Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.lpa.dk Planlægning i kystnærhedszonen Byudvikling Lovforslaget om nye sommerhus- områder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.lpa.dk Planlægning i kystnærhedszonen Byudvikling Lovforslaget om nye sommerhus- områder."— Præsentationens transcript:

1 www.lpa.dk Planlægning i kystnærhedszonen Byudvikling Lovforslaget om nye sommerhus- områder

2 www.lpa.dk Byudvikling Regionplanudvalget anbefalede: –at nødvendig byudvikling skal være mulig på baggrund af sammenhængende planlægning Planlovens § 5b fastslår: –at inddragelse af nye arealer i byzone kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering Vestre Landsrets dom satte fokus på: –fortolkningen af ”særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse”

3 www.lpa.dk Baggrund for lovforslaget Landsplanredegørelse 2003 og Den regionale vækststrategi –tendens til skæv økonomisk og social udvikling –fastholde balanceret udvikling i Danmark Regionplanudvalget anbefalede at: –nye sommerhusgrunde ses som en mulighed –det kræver en landsplanmæssig vurdering –udlæg skal understøtte lokal økonomisk vækst Møder med organisationer og foreninger

4 www.lpa.dk

5 Sommerhuse i dag Forbud mod nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Områderne skal fastholdes til ferieformål 200,000 sommerhuse i DK, heraf 94% i kystnærhedszonen Uudnyttet rummelighed på knap 18% af arealet d.v.s. ca. 1/6 Der bygges ca. 1100 nye sommerhuse pr. år

6 www.lpa.dk Oxford Research analyse ”Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder”, januar 2004; Rapporten viser, –at der er positive regionaløkonomiske effekter ved at udlægge nye sommerhusgrunde, –at effekterne dog svinger meget fra sted til sted.

7 www.lpa.dk Lovforslaget - indhold Max 8000 nye sommerhusgrunde Primært yderområder Via landsplandirektiv Bagved strandbeskyttelseslinien Bagved eksisterende sommerhusområder Ingen huludfyldning Kommuner og amter skal godtgøre: –at landskabet ikke skæmmes; –at der forventes lokal økonomisk effekt i yderområderne.

8 www.lpa.dk Eksempelprojektet Giver lokal økonomisk effekt, men sommerhuse kan ikke stå alene Landskabelig indpasning afhænger af lokale forhold.

9 www.lpa.dk Eksempelprojekt - økonomisk effekt

10 www.lpa.dk Gennem planlægning findes Balance mellem benyttelse –fremme balanceret vækst –støtte lokal økonomi –udlæg af sommerhus- grunde kan ikke stå alene og beskyttelse –indpasning i natur og landskab –revitalisere eksisterende sommerhusområder


Download ppt "Www.lpa.dk Planlægning i kystnærhedszonen Byudvikling Lovforslaget om nye sommerhus- områder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google