Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klik på siderne og siderne skifter. Skolen råder over et velfungerende bibliotek, hvor eleverne i frikvartererne kan låne til hjemlån. Biblioteket er.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klik på siderne og siderne skifter. Skolen råder over et velfungerende bibliotek, hvor eleverne i frikvartererne kan låne til hjemlån. Biblioteket er."— Præsentationens transcript:

1 Klik på siderne og siderne skifter

2 Skolen råder over et velfungerende bibliotek, hvor eleverne i frikvartererne kan låne til hjemlån. Biblioteket er åbent fra 8.55 til 14.00 dagligt. Herudover har alle klasser én time om ugen tilbud om en såkaldt ” bibliotekstime”. Det drejer sig normalt om en dansktime. Biblioteket kan kontaktes på skolens telefon eller på mail: bib@sct-joseph.dk

3 Eleverne låner næsten alle skolebøger på skolen. Enkelte bøger, som eleven forventes at skulle bruge hele skoleforløbet, anskaffes af hjemmet.

4 I skoletiden arrangeres undertiden diverse ekskursioner. Hvert andet skoleår arrangerer skolen en hyttetur. I 4., 5. eller 6. klasse arrangerer skolen lejrskole indenfor Danmarks grænser af en uges varighed. I 8. eller 9. klasse arrangerer skolen endnu en lejrskole som regel til udlandet af en uges varighed. Udpluk fra rejsebogen: Overlevelsestur i Østrig, Grønland, Norge, Sverige. Storbybesøg i Bruxelles, Paris, Rom, London.

5 Eleverne fra 3. klasse har alle en deltager i skolens elevråd. Elevrådet støttes af et par lærere. Erhvervspraktik: 8. klasse har en uges erhvervsorientering dels med ekskursioner dels med oplægsholdere udefra. 9. klasse har individuel praktik i en uge.

6 Hvis elever udøver skade på skolens eller andres materiel, vil hjemmet blive kontaktet med henblik på erstatning. Fravær/sygdom skal første dag meddeles skolen samme morgen mellem kl. 8.10 og 9.00. Hvis skolen ikke er underrettet inden kl. 9.00, forsøger vi at kontakte hjemmet. Når barnet møder op igen, fremvises kontaktbog.

7 Ansøgningsblanketter om hel eller delvis friplads udleveres af skolen. Ansøgning sammen med årsopgørelse i udfyldt stand skal være skolen i hænde inden sommerferien. Skolen råder over midler, indsamlet af forældrekredsen, der kan være til hjælp for familier, som vanskeligt har råd til lejrture etc. Ansøgning om økonomisk hjælp via forældrefonden rettes til skolelederen.

8 I frikvarter kl. 9.45 – 10.10 og kl. 11.55 – 12.20 er der gård- og gangvagter i alle legeområder. I de korte frikvarter er der gårdvagter, hvor ”de små” færdes. Fritagelse for idræt skrives i kontaktbogen. Fritagelse ud over én uge kræver lægeattest. Idræt for 6.kl. til 9.kl. foregår i sommerhalvåret på SIFs anlæg og i vinterhalvåret i Kildeskovshallen. Max. Grænsen er 20, men for at tage højde for evt. fraflytninger optages max. 22 i børnehaveklasserne. I overbygningen 7.kl. til 9.kl. optages max 22. Dispensation herfor kan kun ske ved særskilt sagsbehandling af bestyrelsen.

9 Alle elever kan få mælk og juice i spisefrikvarteret mod betaling. Ved skoleårets start og før juleferien tilmelder hjemmene sig ordningen for et halvt år ad gangen. Skolen udleverer tilmeldingsblanketter. Skolen har ikke andet med ordningen at gøre end at være formidler. Henvendelse: Frederiksberg Mælkeforsyning, Tlf.nr.: 70 21 30 61 Alle elever i børnehaveklasse til 3. klasse er garanteret plads i skolens fritidsordning, ”Spiren”. Spiren er åben dagligt fra kl. 7.30 til 8.10 og igen fra kl. 12.00 til 17.00. Spiren er også åben i de korte ferier som efterårsferien og vinterferien, men lukket i juleferien, påskeferien og juli måned. Skoleskema udleveres normalt inden sommerferien.

10 Skolen råder dels over egen psykolog, dels bliver skolen serviceret af PPR Gentofte. Både elever og forældre kan efter behov søge hjælp. Skolen råder over specialuddannede lærere. Elever kan efter accept fra hjemmet indstilles til specialundervisning, som normalt ligge i den almindelige undervisningstid. Der tilbydes undervisning i to perioder i skoleåret. Skolen serviceres via Kommunens Sundhedspleje. Til skolen er knyttet en tale-hørepædagog fra PPR Gentofte

11 Behandlinger foregår på den kommuneskole, i hvis skoledistrikt man bor. Hvis der er ting som skal laves, underrettes familien. Udmeldelse sker skriftligt med én måneds varsel. Der betales både for den måned udmeldelsen sker og for den efterfølgende måned.


Download ppt "Klik på siderne og siderne skifter. Skolen råder over et velfungerende bibliotek, hvor eleverne i frikvartererne kan låne til hjemlån. Biblioteket er."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google