Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Info-aften på HTX Vibenhus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Info-aften på HTX Vibenhus"— Præsentationens transcript:

1 Info-aften på HTX Vibenhus 10.06.2014

2 Informationsaften for nye elever samt forældre
PROGRAM: Velkomst v. rektor Rasmus Christian Dietz Struktur og studieture v. Rasmus Dietz Uddannelsesstruktur mm v. Jesper Rasmussen Årgangsleder v. Trine Pipi Kræmer Støttemuligheder v. Kamilla Ørnstedt Muligheder gennem studievejledningen v. Jesper Rasmussen Sociale aktiviteter v. Jesper Rasmussen Forventninger v. Rasmus Christian Dietz

3 Vibenhus Vibenhus 350 elever, 30 lærere Det sociale Lærerne
Det faglige Eleverne

4 Struktur Elev Studierektor Pt. rektor Rasmus Dietz Årgangsleder
Trine Pipi Kræmer Studievejledere Carsten Lindbo & Jesper Rasmussen Klasselærer

5 Vigtige begivenheder Introtur august (girokort sendes ud i juli) Introfest d. 29. august Idrætsdag d. 1. september Forældreaften i november Studieretningsvalg 1. december Årsprøver og eksaminer Studieture i 2.htx og 3.htx uge 40

6 Studieture 2. og 3. g Studieturene er en del af pensum
Studieturene indeholder stof, som indgår ved den obligatoriske eksamen i SO (studieområdet) i 3. g. Meget vigtigt med deltagelse i studieturene – ikke bare for det faglige, men også det sociale. Pris 2. g: Kr. 2700,- Pris 3. g: Kr. 3700,- Rater: Marts: Depositum (tilbagebetales ikke). Beløb varierer efter hvad rejsebureauet opkræver. Maj: Rate 1: Kr. 1000,- /kr. 1500,- August: Rate 2: Restbeløb

7 Ferier Skoleåret 14/15 Efterårsferie oktober (uge 42) Juleferie 22. december – 2. januar (uge 52-1) Vinterferie 13. februar (uge 7) Påskeferie 2– 6. april (uge 14) Sommerferie fra den 26. juni

8 PC-ordning Skoleåret 13/14
Depositum betales ved skolestart kr. 500,- Halvårlig leje á kr. 875,- i oktober og februar Ved afslutning af 3htx to muligheder: Computer tilbageleveres og depositum udbetales Computer beholdes og depositum bortfalder Computer kan ikke købes ved frafald undervejs i uddannelsen Service på computer lejet af skolen: IT-support tilstede alle dage Kan også kontaktes på telefon, hvis det haster OBS. Ikke service på batteri.

9 Uddannelsesstruktur

10 Grundforløb Fra sommerferien til jul (1. semester)
HTX faget SO (Afsluttes med obligatorisk eksamen i 3g.) Portfolioprøve i december – deleksamen Endeligt valg af studieretning og valgfag

11 Årgangsleder Trine Pipi Kræmer Samlende funktion Kontaktperson
Afleveringer Fremmøde Karakterer Lektiecafé

12 Skitur til Branæs 16-19. januar 2015 Tilmelding den 1. oktober
Pris kr. Socialt samvær

13 Støttemuligheder på skolen
Fælles lektielæsning Lektiecafé Specialpædagogisk støtte Opgaveværksted

14 Fælles lektielæsning Fælles lektielæsning og gruppearbejde:
Brug og hjælp hinanden Tradition for samarbejde på skolen Gruppearbejde spiller naturligt en stor rolle på HTX

15 Lektiecafé 2 gange om ugen (2-3 timer) Hjælp og vejledning
Faglig hjælp ved gamle elever Naturvidenskabelige fag Humanistiske fag Hjælp og vejledning Opgaver, afleveringer og lektier Struktur og planlægning Altid et åbent tilbud Der kan pålægges tvungen brug af lektiecaféen, hvis der vurderes at være særligt behov

16 Specialpædagogisk Støtte (SPS )
Ved særlige omstændigheder kan der søges om specialpædagogisk støtte Eks. sproglige vanskeligheder (ordblindhed) Særlige hjælpemidler Støttetimer Særlige forhold til eksamen Der ansøges om SPS ved at rette kontakt til studievejlederen eller den SPS-ansvarlige Evt. støtte bevilges på baggrund af en samtale og en screening Støttemulighederne følger eleven gennem hele skoleforløbet

17 Opgaveværksted Ved manglende afleveringer indkaldes til opgaveværksted
3 timer om ugen Støtte fra en af skolens lærere Fokus på struktur og planlægning af arbejdet med manglende afleveringer Opgaveværkstedet er til for at sikre, at der løbende bliver taget hånd om manglende afleveringer

18 Muligheder gennem Studievejledningen
Råd og støtte til at gennemføre gymnasiet Eksamensangstkursus Kontakt til UU- og Studievalgsvejleder Studievejledningen er åben alle ugens dage, og elever og forældre kan altid kontakte os på eller mobil.

19 Andre aktiviteter Elevråd, festråd, cafeudvalg. LAN - arrangementer
Pigeaftener Introtur Studieture 2. og 3. g. Morgenmad Lektiecafé Opgaveværksted

20 Forventninger elever En god uddannelse kræver: Aktiv deltagelse Aflevering af opgaver Ansvar for tilstedeværelse Ansvar for forberedelse (herunder lommeregner og ordbøger) Ansvar for at holde sig informeret Ansvar for skolen

21 Forventninger forældre
For at hjælpe jeres unge mennesker: Forståelse for, at det kan være krævende Anerkendelse Rummelighed Støtte HTX er ikke en folkeskole – ændret syn på eleven

22 Forventninger skolen Eleven kan forvente: Faglig kvalificeret undervisning Sociale aktiviteter Evalueringer Faglig støtte – f.eks. lektiecafé Struktur på elevens skolehverdag Støtte på individuelle områder – f.eks. studievejleder

23 Gode råd Alt er nyt for alle Giv tid og spørg endelig
I vil være forvirrede i starten I skal nok få overblik Vær bevidste om hvordan I anvender den ”nye” frihed PC Fravær Fokus på ikke at komme bagud Gode studievaner fra start Kontakt klasselærer hvis der er det mindste – vi ved alle, hvor svært det kan være og har fokus på den første periode. Trivselssamtale i september – men kom gerne før hvis behov Døren er altid åben

24 ?


Download ppt "Info-aften på HTX Vibenhus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google