april 2010 1.Velkomst 2.Skolebestyrelsens arbejde - Det formelle - og i praksis 3.Tidsfrister 4.Opstilling / valgliste 5.Eventuelt

3 Skolebestyrelsesarbejdet Forældrene i skolebestyrelsen er valgt som forældre – altså som lægfolk, og ikke som eksperter. Derfor kan og skal de ikke beskæftige sig med detaljer vedrørende skolens drift, men med de overordnede linier.

4 Beføjelser Folkeskoleloven giver skolebestyrelsen følgende beføjelser: Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen Skolebestyrelsen udformer principper for skolens drift Skolebestyrelsen godkender skolens budget Skolebestyrelsen godkender skolens undervisningsmidler Skolebestyrelsen godkender skolens ordensregler Skolebestyrelsen udtaler sig om ansættelse af lærere og ledere Skolebestyrelsen udarbejder forslag om skolens læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trinmål og slutmål Det fremgår af dagsordenen for skolebestyrelsesmøderne, hvilke sager skolebestyrelsen beskæftiger sig med. Det er skolebestyrelsesformanden, der fastsætter dagsordenen, mens skolelederen som sekretær for skolebestyrelsen sørger for at udsende indkaldelse med dagsorden og bilag til medlemmerne.

5 Valget er dit – Skolebestyrelsesvalg 2010 ₊ Bedste mulighed for at påvirke mit barns skolegang ₊ Indsigt i skolens rammer og hvorledes denne drives ₊ Kendskab til alle lærerne og husene på skolen ₊ Borgerpligt – samfundet har brug for frivillige ₊ Meningsfuld måde at bruge noget af min fritid på ₋ Har ikke tid ₋ Ved ikke hvad det går ud på ₋ Bryder mig ikke om at stille mig op foran andre ₋ Har ikke tålmodighed til dette ”system” ₋ Tror ikke på at jeg kan påvirke ”tingene” + -

6 Tidsfrister 7. aprilValgmøde 7. april – 16. aprilKandidatopstilling 17. april – 21. aprilOpstillingsrækkefølge mellem kandidaterne ved fredsvalg 21. april møde med kandidaterne fredsvalg/kampvalg ??? 23. aprilHvis der ikke bliver fredsvalg, da afleveres kandidaternes beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde 28. aprilKandidaternes materiale sendes ud til forældrene på Skoleintra 10. maj - 12. majAfholdelse af valg – evt. Elektronisk resultat offentliggøres på Skoleintra 1.augustNye skolebestyrelse tiltræder – bestyrelsen vælger sin formand inden sommerferiens start ved et konstituerende møde

7 Forskudt valg Der skal vælges 7 forældrerepræsentanter + suppleanter. De 4 første sidder i 4 år og de 3 efterfølgende sidder i 2 år – herefter vælges 3 for en ny 4 års periode. Suppleanter indtræder ved forfald til møder. Bestyrelsen kan vælge at indkalde medlemmer ad hoc.

8 Opstilling / valgliste

9 Principper Skolebestyrelsens principper er ét af de vigtigste styringsredskaber, bestyrelsen har til sin rådighed. Et princip er en retningspil for den vej, skolen skal styres. Det skal være formuleret sådan, at skole-lederen har nogle valgmuligheder, når princippet skal anvendes i praksis. Folkeskoleloven angiver en række områder, som skolebestyrelsen skal udarbejde principper for: Undervisningens organisering (fx timetal på hvert klassetrin, valgfag, specialundervisning, placering af eleverne i klasser) Arbejdets fordeling mellem lærerne Skole/hjem-samarbejdet. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Fællesarrangementer (lejrskoler, skolerejser mv.) SFO’ens virksomhed Herudover kan skolebestyrelsen udarbejde principper for skolens øvrige virksomhed.

10 Budget Skolens budget er et vigtigt styringsredskab for skolebestyrelsen. Budgettet skal udarbejdes inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt. Det betyder fx, at hvis kommunalbestyrelsen har opdelt bevillingen til skolen i puljer til lønninger, bygningsvedligeholdelse og driftsudgifter, kan skolebestyrelsen ikke flytte penge fra den ene pulje til den anden. På den anden side betyder det også, at hvis kommunalbestyrelsen har udlagt den fulde buddgetkompetence til skolen(populært sagt: har givet skolen en pose penge), står det skolebestyrelsen frit for at flytte midler fra den en konto til en anden.


Download ppt "Valgmøde 7. april 2010 1.Velkomst 2.Skolebestyrelsens arbejde - Det formelle - og i praksis 3.Tidsfrister 4.Opstilling / valgliste 5.Eventuelt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google