Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere."— Præsentationens transcript:

1 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere ved brug af AMU

2 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Program 13.00 - 13.15 Velkomst og præsentation 13.15 – 14.15 Test din viden om AMU Opsamling 14.15 – 14.45 Pause og networking 14.45 – 15.30Administrative medarbejderes brug af AMU i praksis v/ Lis Kræmmer og Lis Frost, DSB 15.30 – 15.45Idékatalog om efteruddannelse af administrative medarbejdere i staten Afslutning

3 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Yder gratis rådgivning om kompetence- og kvalitetsudvikling til statens arbejdspladser. Formidler viden og erfaringer gennem temamøder, konferencer og netværk. Administrerer Udviklings- og Omstillingsfonden, Fonden for Efteruddannelse af Længerevarende Uddannede og Kompetencefonden, der yder økonomisk støtte til kompetenceudvikling. Udvikler værktøjer og inspirationsmateriale. Administrerer den offentlige kvalitetspris. Udvikler arbejdsmarkedsuddannelser (SCKK-AMU).

4 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK SCKK AMU-udvalget Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse, HAKL. Den statslige referencegruppe – SCKK AMU-udvalget Brancheudvalg: Politi Forsvar Kriminalforsorg Kirke (koordinationsgruppe)

5 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK SCKK AMU-udvalget ”2 ben” 1 Fælles Kompetencebeskrivelser, FKB, mv. som udvalget er udviklingsansvarligt for 2 Rådgivning bredt om AMU for statens arbejdspladser

6 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 1. Hvad står forkortelsen AMU for?

7 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 1. Hvad står forkortelsen AMU for? ArbejdsMarkedsUddannelser

8 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 2. Hvem kan deltage på AMU-kurser?

9 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 2. Hvem kan deltage på AMU-kurser? Hovedmålgruppen er ufaglærte, faglærte og etatsuddannede. Det er til denne målgruppe, at uddannelserne udvikles, og det er denne målgruppe, der kan få VEU-godtgørelse. Der er principielt frit optag på AMU, og der er mulighed for, at medarbejderteams med forskellig uddannelsesbaggrund kan deltage sammen i uddannelse, f.eks. når der indføres ny teknologi eller en ny organisering af arbejdet.

10 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 3. Hvad er VEU godtgørelse?

11 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 3. Hvad er VEU godtgørelse? VEU-godtgørelse står for voksen- og efteruddannelses- godtgørelse VEU godtgørelse svarer til maksimal dagpengesats. Dagpengesatsen for 2008 er fastsat til 3.515 kr. om ugen. Satsen træder i kraft mandag den 7. januar 2008.

12 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 4. Hvornår kan AMU-kurserne gennemføres?

13 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 4. Hvornår kan AMU-kurserne gennemføres? Uddannelsesstederne kan afholde arbejdsmarkedsuddannelse som sammenhængende undervisning eller opsplittet undervisning alle ugens dage og som undervisning om aftenen, natten og i weekenden.

14 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 5. Hvor mange personer skal der som minimum være på et hold?

15 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 5. Hvor mange personer skal der som minimum være på et hold? Uddannelsesinstitutionerne fastsætter selv antallet af uddannelsespladser på arbejdsmarkedsuddannelserne.

16 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 6. Hvor gennemføres AMU-kurserne?

17 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 6. Hvor gennemføres AMU-kurserne? Der findes ca. 140 skoler som udbyder arbejdsmarkedsuddannelser: AMU-centre, tekniske skoler, handelsskoler, social- og sundhedsskoler, pædagogseminarier, landbrugsskoler og private udbydere De forskellige uddannelser findes på www.vidar.dk og www.efteruddannelse.dkwww.vidar.dk www.efteruddannelse.dk

18 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 7. Kan ledige deltage på AMU-kurser?

19 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 7. Kan ledige deltage på AMU-kurser? Ja

20 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 8. Hvem udvikler nye AMU-kurser?

21 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 8. Hvem udvikler nye AMU-kurser? Efteruddannelsesudvalgene udvikler nye AMU-kurser. Efteruddannelsesudvalgene er sammensat af arbejdsmarkedets parter. Der findes 12 efteruddannelsesudvalg, som tilsammen dækker alle AMU- uddannelsesområder. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse, HAKL Den statslige referencegruppe SCKK-AMU Udvalget

22 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 9. Kan man få tilskud til kost, logi og transport?

23 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 9. Kan man få tilskud til kost, logi og transport? Transport Hvis den daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted og retur er mere end 24 km kan man få tilskud. Tilskuddet pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. Taksterne for 2007 er henholdsvis 1,07 kr. pr. km for beskæftigede og 1,94 kr. pr. km. for andre.

24 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 9. Kan man få tilskud til kost, logi og transport? Kost og logi Deltagere, som under uddannelsen er indkvarteret uden for deres bopæl, har ret til tilskud til kost og logi, hvis de har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at de er indkvarteret uden for deres bopæl. Kost pr. dag kr. 276 Reduktion ved fuld kostkr. 207 hoteldispositionsbeløbet pr. dag: - hovedstadsområdet kr. 694 - øvrige land kr. 574

25 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 10. Hvad er ”åbent værksted” i AMU?

26 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 10. Hvad er ”åbent værksted” i AMU? Denne afholdelsesform betyder, at deltagerne med samme lærer/lærere i samme lokale, deltager i forskellige uddannelser eller kursusforløb inden for samme område eller beslægtede områder.

27 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 11. Er der eksamen i AMU?

28 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 11. Er der eksamen i AMU? Nej, normalt ikke. Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen og derved har opnået den landsdækkende kompetence. Til deltagere, der gennemfører arbejdsmarkedsuddannelse med mål fastlagt på baggrund af myndighedskrav, udstedes et certifikat – ofte på grundlag af en prøve/test.

29 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 12. Er der en fast varighed på et AMU-kursus?

30 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK 12. Er der en fast varighed på et AMU-kursus? Der er fastsat en vejledende maksimal varighed for hver arbejdsmarkedsuddannelse. Den vejledende maksimale varighed kan afkortes af skolen på baggrund af en vurdering af den enkelte deltagers forudsætninger. Varigheden angives i hele eller halve dage.

31 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Læs mere på www.sckk.dk/amu


Download ppt "Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google