Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indberetningsformater n Kemidata –Hjemmesiden er blevet opdateret. –Feltet Attribut er blevet tilknyttet en kodeliste. –Til jordvands- og drænvandskoncentrationer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indberetningsformater n Kemidata –Hjemmesiden er blevet opdateret. –Feltet Attribut er blevet tilknyttet en kodeliste. –Til jordvands- og drænvandskoncentrationer."— Præsentationens transcript:

1 Indberetningsformater n Kemidata –Hjemmesiden er blevet opdateret. –Feltet Attribut er blevet tilknyttet en kodeliste. –Til jordvands- og drænvandskoncentrationer er der tilknyttet et nyt felt, prøvefraktion. –Standatformat for prøvetagning i drænvand er blevet udviddet så det kan indeholde intensiv prøvetagning. –Standatformatet for pesticidanalyser i drænvand er samme som til vandløb –Påmindelse om 1. måling for år 2002

2 Indberetningsformater n Evacropdata 2002 –Opsætningsfiler,styrefil og jorddatafil –udfyldt skema som tilføjelse i dokument EVA_LOOP?.doc –Skema med oplysninger om klimadata og beregningsgrundlag for potentiel fordampning n Evacropdata 2000 –Opsætningsfiler –Skema med oplysninger om klimadata og beregningsgrundlag for potentiel fordampning

3 Indberetningsformater n Format for Gylleanalyser –Kolonnefil enten excel eller tekst-fil –Flaskenr, Ejendomsnr, Gylletype, Gylleindhold, dato, Stofbetegnelse, Detektionsgrænse for den enkelte analyse, Detektionsgrænse for stoffet, RSD, enhed, Resultat, Attribut, Metodekode, LabRapnr.

4 Status, indberetningsprogrammer n Næringsstoffer i høstede afgrøder –Standard normerne for fjernelse af næringsstoffer i høstede afgrøder kommer fra flere forskellige kanaler. Hovedvægten er lagt på oplysningerne i fodermiddel tabellen med korrektioner for forskellen på foder til kvæg og svin. n BL3’ - version 2001.01.178 –decimaler i historik –Billedet til deloplandsoplysninger

5 Status, indberetningsprogrammer n Konverteringsprogram –Grønnemarker –Markoperationer –Korsblomster –Andre forfrugter –Forhøjedeudbytter –Konsulenterklæringer –Opsparede 6% efterafgrøder –Pesticider –Handelsgødning

6 Status, Udtræksprogram

7

8 Status, Planteværnsmidler n Mangler opdatering af midler i BL3 n Opddatering af tilknytning til aktivvestoffer er afsluttet n Mangler datasæt til brug ved opgørelser

9 Status, Andet n Dokumentation –bemærkning vedrørende grupperinger af 6% efterafgrøder –Opsparing af 6% efterafgrøder –20% reglen for halmnedmuldning –Konsulenterklæring –Forhøjedeudbytter n Opdatering af hjemmesiden

10 Faglig forum n Oprettelse/genoprettelse af fagligt forum n Udbringningsmåde n Definition af brugstyper n Nytteværdier n Ikke høstet udbytte n Anbefalet N - totpld

11

12


Download ppt "Indberetningsformater n Kemidata –Hjemmesiden er blevet opdateret. –Feltet Attribut er blevet tilknyttet en kodeliste. –Til jordvands- og drænvandskoncentrationer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google