Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

RÅDGIVNING INFORMATION UDVIKLING

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "RÅDGIVNING INFORMATION UDVIKLING"— Præsentationens transcript:

1 RÅDGIVNING INFORMATION UDVIKLING
SJH’s kerneydelser !

2 Kompensation Hjælpemidler, Arbejdsredskaber, Arbejdsplads- indretning
Isbryder (job med Løntilskud) Personlig assistance til efter- og videreuddannelse Fortrinsad- gang Personlig assistance, i erhverv Mentor-ordning Kompensation Selvstændige arbejdsopgaver Arbejde

3 Kompensationsloven formål
§ 1. Loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til § 1 Formålet med loven er, at personer med handicap skal have samme erhvervsmuligheder som personer uden et handicap. Med det formål at styrke og stimulere handicappedes lige muligheder på et foranderligt arbejdsmarked bygger loven på princippet om arbejdsmæssig ligestilling gennem kompensation for de individuelle eller omgivelsesbestemte konsekvenser af funktionsnedsættelsen og gennem udvikling og vedligeholdelse af den enkelte erhvervskompetence.

4 Varighedsbegrebet ( LBK nr. 71 af 8/2 2008, § 4)
”Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.” Fra lovforslaget 1998: ”Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af en midlertidig og forbigående karakter. Lovforslaget indeholder således ikke mulighed for tilskud til personlig assistance for personer, der pådrager sig f. eks. en midlertidig depression, der ikke har varige følgevirkninger, eller fx erhverver sig en hjerneskade, hvor skaderne forsvinder ved genoptræning”. Varighedsbegrebet: SJH fortolker på nuværende tidspunkt begrebet varig og betydelig – bl.a. på baggrund af bemærkninger til lovforslaget i 2007 – og i 1998 – som en funktionsnedsættelse, der ikke forventes at kunne helbredes eller bedres inden for en overskuelig tidshorisont. Dokumentationskrav: Enhver sag skal være dokumenteret og belyst sådan, at der er et forsvarligt grundlag for at træffe en afgørelse. Det er Jobcentret, der afgør, hvornår en sag er tilstrækkeligt belyst. Ingen faste formkrav til dok. Der er i Kompensationsloven ikke særlige formkrav til dokumentation. Afgørelsen af, om en funktionsnedsættelse giver mulighed for kompensation, kan træffes af Jobcentret uden inddragelse af sagkyndige, herunder læger, men med en vurdering af den pågældendes muligheder på arbejdsmarkedet (bem. Til lovforslaget).

5 Mentorordning Til introduktion og oplæring Tidsbegrænset
Uddannelse af mentoren (LAB §§ 78-80) Vigtigt anstændigvis at skelne mellem om der er et behov for ekstra oplæring eller det er et permanent behov for kompensation Kan bruges som opstart af pers. ass. ved psykiske funktionsnedsættelser, som overgang til en p.a. – fordelen er her at der kan bevilliges uddannelse af mentoren. Tidsramme fastsættes lokalt i jobcenter eller af det politiske udvalg i kommunen

6 Foldegade 25, 3. 7100 Vejle tlf www. bmhandicap.dk


Download ppt "RÅDGIVNING INFORMATION UDVIKLING"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google