Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Grønt Regnskab- mark og stald- balancer Arbejdsmøde om ”Grønt Regnskab - stald.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Grønt Regnskab- mark og stald- balancer Arbejdsmøde om ”Grønt Regnskab - stald."— Præsentationens transcript:

1 National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Grønt Regnskab- mark og stald- balancer Arbejdsmøde om ”Grønt Regnskab - stald og markbalancer, den 10. juni, 2002 Gitte Blicher-Mathiesen, DMU •Ny version af Grønt Regnskab er udvidet med  dataoverførsel fra Mark – stå på Registrering, Funktioner, overfør data fra Mark  Stald og markbalancer •Ved overførsel fra Mark overføres kun sumtal for:  Handelsgødning  Køb/salg  Beholdninger af husdyrgødning

2 National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Flere grovvarefirma kan opgøre N, P og K i købt foder. Alle fodermidler skal registreres i LOOP Udskrift kun aktuel hvis en samlet liste med alle købte fodermidler med navn og indhold Omregning af proteinprocent til N  i Grønt Regnskab anvendes faktoren 6,25  grovvarefirmaer anvender faktoren 5,7 ved køb af korn  derfor skal N-indholdet fra grovvarefirmaer omregnes med faktoren 6,25/5,7 = 1,10 inden indtastning i Grønt Regnskab !

3 National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Fodermidler  tomme felter til registrering af næringsstoffer i foder  hvis navn på fodermidel oprettes vejledernormer  vejlernormer oprettes central af Søren Kolind Hvid, LR mod betaling (535 kr. pr time, 10-15 min pr norm) ACCES-program til at håndtere flere regnskaber  Udvikling færdig, men ikke testet færdig  DMU har fået en version herom senere

4 National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Ny MVJ-ordning med støtte til ”Grønt Regnskab”  landmænd binder sig til bedriftsbalancer for en periode på 5 år  i 2002 deltager 350 landmænd  til næste år forventes det dobbelte

5 National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Staldbalancer  kræver registrering af fodermængder i krybbe

6 National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Husk  at tjekke data ved overførsel fra mark  f.eks. er data for besætning gødningsplanåret, som skal rettes til regnskabsperioden i grønt regnskab  at oprette jordbeholdninger for bedriftsbalancer  at tjekke beholdninger af husdyrgødning  at tjekke besætningsforskydninger

7 National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Paradigma for amternes rapport  sammenstilling af N, P og K overskud i forhold til DE/ha og referencetal  oversigt over høstudbytter på mark og solgt/fodret op  opstilling af besætningsforskydning samt køb og salg af dyr  i staldbalancen opgøres husdyrgødningen ab dyr, ab stald og ab lager  husdyrgødning ab lager sammenstilles med ab lager beregnet med normer

8 National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Data indberetning  Database fil fra hver ejendom, placeret i : Bedriftw\arbejd\ejendom\ \groentR\GR.mdb  Database fil fra Grøntregnskabs statistik-program, med alle ejendomme, placeret i : Program filer\LR\GRStatistik\GRStatistik.mdb  Databasefil med normsæt fra grøntregnskab placeret i bedriftw\arbejd\normer\groentr\gr_norm.mdb  Papirudskrifter fra Grøntregnskab


Download ppt "National Environmental Research Institute • Department of Freshwater Ecology Grønt Regnskab- mark og stald- balancer Arbejdsmøde om ”Grønt Regnskab - stald."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google