Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Fyraftensmøde 26.marts 2014 på Rosendalskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Fyraftensmøde 26.marts 2014 på Rosendalskolen"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Fyraftensmøde 26.marts 2014 på Rosendalskolen
Program Information om den nye folkeskolereform Hvordan vil dit barn opleve at være elev på Rosendalskolen i fremtiden? Information om det kommende skolebestyrelsesvalg Opstillingsmøde

2 Vi vil gerne orientere om den nye folkeskolereform og gøre status på hvor langt vi er i processen på Rosendalskolen hvad der er sket ? hvad vi ved i øjeblikket ? hvornår vi ved mere om fremtidens folkeskole ? Vi kan i øjeblikket ikke give svar på, hvordan slutproduktet kommer til at se ud, for vi kender ikke hele svaret endnu. Men vi kan fortælle om vejen derhen: give indsigt i de arbejdsprocesser der foregår på skolen give mulighed for, at I kan deltage i debatten omkring folkeskolen vil gerne informere alt, hvad vi kan og vi tager gerne imod spørgsmål.

3 Aftale om fagligt løft af folkeskolen

4 Tre klare mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges.

5 Aftalen om et løft af folkeskolen
En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger.

6 En ny ramme En længere og mere varieret skoledag.
Engelsk fra 1. klasse og tidligere andet fremmedsprog. Flere timer i dansk og matematik i 4. – 9. klasse. Håndværk og design i 4. klasse. 45 minutters motion i gennemsnit om dagen. Understøttende undervisning. Den åbne skole.

7 Skoledagens længde Indskolingen: Skoleuge på 30 timer
Antal lektioner 32,7 om ugen Mellemtrinet: Skoleuge på 33 timer Antal lektioner 36 om ugen Udskolingen: Skoleuge på 35 timer Antal lektioner 38,2 om ugen

8 Indskoling pr. 260314 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00
 Læsebånd Pause 20 minutter 12.00 11.40. Pause i 35 minutter Pause i 10 minutter 14.35

9 Mellemtrin pr. 260314 Læsebånd Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00 Læsebånd Pause 20 minutter 12.00 Pause i 35 minutter Pause i 10 minutter 14.35

10 Udskoling pr. 260314 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00
 Læsebånd Pause 20 minutter Pause i 35 minutter Pause i 10 minutter 14.35 15.35

11 Hvornår og hvordan kan I forældre komme i kontakt med skolen i hverdagen?
Telefon og træffetid om morgenen gange om ugen Samråd på konkrete ugedage Kommunikation via forældreintra

12 Nye fag fra 1.august 2014 1.- 2.årgang: Engelsk
4.- 5.årgang: Håndværk og Design 5.- 6.årgang: Tysk 8.- 9.årgang: Nye Valgfag

13 Andre nye elementer som eleverne vil møde i det nye år:
Mere bevægelse i undervisning Tildelt bevægelsestid til lærere med mange lektioner i klassen Faglig fordybelse/lektiehjælp Der vil være lektier, men færre lektier i hjemmet Fokus på LÆRINGSMÅL i dansk Hyppige elevsamtaler med dansk- og klasselærer Flere anderledes ”FAG”dage Der vil blive afprøvet forskellige modeller på enkelte årgange Venskabsklasser Anderledes dage/lektioner på tværs af aldersgrupper Afdelingsvis/årgangsvis Flere aktiviteter planlægges og gennemføres kun i afdeling eller på årgange (bl.a.. Skolefesten) Mere IDRÆT & Bevægelse på anderledes skoledage

14 Skole i 200 år VI SKABER SKOLEN SKOLEN SKABER OS
I 1814 underskrev Kong Frederik den 6. en række skolelove, der gav syv års undervisningspligt for alle børn i Danmark. I 2014 fejres, at vi har haft 200 år med ret og pligt til uddannelse. Jubilæet er en anledning til at kaste et kritisk og kærligt blik på skolen i fortid, nutid og fremtid. I næste skoleår vil vi løbende hen over året præsentere eleverne for materialer og undervisning, der har fokus på SKOLE i 200 år i Danmark.

15 Skole i 200 år

16 Skolebestyrelsesvalg 2014
Følgende skolebestyrelsesmedlemmer stiller sig til rådighed for genvalg: Christian Piil Anders Tranholm-Bjerg Dorte Jørgensen Claus Hermansen Tak til afgående formand Jens Belger Risom samt til Lars Lassen og Palle Juul Pedersen for jeres store indsats

17 Nye kandidater Følgende forældre vil gerne stille op til skolebestyrelsesvalget Kristina Friis Hansen Torben Sander Kusk-Glavind Niels H. Kristiansen Susanne Jacobsen Der skal vælges en bestyrelse på i alt 7 personer samt op til 2 suppleanter

18 0. – 3.årgang ugeskema pr.260314 8.00 11.40 14.35 Faglig fordybelse
Klassisk lektion Elev pauser 14.35 Ekstra bevægelse

19 7.- 9.årgang ugeskema pr.260314 8.00 14.35 15.35 Faglig fordybelse
Klassisk lektion 14.35 Elev pauser 15.35 Ekstra bevægelse

20 4.-6.årgang ugeskema pr.260314 8.00 14.35 Faglig fordybelse
Klassisk lektion Elev pauser 14.35 Ekstra bevægelse

21 Konfirmationsforberedelse på Rosendalskolen hvis der skal gøres plads til et morgenhold
8.00 Konfirmations forberedelse Faglig fordybelse Klassisk lektion 14.35 Elev pauser 15.35 Ekstra bevægelse

22 Lærernes arbejdstid pr. 260314


Download ppt "Velkommen til Fyraftensmøde 26.marts 2014 på Rosendalskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google