Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MUSEN ELLER TRYK PÅ ”ENTER”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MUSEN ELLER TRYK PÅ ”ENTER”"— Præsentationens transcript:

1 MUSEN ELLER TRYK PÅ ”ENTER”
Præsentation af INTRA-KOM Virksomhedens interne kommunikationssystem - og Intranet KLIK MED MUSEN ELLER TRYK PÅ ”ENTER” NÅR DU ER KLAR TIL AT FORTSÆTTE...

2 Hurtig og enkelt 24 timer i døgnet med automatisk indbygget sikkerhed.
INTRA-KOM • virksomhedens interne informationskilde • medarbejdernes interne informationskilde • ferieplan, -oversigt mv. • fraværsoversigt • flex-tidsoversigt • kalendersystem • mødereferater, -oversigt • adressekartotek • linksamling … og meget mere ! Kommunikationssystemet er web baseret og derfor hurtigt og enkelt at komme til… Hjemme, hos sine kunder, på rejse og selvfølgelig på jobbet. Hurtig og enkelt 24 timer i døgnet med automatisk indbygget sikkerhed. KLIK FOR AT FORTSÆTTE...

3 Information til alle ! Information der skal ud til alle medarbejdere kan placeres på toppen af siden. Administratoreren kan via administrationsmodulet oprette og redigere i infoboxen – give rettigheder til X antal personer der skal have adgang hertil KLIK FOR AT FORTSÆTTE... På denne måde sikres det, at alle med lethed får adgang til vigtig information. Systemet giver endvidere mulighed for at tilknytte filer ved en simpel upload funktion. Alle informationer kan udskrives direkte fra siden - og administratoren har mulighed for at aktivere/deaktivere informationer.

4 Overblik ! - statusoversigt - email - telefon...
På forsiden af INTRA-KOM listes alle medarbejdere i de afdelinger de er tilknyttet. Her kan man hurtigt danne sig et overblik af hvem der er i huset, hvem der er til møde (evt. hvor), hvem der er på ferie, hvem der syge etc. Desuden kan man se de enkeltes medarbejderes vigtige oplysninger, f.eks. telefonnummer, adresse, foto af medarbejderen m.m. Med bare ét klik kan man hurtigt få oplysninger om de enkelte medarbejderes ferieplaner, ugeoversigt, aktivitet og personlige oplysninger. KLIK FOR AT FORTSÆTTE En komplet personaleliste - eller pr. afdeling kan printes direkte fra skærmen

5 Møde-/aktivitetstavle
- tilgængelig for alle ! En avanceret erstatning for virksomhedens gammeldags mødetavle der viser en medarbejders aktivitet netop nu – og for en måned frem ad gangen. Der kan bladres frem og tilbage i tiden. Hver aktivitet er et aktivt link og ved klik vises yderligere info om aktiviteten under kalenderen. Alle der har adgang til INTRA-KOM kan se øvrige brugeres aktivitet - men det er kun den enkelte medarbejder (og evt. en eller flere administratorer) der har rettigheder til at redigere i denne ! KLIK FOR AT FORTSÆTTE INTRA-KOM kan tilpasse så alle medarbejdere skal logge sig på ved mødetids start - dette tilsikrer daglig brug og sikker opdatering !

6 Aktiviteter/status - hurtig opdatering !
Status på forsiden og møde-/aktivitetstavlen henter automatisk oplysninger fra medarbejderens eget "arkiv". Med bare få klik kan medarbejderen opdatere sine aktiviteter og de vises med det samme på oversigterne, incl. diverse statistikker ! KLIK FOR AT FORTSÆTTE

7 Ugeoversigt - hvem er fraværende !
Med ugeoversigten kan der hurtigt og let dannes et overblik af hvem der er fraværende i indeværende uge.... Der er mulighed for at bladre frem og tilbage i ugerne - hvilket giver et godt værktøj i.f.m. mødeplanlægning, ferieplanlægning mv. KLIK FOR AT FORTSÆTTE

8 Ferie-/fravær - hurtig opdatering og beregning !
Ferie-/fraværsmodul gør styringen utrolig hurtig og enkel. Hver medarbejder kan med få klik opdatere ferie, sygdom, kursus mv. Ved opdatering bliver de samlede antal fraværsdage og typer automatisk beregnet, og kalenderen bliver med det samme ajourført. Hver medarbejder kan redigere i egne fraværsdage - frem i tiden. Evt. ferieadministrator har adgang til redigering af alle medarbejderes fravær ! KLIK FOR AT FORTSÆTTE Listen kan printes direkte fra skærmen og f.eks. hænges op i kantinen…

9 Fraværslister - oversigt samt beregninger
INTRA-KOM er også et stærkt tidsbesparende værktøj for bl.a. lønbogholderiet - til brug for ajourføring af fraværsstatistik, af sygefravær, barsel, afholdte feriedage, lønberegning og flex-tid mv. Og har man Excel 2000 kan aktuel liste med et klik hentes i Excel-format - lige til at arbejde videre med ... KLIK FOR AT FORTSÆTTE

10 Mødetider og flex-tid Personalets stamdata Flex-tid Med funktionen
mødetider kan alle medarbejderes faste arbejdstider ses. Det er enkelt at redigere i mødetiderne for den enkelte medarbejder via administrationsmodulet ! Listen kan printes direkte fra skærmen. Personalets stamdata INTRA-KOM har en funktion hvor alle medarbejderes stamdata ligger. Det giver et hurtigt samlet overblik af , telefonnumre, privatadresser, fødselsdatoer, ansættelsesdato mv. Flex-tid INTRA-KOM kan også tilpasses så det fungerer som gammeldags stempelur - og automatisk holder regnskab med den enkelte medarbejders timeregnskab. KLIK FOR AT FORTSÆTTE

11 Mødeoversigt - kommende møder - mødereferater !
INTRA-KOM indeholder et modul der giver mulighed for visning af kommende møder og referater af afholdte møder. Via administrationsmodulet kan der være flere med rettigheder til at redigere og oprette mødereferater og møder KLIK FOR AT FORTSÆTTE Det er muligt at oprette information om et kommende møde eller evt. en mødeindkaldelse direkte fra modulet eller evt. at uploade en fil med informationerne (Word-dokument, Excel, PDF el.lign). Dette gælder efterfølgende også for mødereferater m.m.

12 Intern og ekstern info - links og genveje til informationer !
Intern og ekstern info siderne er en "base" hvor links til vigtige filer, hjemmesider osv. kan samles. På denne måde sikres det, at alle medarbejdere har samme adgang til de samme informationer. Det kunne fx. være virksomhedens egne sider, pdf-filer, konkurrenters hjemmesider eller lignende. KLIK FOR AT FORTSÆTTE

13 "Mine sider" - egne links og adressekartotek Hver bruger af
INTRA-KOM har adgang til "egne sider". Dvs. at hver bruger har adgang til et link/ adressekartotek. For begge dele gælder det, at det kun er den enkelte medarbejder der har adgang til egne links og eget adresse kartotek. Linkkartotek kan f.eks. indeholde alle de internet sider medarbejderen benytter jævnligt eller som man finder interessante. Adressekartoteket kan indeholde adresse-, person-, firmaoplysninger mv. for alle de firmaer/personer medarbejderen måtte ønske. KLIK FOR AT FORTSÆTTE

14 Sikkerhed - login, adgangskode
Alle sider i INTRA-KOM indeholder et automatisk tjek af om der er logget på med et korrekt brugernavn/adgangskode ! Når en bruger logger ind på systemet finder systemet automatisk ud af hvilke sider brugeren har adgang til, dvs. hvilke rettigheder den enkelte bruger har. KLIK FOR AT FORTSÆTTE

15 Administrationsområde
- vedligeholdelse, overblik og opdatering Administrationsområdet er kernen i systemet. Herfra er der adgang til den løbende opdatering og vedligeholdelse – lige fra oprettelse/redigering af medarbejdere, mødetider, afdelinger mv. til visning af fraværslister og vedligeholdelse af rettigheder for systemets brugere. KLIK FOR AT FORTSÆTTE

16 Administrationsområde
- rettigheder og adgangskoder INTRA-KOM er konfigureret således, at der kan oprettes og justeres i forskellige rettighedsgrupper. Det gør det let at administrere, da personer med forskellige ansvarsområder, kan være tilmeldt forskellige rettighedsgrupper. F.eks. kan en person fra personaleafdelingen have rettighed til opdatering af personaleinfo men ikke til opdatering af mødereferater. Mens en person fra administrationen kan have adgang til opdatering af mødereferater men ikke til personale stamdata. KLIK FOR AT FORTSÆTTE

17 Gå til demoversion – klik på pilen
KLIK FOR AT AFSLUTTE


Download ppt "MUSEN ELLER TRYK PÅ ”ENTER”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google