Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICKS OM KOMMUNEPLANTILLÆG 1 Brugerseminar 2012 Tips og tricks om kommuneplantillæg Hanne Klit Johansen, Byplanlægger, afdeling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICKS OM KOMMUNEPLANTILLÆG 1 Brugerseminar 2012 Tips og tricks om kommuneplantillæg Hanne Klit Johansen, Byplanlægger, afdeling."— Præsentationens transcript:

1 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICKS OM KOMMUNEPLANTILLÆG 1 Brugerseminar 2012 Tips og tricks om kommuneplantillæg Hanne Klit Johansen, Byplanlægger, afdeling Plan og Trafik

2 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICKS OM KOMMUNEPLANTILLÆG 2 ›PlansystemDK – hvordan fungerer det ›Delvis aflysning af en ramme ›Hvordan fungerer status i plansystemet og i Odeum ›Tips og tricks til Odeum ›Tillæg med retningslinjer ›Hvad går galt, når man laver et tillæg? ›Status på udvikling – kom gerne med ideér Kommuneplantillæg Brugerseminar 2012

3 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 3 PlansystemDK

4 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 4 ›De forskellige elementer: ›PlanKommuneplan ›Tillæg Er koblet til en plan ›KommuneplanrammerEr koblet til en plan eller et tillæg ›RetningslinjerEr koblet til en plan eller et tillæg ›De enkelte elementer identificeres med et PlanID. ›Til alle Planer og Tillæg medfølger en PDF. PlansystemDK - Grundlæggende principper

5 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICKS OM KOMMUNEPLANTILLÆG 5 ›Det der er meldt ind, ændres der ikke ved – nogensinde ›Medmindre der er tale om en åbenlys fejl, f.eks. ingen rammer i en PDF af kommuneplanen. ›Alle planer, rammer m.m. skal være tilgængelige på plansystemet. ›Det betyder at: ›Man aldrig ændrer på det, der er meldt ind. ›Man aldrig sletter noget. ›Ved ændringer, aflyser man det gamle og indberetter det nye. ›Kommuneplanrammer fra 2009/2010 er derfor NIKS PILLE PlansystemDK - Historik

6 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICKS OM KOMMUNEPLANTILLÆG 6 PlansystemDK – Tillæg med delvis aflysning 1.B.1 1.B.3 1.B.2 1.B.3 afgrænsning udvides, uændret Plannr. 1.B.1 1.B.3 (Aflyses) 1.B.2 (Aflyses) Både 1.B.2 og 1.B.3 aflyses. 1.B.1 1.B.3 (ny) 1.B.2 (ny) Der oprettes ny 1.B.2 og 1.B.3. Nyt PlanID, ny afgrænsning.

7 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 7

8 I Plansystemet styres status af datoerne ›En kladde af en ramme: ›Kan være uden dato ›Uden PDF ›Uden geometri ›Uden alle PlanDK2 felter udfyldt ›Et forslag og en vedtaget plan skal have: ›Dato for vedtagelse, offentliggørelse/høring start og høring slut ›Der skal være en PDF tilknyttet planen eller tillægget ›Det skal være en geometri tilknyttet rammerne ›Alle PlanDK2 felter skal være udfyldt. ›En aflyst plan: › Dato for aflysning PlansystemDK – status 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 8

9 I Odeum har planen status efter STATUS feltet ›Kladde og Aflyst er ikke synlige på kort og på lister. ›Forslag og Vedtaget er synlige på kort og lister. ›Hvorfor nu det? ›I har mulighed for at udfylde alle datoer, selvom planen står som kladde. ›Når man importere en plan, kommer den ind som kladde og man kan nå at redigere planen inden den vises i Odeum. Odeum - status 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 9

10 Først tillæg - så rammer/retningslinjer 1.KladdeEvt. datoer 2.ForslagDato for vedtagelse af forslag og høring start/slut 3.AflystDato for aflysning 4.VedtagetDato for endelig vedtagelse ›To rammer med samme Plannr. kan ikke have samme status, derfor skal den gamle aflyses inden den nye kan vedtages. ›Datoer nedarves fra tillæg til rammerne. PlansystemDK – rækkefølge for indmelding 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 10

11 Tips og tricks 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 11

12 ›Lav kopi af en ramme Tips og tricks – oprettelse af rammer i Odeum 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 12

13 ›MultiopdaterMultiopdater ›Ny kommuneplan hvor f.eks.: ›Man vil hæve bebyggelsesprocenten for et helt område/bydel ›Tilføje samme parkeringsbestemmelse flere steder ›Husk at man overskriver det eksisterende indhold. Tips og tricks – oprettelse af rammer i Odeum 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 13

14 Temarevision af en retningslinje Foranlediget af Byrådet – udarbejdes i Odeum ›Ændringer i hovedstruktur/redegørelse ›Ændringer i retningslinjer ›Nye rammer Kommuneplantillæg – Retningslinjer, udarbejdes i Odeum 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 14

15 ›Tillæg på almindelige Odeum sider. 1.Lav en kopi af siden med en statusboks ›Gl. side linker til tillægsside og omvendt. ›Afpublicer den gamle side ved endelig vedtagelse af tillægget. 2.Indsæt ny tekst og marker at dette er en tillægstekst. ›Slet gammel tekst ved tillæggets vedtagelse. ›Gem evt. en kopi af siden med den gamle tekst, uden at publicere siden. 3.Lav en ny side med det nye indhold ›Behold den gamle side uændret. Kommuneplantillæg – Retningslinjer, udarbejdes i Odeum 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 15

16 ›Geometri ›Tematiser eksisterende tema eller upload nyt tema ›Ring til COWI ›Nye rammer ›Business as usual Kommuneplantillæg – Retningslinjer, udarbejdes i Odeum 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 16

17 Tillæg i tilknytning til en VVM-redegørelse Foranlediget af Staten – modtager en PDF ›Ændring af hovedstruktur ›Nye retningslinjer ›Nye rammer Kommuneplantillæg – Retningslinjer, modtager en PDF 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 17

18 ›Udfordring – strukturen i tillægget følger ikke nødvendigvis hjemmesidens struktur. 1.Opret et kommuneplantillæg og link til PDF´en 2.Indarbejd tillægget i Odeum på samme måde som ved en temarevision. ›Tillægget skal under alle omstændigheder indarbejdet ved næste kommuneplan revision. Kommuneplantillæg – Retningslinjer, modtager en PDF 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 18

19 Åhh nej det virker ikke! 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 19

20 Problemer med indmelding: ›Kladden er meldt ind, men forslaget kommer ikke ind i Plansystemet. ›Tjek om alle PlanDK2 felter er udfyldt, PDF er vedhæftet, Geometri er tilknyttet. ›Hvis der er mangler på én ramme, bliver ingen rammer meldt ind. ›Tjek geometri for selvskæringspunkter og flere punkter oven på hinanden. Hvad kan gå galt? 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 20

21 ›Problemer med indmelding: ›Kan ikke indmelde vedtaget ramme i plansystemet. ›Tjek de samme tre punkter som ved forslag ›Tjek om der allerede er en ramme med samme plannr. med status Vedtaget. Hvis der er, skal den gamle aflyses, inden den nye kan vedtages. Hvad kan gå galt? 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 21

22 Fejl i visning af rammerne ›Rammen er ikke synlig på kortet i Odeum. ›Tjek om geometri og tekst har samme PlanID. ›Tjek om rammen har status Forslag eller Vedtaget. ›Tjek om der er fejl i geometrien. ›En ramme, der er under udarbejdelse, er synlig i Odeum. ›Man har ændret i en gældende rammes geografi eller tekst. ›Status er enten Forslag eller Vedtaget. ›Der er en fejl i Odeum - kontakt COWI. Hvad kan gå galt? 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 22

23 Fejl ved import fra plansystemet ›Det der er plansystemet ser forkert ud ›Tjek om der er indrettet korrekt ›Blev kommuneplantillægget indberettet i forbindelse med lokalplanen ›Er rammerne meldt ind i forbindelse med tillægget Hvad kan gå galt? 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 23

24 ›Hvad kan forbedre systemet? ›Evaluering af manualerne Udvikling 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 24

25 Odeum - Kvittering 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 25

26 ›Man sætter X ved dem der IKKE skal have Afstemning: X ved dem der skal have en e-mail om planen X ved dem der ikke skal have en e- mail om planen ›Vi fjerner notificeringsdialogen ved de plantyper, hvor man ikke skal bruge den, f.eks. kommuneplanrammer og lokalplan delområder. Odeum notificering 13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICK OM KOMMUNEPLANTILLÆG 26


Download ppt "13 SEPTEMBER 2012 TIPS OG TRICKS OM KOMMUNEPLANTILLÆG 1 Brugerseminar 2012 Tips og tricks om kommuneplantillæg Hanne Klit Johansen, Byplanlægger, afdeling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google