Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trans AU tech- 15. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Vidensamarbejde, Entrepreneurship og Videnbaseret Innovation Flemming K. Fink Centerdirektør Technology.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trans AU tech- 15. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Vidensamarbejde, Entrepreneurship og Videnbaseret Innovation Flemming K. Fink Centerdirektør Technology."— Præsentationens transcript:

1 trans AU tech- 15. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Vidensamarbejde, Entrepreneurship og Videnbaseret Innovation Flemming K. Fink Centerdirektør Technology Transfer & Entrepreneurship

2 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Undervisning og højtuddannede Patenter og kommercialisering Forskningsbaseret viden og rådgivning Universiteter Dansk og udenlandsk forskning Virksomheder Offentlige myndigheder, regioner og kommuner Samarbejde og netværk

3 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Technology Transfer & Entrepreneurship ved Aarhus University ›TTE´s portefølge: ›Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) ›Studentervæksthus (SVÅ) ›Karriereværkstedet ›AU OutReach (AUO) ›Technology Transfer Office (TTO) 3

4 TATIONpRÆSEN 19. Juni 2009 AARHUS UNIVERSITET AEC Aarhus Entrepreneurship Centre udvikler og tilbyder aktiviteter inden for entrepreneurship med det formål at udvikle foretagsomme studerende, som kan anvende deres faglige viden og personlige kompetencer til at skabe værdi for sig selv, for andre og for samfundet. Vi har fokus på tværfaglighed, innovation og netværk.

5 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Danmarks Iværksætteruniversitet 2009 ! (og ’10?) Region Midtjylland - udviklingsprojekter: Mere Iværksætteri i Uddannelser (4 mio. kr.) (Kompetenceudvikling af undervisere, Camps, konkurrencer, undervisernetværk, workshops, udvikling af læremidler) StudenterVæksthus Århus (6 mio. kr.) (Business Sandbox, Business Take Off, Tirsdags Café) Overtaget IDEA’s rolle i Midtjylland Aktiviteter i dag: Aarhus Universitet: Meritgivende kurser på fakulteterne Summer University Crash Courses for studerende Events og konkurrencer Venture Cup Internationale relationer: 3EP, EU projekt om summerschools for undervisere Shailendra Vyakarnam, Director of Centre for Entrepreneurial Learning (CfEL),Cambridge, Saras Sarasvathy, Darden School of Business, Virginia University, Jakobs University, Bremen AU’s og IDEA’s internationale netværk

6 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET AEC er et videncenter for entreprenørskabsundervisning

7 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET AEC´S FORMÅL ER AT SKABE FLERE VIDENS-ENTREPRENØRER PÅ AARHUS UNIVERSITET. - Hvordan gør vi det?

8 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Hvad er en videns-entreprenør?

9 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Entreprenørskab deler vi i tre: Entreprenør med egen virksomhed Corporate entreprenør (nytænkende ind i eksisterende virksomhed) Tværfaglig bæredygtig entreprenørskab

10 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET AEC udvikler meritgivende fag i samarbejde med forskellige institutter og uddannelser

11 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Typer af Entreprenørskabsundervisning: Udvikling af en didaktik, som fremmer entreprenøriel- foretagsom adfærd Kompetenceudvikling/undervisning i entreprenørskab (iværksætteri) Kompetenceudvikling/undervisning om akademisk entreprenørskab

12 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Hvad mener vi, når vi siger ”foretagsom adfærd”?

13 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Konkurrencer, camps, meritgivende kurser/fag, Iværksættercafé, samarbejde med Venture Cup

14 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET AEC udvikler undervisningsmateriale AEC udgiver publikationer om entreprenørskab Artikler om entreprenørielle læringsformer Lærebøger om entreprenørielle læringsformer

15 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Efteruddannelse af undervisere

16 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Desuden varetager AEC: Forskning/udvikling, internationalt samarbejde, publikationer, foredrag, deltagelse i ekspertpaneler og tænketanke

17 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Career Development – november 2010 Karriereværkstedet -kompetenceafklaring gennem SMV-samarbejde Delprojekt under Region Midtjyllands projekt Markedsplads for Højtuddannede Projektet er afsluttet Karriereværkstedets resultatmål: 300 gennemførende studerende 301 kandidatstuderende har gennemført 2008-2010 Karrierebogen er udgivet 34 kandidatstuderende har deltaget i CaseCamp i Ringkøbing Seminar for fastansatte, der arbejder med vejledning, på Koldkærgård 14.-15.december 2010

18 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Eks. på SMV-samarbejde Akademikere på dybt vand Hvordan får man fiskere til at bære redningsvest?

19 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Akademikere på dybt vand Hvordan får man fiskere til at bære redningsvest? Casevirksomhed: Elka Rainwear A/S i Sunds Udfordring: Markedsføring af fiskerbusseronne med indbygget redningsvest, som mangler navn, pris og markedsføringsstrategi. Problem: Fiskere gider ikke at bære redningsvest. Kilde: AU Campus #15 - 12. oktober 2009

20 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Career Development – november 2010 Videncrew - studerende får kompetenceafklaring og SMVer får eye opener ift. samarbejde med videninstitutioner Pilotprojekt, der kører frem til 1. december 2010 40 studerende arbejder i teams af fem med otte virksomheders udfordringer Viden fra forskere, der arbejder inden for det/de område/-r, som udfordringen repræsenterer, giver studerende input til løsning teams afleverer idéer til løsning og jobopslag i virksomhederne

21 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Career Development – november 2010 Projektzone.dk Praktik, projekt og studiejob Cand.selv – cand.mentor 1-1 matchning på jobfunktion

22 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Kontaktoplysninger Lotte Eskildsen Aarhus Universitet Technology Transfer & Entrepreneurship Career Development Finlandsgade 27 Bygning 5361 DK-8200 Århus N Tlf: +45 89 42 59 00 Direkte: +45 89 42 59 03 E-mail: les@adm.au.dk www.au.dk/mentor www.projektzone.dk www.au.dk/karrierevaerkstedet www.au.dk/til/studerende/erhvervsvejledning/karrierevaerkstedet/videncrew/

23 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET 23

24 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Technology Transfer Mission (AU) ›At skabe værdi i samfundet ved at fremme udvekslingen af viden mellem erhvervslivet og forskningsmiljøerne ›At sikre at videnudvekslingen mellem forskningsmiljø, samfund og erhvervsliv sker på en sådan måde, at forskningsresultaterne bringes i anvendelse og om muligt kommercialiseres 24

25 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET OutReach og projekter ›Samarbejde med Shianghai (RM -Teknologisk Inst.) ›Mere effektiv erhvervsfremme (RTI – DTU m.fl.) ›Partnerskab om erhvervsfremme (Vækstråd – DTU..) ›COK, Århus Kommune, Randers Kommune 25

26 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Program for vidensamarbejde ›Fremme af Videnbaseret Innovation ved SMV’er ›50 – 75 virksomheder i fase 1 (tilskud 50 kkr.) ›25 – 35 virksomheder i fase 2 ( - op til 1 mio. kr.) ›Metodeudvikling – next practice ›Flere videninstitutioner involveret ›Etablere Forum for vidensamarbejde ›Region Midt + Strukturfondsbevilling – 28 mio. kr 26

27 TECHNOLOGY TRANSFER & ENTREPRENEURSHIP Flemming K. Fink 16. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Tak for opmærksomheden 27 Technology Transfer & Entrepreneurship, Finlandsgade 27-29 8220 Aarhus N fkf@adm.au.dk


Download ppt "Trans AU tech- 15. November 2010 AARHUS UNIVERSITET Vidensamarbejde, Entrepreneurship og Videnbaseret Innovation Flemming K. Fink Centerdirektør Technology."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google