Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Back to basis i sygeplejen fremmer udvikling Kathrine Eskildsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Back to basis i sygeplejen fremmer udvikling Kathrine Eskildsen"— Præsentationens transcript:

1 Back to basis i sygeplejen fremmer udvikling Kathrine Eskildsen
Afdelings sygeplejerske Gynækologisk sengeafnit Obstetrisk sengeafsnit Dagkirurgisk afsnit Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

2 Optakt til projektet Landskonference 2010 - FS32 Jean Watson Gejst
Problematik i afsnittet: Få ønskede fast placering i onkologisk team! Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

3 Hvordan implementeres dette i praksis?
Møde med Udviklingssygeplejerske, Speciale ansvarlig sygeplejerske, Afd. Spl og souschef Personalemøde planlægges Personalemøde: Antagelser præsenteres Kort oplæg om Jean Watson og gejst Personalet reflektere for sig selv: Hvorfor valgte jeg at blive spl/sosa? Personalet fortæller om deres tanker Personalet skriver post-it om Hvad er svært? Post-it kategoriseres i Viden, dokumentation og den professionelle rolle. Faste teams etableres Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

4 Rammer for projektet Styregruppe Arbejdsgruppe 2 års forløb
Opdeling i 3 faser: Viden Dokumentation Den professionelle rolle Evalueres ved spørgeskemaundersøgelse til personalet ved start og slut, samt fokusgruppe interview ved slut. Feed back på processen via halvårlige vips-audit, databaseopgørelser samt LUP. Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

5 Hvorfor Watsons teori? Er i overensstemmelse med dansk, regionalt og lokalt værdiegrundlag. Humanistisk tilgang med omsorg som etisk ideal. Udover instrumentel sygepleje er omsorgen helbredende, når der er relation og engagement mellem patient og sygeplejerske. Der er således fokus på: Relationen Patienten Omsorgsyder Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

6 Projektets omdrejningspunkter
Formål Gennem en udviklingsproces at fremme engagement til at udføre og udvikle sygepleje til ptt med gyn cancer. Være nr. 1 i Danmark inden for onkologien. Projektets omdrejningspunkter Se mennesket bag patienten Back to basis – de grundlæggende behov Være mere ved patienten på stuen Søge harmonien i dig selv Drage omsorg for omsorgen Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

7 Planlægning Back to basis
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2012 Intro Viden Dokumentation Den professionelle rolle Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

8 Intro Spøgeskema til personale – de 10 omsorgsfaktorer fra Jean Watson
Januar Spøgeskema til personale – de 10 omsorgsfaktorer fra Jean Watson Undervisning: Jean Watsons sygeplejeteori Omdrejningspunkter Ugentlig refleksion og narrativ bevidning ved udviklings sygeplejerske. Sygepleje Database Stormøde med oplæg af Lektor, sygeplejerske, cand.cur. ph.d. Charlotte Delmar Gejst Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

9 Viden Februar: Se mennesket bag patienten
Februar, Marts og April Februar: Se mennesket bag patienten Marts: Back to basis - de grundlæggende behov Dækkeservietter med grundlæggende behov April: Være mere ved patienten på stuen Studiebesøg på operationsgang Undervisning: Ernæring Kvalme Kirurgisk stress respons Væskebalance Sygdomslære ved onkologiske overlæger Ugentlig refleksion og narrativ bevidning ved udviklings sygeplejerske. Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

10 Dokumentation Personalemøde med status Fokus på vips Undervisning:
Maj, Juni, Juli og August Personalemøde med status Fokus på vips Undervisning: UCN: Jean Watson Ugentlig refleksion og narrativ bevidning ved udviklings sygeplejerske. Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

11 Den professionelle rolle
August, September, Oktober, November og December Fokus: At møde patienterne i det stadie de er i, når de får mikroskopisvar Undervisning: Den svære samtale Miste håbet Døden Fortrængningsmekanismer Pårørende Smerter Rehabilitering UCN, kommunikations træning Ugentlig refleksion og narrativ bevidning ved udviklings sygeplejerske. Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

12 2012 Kontinuerlig forbedring af vips Feed back: Databasen
Vips audit hvert halve år LUP Spørgeskema dec 2012 Fokusgruppe interview Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

13 Resultat i 2013 5 yderligere udviklingsprojekter er i gang
Vips-audit (4 i alt): Øget forkus på anamnese ogstatus Mere faglighed i handlinger ang angst og mestring Dagens medicin: Nr.1 i Danmark i behandling af gynækologisk onkologi og patienttilfredshed. LUP: øget i alt Fokusgruppe interview: Øget refleksion Bedre indbyrdes samarbejde Bedre interne relationer Bedre effekt af tilegnet viden Stor virkning med dækkeservietter Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

14 Resultater i 2013 Sammenligning af personalets spørgeskemaer fra Januar 2011 til December 2012. Jean Watsons 10 omsorgs faktorer: Humanisme: Større fokus på individet. Indgyde tro og håb: Større fokus på at vise ptt at man er der for dem. Give ptt tillid til at tro på egne følelser. Tættere dialog mellem ptt og personale. Understøtte ptt´s egen motivation. Følsomhed: Status quo. Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

15 Resultater i 2013 Hjælpende relationer:
Bedre til at være lyttende og nærværende. Hurtigere til at svare på kald – vise vi er der for dem! Udtryk for følelser: Bedre til at håndtere og lytte til de følelser ptt har. Bedre til at blive i den svære situation/samtale. Problemløsning: Bedre til at guide ptt til at sætte realistiske mål og se konsekvenser af deres handlinger. Bedre til at informere ptt og pårørende om ressourcer, der kan støtte og hjælpe efter indl. Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

16 Resultater i 2013 Miljø: Bedre til at have fokus på velvære.
Læring: Bedre til at give ptt den nødvendige information. Behov: Øget fokus på ptt´s behov men knap så megen på pårørendes behov. Spirituelt: Stor øgning i at hjælpe ptt til at være styret af deres grundtanker Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

17 Perspektivering Stort engagement hvilket skaber nye ledelsesmæssige udfordringer. Mange ønsker at tage en kandidat uddannelse. Bedre til at implementere nye tiltag. Mere videns søgende personale. Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

18 Tak for opmærksomheden
Back to basis GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL


Download ppt "Back to basis i sygeplejen fremmer udvikling Kathrine Eskildsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google