Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Giver økologien mening indenfor landbruget

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Giver økologien mening indenfor landbruget"— Præsentationens transcript:

1 Giver økologien mening indenfor landbruget
Giver økologien mening indenfor landbruget. Direktør Miljø & Teknik Gunnar Mikkelsen, SAMSON AGRO

2 4 vigtige mål På et kvalificeret grundlag deltage i debatten om miljø og klima Få forståelse for de præmisser danske fødevarer produceres på Opnå tolerance og forståelse for landbrugserhvervet og for her igennem at være konstruktiv kritisk. Indføres i det naturvidenskabelige grundlag, som landbrugsproduktion er udviklet på baggrund af

3 Manipuleret økosystem
Hvad er et økosystem Styret af produktionslove og af miljølove (samfunds videnskab) Styret af indgreb: Jordbearbejdning, afgrøde, høst, gødskning, pesticider, naturgrundlag Styret af naturvidenskab (naturens naturlige reguleringer) biologi (niche), kemi (næringsstoffer), fysik (porer, krummer) Jordens frugtbarhed Teknologi og muligheder Gylle, handelsgødning

4 Projekt økologi, landbrugsforståelse, gødskning
En landmand tilknyttet En afgrøde vælges. Et felt (200 m2) friholdes for gylle Behandlinger vælges ud fra de teknologiske muligheder: Nedfældning Slangeudlægges Ingen tildeling I to gødningsniveauer (halv og hel) Udbytte måles på tørstof basis 3 gange i vækstsæsonen Indholdsstoffer analyseres for (N,P,K) Gylle analyseres for N,P,K. Interviewer landmand om niveauer Interviewer landmand om alle behandlinger Alle indgreb beskrevet.

5 Sortjords nedfælder

6 Professionel gyllevogn med bom

7 7

8 SAMSON AGRO A/S Fabrik i Viborg 8


Download ppt "Giver økologien mening indenfor landbruget"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google