Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De Frivillige FSK Landskursus 2014, 8. november

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De Frivillige FSK Landskursus 2014, 8. november"— Præsentationens transcript:

1 De Frivillige FSK Landskursus 2014, 8. november
Ulla Sloth, udviklingskonsulent og frivilligkoordinator Bitten Gøtzsche, afsnitsledende sygeplejerske, Onkologisk sengeafsnit D1 og d3 COG Præsentation

2 Universitetshospitalet i Region Nordjylland
Aalborg Universitetshospital varetager højtspecialiserede landsdelsfunktioner for ca indbyggere, inklusiv dele af Region Midtjylland, regionsfunktioner for ca indbyggere samt basissygehusfunktioner – bortset fra udvalgte elektive indgreb - for ca indbyggere. Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands største sygehus. Det er også Nordjyllands største arbejdsplads med ca stillinger ansatte – fordelt på: Personale Antal fuldtidsstillinger på Aalborg Universitetshospital – Tal 2013 (ekskl. Timelønnet) Læger Plejepersonale Andet personale Fuldtidsstillinger i alt Aktivitetsmål for 2014: Indlæggelser/udskrivninger   Ambulante besøg DRG-værdi (1.000 kr.)   Økonomi og aktivitet for 2014 Lønninger ca mia. Andre udgifter ca mia. I alt ca. 4.0 mia. 840 sengepladser (inkl. 28 vugger) pr. 1. jan på Aalborg Universitetshospital

3 Afsnit Syd Afsnit Nord GOG Hospitalets matrikler i Aalborg:
Aalborg Universitetshospital, Nord (øverst tv.) Aalborg Universitetshospital, Syd (til højre) Aalborg Universitetshospital, Dronninglund (nederst tv.) – medicinske sengeafdelinger, fertilitetsklinik og håndkirurgi Derudover ”satellitter” på de øvrige sygehuse i regionen: Sygehus Himmerland, Farsø (ortopædkirurgi) Sygehus Himmerland, Hobro (Kirurgisk Gastroenterologi) Sygehus Vendsyssel Frederikshavn, Ortopædkirurgi (Friklinik Frederikshavn) Sygehus Vendsyssel Hjørring, Ortopædkirurgi og nyremedicin (dialyse) Sygehus Thy-Mors, Ortopædkirurgi

4 At være Frivillig Et partnerskab mellem Røde Kors og Aalborg Universitetshospital At udnytte og forene ligheder og styrker i det frivillige engagement Skabe positive oplevelser for patienter og pårørende Omsorg, nærvær og tid En udvidet pårørende funktion Et supplement til den professionelle indsats

5 Hvor kan du møde frivillige
Forhal Nord, Syd og Medicinerhuset Bogvogn Gudstjenester Besøgstjeneste Patienthotel Sengeafsnit Skadestue

6

7

8 Det enkelte afsnit/ambulatorie er ansvarlig for de tilknyttede frivillige
Information til patienter, pårørende og medarbejdere TR lokalt Sikre viden om Retningslinjer for frivillige Den afsnitsledende sygeplejerske eller udvalgt kontaktperson samarbejder med koordinator/aktivitetsleder Aktiviteter og opgaver koordineres og justeres via jævnlige kontakter og ved mindst ét årligt møde med frivillig gruppen

9 Anerkendelse af frivillige
Et dagligt måltid mad i vagten 2 årlige kurser for frivillige Aktiviteter – jul og sommer Aktivitets og koordinatormøder 2 x årligt Jubilæum ved 5 og 10 år

10

11 Frivillige i Onkologisk sengeafsnit
Opstart i 2013 ”Hvad skal vi med frivillige?” Erfaringer og muligheder Fremtid? Faldgruber

12 Nye frivillige – hjælp til at komme i gang
Opstart Nye frivillige – hjælp til at komme i gang Opstartsmøde og introduktion Skepsis blandt personalet – ”Hvad skal vi med frivillige?” Erfaringer og muligheder – og faldgruber Fremtid Da jeg startede i Onkologisk afdeling i november 2012 var én af mine ambitioner, at jeg ville introducere frivilligordningen til personalet. Der havde hidtil ikke været frivillige hos os, men jeg havde gode erfaringer fra min tidligere ansættelse i Hæmatologisk afdeling, og det tænkte jeg, at vores onkologiske patienter også skulle have glæde af. Vi startede med et personalemøde, hvor Ulla var inviteret for at fortælle om ordningen på vores hospital. Det var begejstring med måde, der mødte forslaget og oplægget. Men vi blev enige om at prøve. Betænkelighederne gik på, om vi med dette ville prøve at skjule eller lappe på travlhed og mangel på plejepersonale. Burde det ikke være os som fagpersoner, der tager sig af vores patienter – snakke med dem, gå ture med dem etc.? Men i erkendelsen af at mulighederne på hospitalet har ændret sig – der er fokus på kerneopgaverne i den korte tid, patienterne indlagte, dokumentations og registreringsopgaverne er vokset og fylder meget tidsmæssigt. Vi kan ikke det hele. Vi blev enige om, at de frivillige var ”de ekstra hænder”, som pårørende normalt er i et sengeafsnit, men at ikke alle patienter har den mulighed. Vi mødtes alle til opstartsmødet – det var en sommerdag, og det var 6 meget spændte frivillige, der hilste på. De var tøvende og famlende overfor opgaven – og det var personalet også. Hvad kunne de, hvad måtte de – og hvad skulle og kunne de ikke? Der var små vanskeligheder i begyndelsen – fx i forhold til madservering, nogle enkelte oplevelser med mangel på diskretion og respekt for ikke at ønske besøg. Men alt i alt blev det stille og roligt en succes, som vi i dag meget nødig vil undvære. Vores erfaring er, at det er vigtigt at vide, hvad man gør og kan som frivillig og ikke mindst – hvad man ikke kan og skal. Hvad er din mission med at være frivillig? Har du sår, som du skal have lægt fra din egen virkelighed eller er du nysgerrig på at være tæt på mennesker ved livets kant – ikke for at hjælpe dem, men for at blive klogere selv. En anden faldgrube kan være ønsket om ”absolut” at skulle gøre en forskel. Det gør man ”måske” som frivillig, men kun hvis der er behov for at der gøres en forskel og hvis du bliver inviteret ind i det andet menneskes rum. Det er patientens behov for nærvær og samtale som skal opfyldes og ikke den frivilliges – det kan være en balance at afdække det. Fremtid: Mange indlægges uden pårørende tæt på, kan frivillige erstatte dette familiære netværk? Kan man forestille sig chatrooms med patienter og frivillige? Kan ordningen udvides til at håndtere de pårørende, som er bange, bliver efterladt og skal have nye roller? Hvornår holder hospitalets tilbud op og hvornår starter det kommunale? Kan vi lave gode overgange her?

13 Tanker om at være frivillig

14 Spørgsmål?


Download ppt "De Frivillige FSK Landskursus 2014, 8. november"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google