Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formål Struktur/organisering Fysiske rammer Indhold/pædagogik/læringssyn Samarbejdspartnere Handleplan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formål Struktur/organisering Fysiske rammer Indhold/pædagogik/læringssyn Samarbejdspartnere Handleplan."— Præsentationens transcript:

1

2 Formål Struktur/organisering Fysiske rammer Indhold/pædagogik/læringssyn Samarbejdspartnere Handleplan

3 Formål: Folkeskolen formål (udpluk) §1 stk. 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den alsidige personlige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og for at tage stilling og handle. §18 stk. 1. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse skal i alle fag leve op til folkeskolens formål og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger (undervisningsdifferentiering)

4 Den måde vi i dag driver skole på, gør det i mange tilfælde svært at leve op til disse krav. Følgende forhold gør det svært:  ”1 – Tallets tyranni” – én lærer i én klasse i én time i et fag  Fysiske rammer  Skolens kultur  Omverdenens krav til folkeskolen – politikere, erhvervsliv, videregående uddannelser, forældre, div. PISA undersøgelser osv. DERFOR er det vores klare mål at forsøge at lave en skole som i langt højere grad vil kunne tilgodese ovennævnte. Herufaflex-skolen som er: Helhedsorienteret – Rummelig – Fasedelt og Flexibel

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Download ppt "Formål Struktur/organisering Fysiske rammer Indhold/pædagogik/læringssyn Samarbejdspartnere Handleplan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google