Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.slagelse.dk Miljøvurdering – Slagelse Kommuneplan 2013 Identifikation af væsentlige miljøfaktorer Overskrifterne • Kommuneplan 2013 • Miljøvurdering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.slagelse.dk Miljøvurdering – Slagelse Kommuneplan 2013 Identifikation af væsentlige miljøfaktorer Overskrifterne • Kommuneplan 2013 • Miljøvurdering."— Præsentationens transcript:

1 www.slagelse.dk Miljøvurdering – Slagelse Kommuneplan 2013 Identifikation af væsentlige miljøfaktorer Overskrifterne • Kommuneplan 2013 • Miljøvurdering – proces og organisering • Miljøvurdering – screening/scoping • Eksempel – retningslinjetema Klima Planlægger Carsten Sloth Møller, Center for Plan og Erhvervsudvikling, Slagelse Kommune

2 Fakta om Slagelse Kommune  Areal ca. 567 km 2  Ca. 77.000 indbyggere.  Over 50.000 bor i de tre købstæder Slagelse, Korsør, Skælskør.  Ca. 24.000 bor på landet og i landsbyer.  Øst-vest gående jernbane- og motorvejsforbindelse.  Ca. 180 km kyststrækning.  Ca. 4500 sommerhuse fordelt på 17 sommerhusområder langs kysten.  Ø-samfund på Agersø og Omø - færgeforbindelse fra Stigsnæs.  Landbrug  Herregårdslandskaber. www.slagelse.dk Grafik: Planstrategi, 2011

3 Kommuneplan 2013  Planstrategi vedtaget dec. 2011  Fuld revision med de overordnede temaer: Erhverv, Bosætning, Uddannelse, Infrastruktur  Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2013 april, maj og juni 2013  Kommuneplan 2013 forventet vedtagelse september 2013 www.slagelse.dk

4 Kommuneplan 2013 - Bymønster  Slagelse  Viden, detailhandel, bosætning og erhverv  Korsør  Turisme, bosætning og erhverv  Skælskør  Turisme, kultur, bosætning og erhverv  Vemmelev  Bosætning og erhverv  9 små byer (inkl. Vemmelev)  Bosætning  Ca. 100 landsbyer

5 Miljøvurdering – proces og organisering  Miljøvurderingen - en del af organiseringen af KMP´13  Overordnet projektleder på Kommuneplanen  Tovholder på miljøvurderingen  Arbejdsgruppe: fagpersoner primært Planlægning og Teknik & Miljø  Fagpersoner – tildeles ansvarsområder  Statusmøder/konsultationstid www.slagelse.dk

6 Miljøvurdering – screening/scoping  Screening af temaer: - Overordnede temaer Erhverv, Bosætning, Uddannelse, Infrastruktur. - Retningslinjetemaer Byer, Energi og Teknik, Fritid, Klima, Kulturhistorie, Landbrug, Landområder, Miljø, Natur og Landskab, Trafik og Veje, Turisme, VVM anlæg. - Rammer Eksisterende og nye rammeområder  Opsamling på screeninger www.slagelse.dk Screening/scopingskema

7 Miljøvurdering – screening/scoping  Opsamling på screeninger  Identifikation af temaer der skal miljøvurderes  Afvejning af væsentlige miljøfaktorer der skal behandles mere indgående  Udfordringer: - Forskellige fagligheder - Mange fokuspunkter - Niveau – detaljeringsgrad www.slagelse.dk

8 Miljøvurdering – screening/scoping  Væsentlige miljøfaktorer  Afgrænsningsrapport udarbejdes www.slagelse.dk

9 Miljøvurdering – Scoping  Væsentlige miljøfaktorer  Afgrænsningsrapport udarbejdes  Høring af berørte myndigheder (§7 stk. 4)  Nabokommuner  Naturstyrelsen  Kulturstyrelsen  Sydvestsjællands Museum  Roskilde Stiftsøvrighed  Region Sjælland  Danmarks Naturfredningsforening  Interne myndigheder  Høringssvar fra DN og Sydvestsjællands Museum - gav dog ikke anledning til ændring af afgrænsningen www.slagelse.dk

10 Miljøvurdering – Identifikation af væsentlige miljøfaktorer Eksempel: Klima – oversvømmelse fra Kystvande  Problematikken:  180 km kyststrækning  2 købstæder Korsør og Skælskør  Korsør udpeget som risikoområde  Store sommerhusområder langs kysten  Infrastruktur  Kulturhistorie/arv  Konklusion  Store værdier er på spil – både menneskelige og økonomiske www.slagelse.dk P-plads ved Storebæltshallen i Korsør juli 2012

11 Miljøvurdering – Identifikation af væsentlige miljøfaktorer Eksempel: Klima – oversvømmelse fra Kystvande  Screeningen af temaet viste:  Nyt tema - ikke tidligere er miljøvurderet  Temaet vil få væsentlige konsekvenser for materielle goder  Temaet vil få væsentlig indflydelse på fremtidig arealanvendelse og lokalplanlægning www.slagelse.dk Dæmningen ved Glænø Bymidten ved havnen i Korsør nov. 2011

12 Miljøvurdering Opsummering på miljøvurderingen www.slagelse.dk


Download ppt "Www.slagelse.dk Miljøvurdering – Slagelse Kommuneplan 2013 Identifikation af væsentlige miljøfaktorer Overskrifterne • Kommuneplan 2013 • Miljøvurdering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google