Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Husejerforeningen Humleby GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 10. marts 2015 HUSK tilmelding til Husejerforeningens mail-liste Brug blanket på sidste side i indkaldelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Husejerforeningen Humleby GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 10. marts 2015 HUSK tilmelding til Husejerforeningens mail-liste Brug blanket på sidste side i indkaldelsen."— Præsentationens transcript:

1 Husejerforeningen Humleby GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 10. marts 2015 HUSK tilmelding til Husejerforeningens mail-liste Brug blanket på sidste side i indkaldelsen – eller humleby.dk/mail

2 Det er i dag et vejr… Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe dem til én, som jeg har kær. Hun købte af de hvide og de blå hun købte af de smukkeste, hun så. Det er i dag et vejr! Og solen skinner! Og om mig svæver lutter lyse minder, dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på. Og de kom svævende i ring og rad., Hun gik imellem dem og var så glad. Det er idag et solskin uden mage! Og jeg har solskin nok til mange dage, og jeg må kysse hvert et lille blad. Hun kyssede dem alle, hver især, hun bragte dem til den, hun havde kær. Min ven, her kommer jeg med hyacinter! Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter! Det er idag et vejr, et solskinsvejr!

3 Dagsorden 1)Valg af dirigent 2)Formandens beretning 3)Regnskab 2014 (fremlæggelse og til godkendelse) 1)Regnskab og budget Forsyningsfonden 2012-16 4)Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag 1)Bestyrelsens handlingsplan 2015/2016 5)Budget 2015 6)Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7)Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8)Valg 1)Bestyrelsen 2)Ekstern revisor 3)Kritiske revisorer 4)Gaderepræsentanter 9)Eventuelt 1)Forslag vedrørende opsætning af hjertestarter

4 Dagsorden 1)Valg af dirigent 2)Formandens beretning 3)Regnskab 2014 (fremlæggelse og til godkendelse) 1)Regnskab og budget Forsyningsfonden 2012-16 4)Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag 1)Bestyrelsens handlingsplan 2015/2016 5)Budget 2015 6)Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7)Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8)Valg 1)Bestyrelsen 2)Ekstern revisor 3)Kritiske revisorer 4)Gaderepræsentanter 9)Eventuelt 1)Forslag vedrørende opsætning af hjertestarter

5 Dagsorden 1)Valg af dirigent 2)Formandens beretning 3)Regnskab 2014 (fremlæggelse og til godkendelse) 1)Regnskab og budget Forsyningsfonden 2012-16 4)Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag 1)Bestyrelsens handlingsplan 2015/2016 5)Budget 2015 6)Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7)Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8)Valg 1)Bestyrelsen 2)Ekstern revisor 3)Kritiske revisorer 4)Gaderepræsentanter 9)Eventuelt 1)Forslag vedrørende opsætning af hjertestarter

6 Vi mangler aktivister! Overgangsudvalget! (møde ved at blive planlagt) Event og presseudvalget! (møde d. 18. marts kl. 20:00) Hegnsudvalget! (første møde er afholdt) Skriv til jens@humleby.dk

7 Dagsorden 1)Valg af dirigent 2)Formandens beretning 3)Regnskab 2014 (fremlæggelse og til godkendelse) 1)Regnskab og budget Forsyningsfonden 2012-16 4)Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag 1)Bestyrelsens handlingsplan 2015/2016 5)Budget 2015 6)Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7)Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8)Valg 1)Bestyrelsen 2)Ekstern revisor 3)Kritiske revisorer 4)Gaderepræsentanter 9)Eventuelt 1)Forslag vedrørende opsætning af hjertestarter

8 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2014 Realiseret Budget År 2013 2014 INDTÆGTER: Samlede kontingentindtægter936.000 Kontingent til forsyningsfond936.000 Andre indtægter5.00004.473 INDTÆGTER I ALT1.877.0001.872.0001.876.473 FASTE UDGIFTER Husejerforsikring555.424545.000544.593 Beboerhuset Carstensgade (Max 5 % af kontingent)42.120 FASTE UDGIFTER I ALT597.544587.120586.713 ØVRIGE UDGIFTER: ANLÆG OG VEDLIGEHOLDELSE Indbetalt til forsyningsfond936.000 Fortove og gader5.8262.000661 Rørledninger og brønde85.505137.83077.168 Legeplads9.63125.00023.791 Oprydning81410.0002.287 ANLÆG OG VEDLIGEHOLDELSE I ALT1.037.7761.110.8301.039.907 MØDER OG ADMINISTRATION Generalforsamling og møder36.14735.00043.928 Gaver og repræsentation1.3446.000652 Kontorhold12.00612.0005.459 Annoncering i Nabo20.000 Drift af hjemmeside www.Humleby.dk3.45510.0003.455 Bestyrelseshonorar33.300 28.800 NETS - Kontingentopkrævning5.3818.0005.322 Bankomkostninger6301.000765 MØDER OG ADMINISTRATION I ALT112.263125.300108.381

9 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2014 (fortsat) Realiseret Budget År 2013 2014 REVISOR, FORSIKRING M.V. Revisor 2013 regnskab18.750 Honorar ekstern bistand015.0000 Forsikringer10.55215.0009.070 REVISOR, FORSIKRINGER M.V. I ALT29.30248.75027.820 EKSTRAORDINÆRE POSTER Henlæggelse til "Hold Humleby vedlige"0040.000 EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT0040.000 UDGIFTER I ALT1.776.8851.872.0001.802.821 Resultat før renter og afskrivninger100.115073.652 Renteindtægter bank6970653 ÅRETS RESULTAT100.812074.305

10 Balance Aktiver pr. 31. December År 2014 År 2013 AKTIVER Anlægsaktiver: Udlån til Beboerhuset Carstensgade Note 1950.414901.980 Aktiver i Forsyningsfond Note 2-236.905-57.703 Anlægsaktiver i alt713.509844.277 Omsætnngsaktiver Alm. Brand Bank 7681 135314378.632 153.971 Tilgodehavende kontingent33.90024.900 Periodeafgrænsning husejerforsikring m.v285.514269.910 Mellemregning forsyningsfond00 Omsætningsaktiver i alt398.046448.781 Aktiver i alt1.111.5551.293.058 Note 1: Lånet er sikret ved gældsbreve på det nominelle lånebeløb kr.788.680 mod ejerpantebrev kr. 1.500.000 næst efter nom. Kr. 228.000

11 Balance Passiver pr. 31. December År 2014 År 2013 Passiver Egenkapital primo året323.008387.503 Overført primo til forsyningsfond-74.305-138.800 Årets resultat100.81274.305 Egenkapital "Husejerforeningen"349.515323.008 Egenkapitalandel i Beboerhuset Note 1950.414901.980 Egenkapitalandel i forsyningsfond Note 2-236.905-57.703 Egenkapital i alt1.063.0241.167.285 Henlæggelser: Henlæggelse til "Hold Humleby vedlige"19.70340.000 Henlæggelser i alt19.70340.000 Egenkapital og henlæggelser i alt1.082.7271.207.285 Gæld: Mellemregning med forsyningsfond5.82070.314 Skyldige omkostninger258-3.291 Forudbetalt kontingent4.0000 Skyldig revisorbistand 2014 regnskab18.750 Gæld ialt28.82885.773 Passiver i alt1.111.5551.293.058

12 Noter År 2014 År 2013 NOTE 1 Beboerhuset Carstensgade Saldo primo året901.980849.664 Lån i året42.120 Indeksregulering6.31410.196 Saldo ultimo året950.414901.980 NOTE 2 Forsyningsfond Saldo primo året-57.698 973.705 Overført fra Humleby = Resultat 201374.305138.800 Overført opkrævet kontingent via Husejerforening936.000 Tilskrevne renter i året i bank4418.417 Omkostninger ved pengetransaktioner-1570 Afholdte udgifter til kloakering m.v.-1.189.796-2.114.620 Omsætningsaktiver i alt-236.905-57.698 Specifikation forsyningsfond note 2 Købspris KursværdiBeholdning Skyldig til Husejerforening5.822 Skyldige kloakeringsudgifter-291.887 Alm. Brand Bank 7681 47761424.329 Nordea Bank 438286800010 Arbejdernes Landsbank 5336 05179054.067 Arbejdernes Landsbank 5336 024469040.754 -236.905

13

14 Dagsorden 1)Valg af dirigent 2)Formandens beretning 3)Regnskab 2014 (fremlæggelse og til godkendelse) 1)Regnskab og budget Forsyningsfonden 2012-16 4)Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag 1)Bestyrelsens handlingsplan 2015/2016 5)Budget 2015 6)Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7)Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8)Valg 1)Bestyrelsen 2)Ekstern revisor 3)Kritiske revisorer 4)Gaderepræsentanter 9)Eventuelt 1)Forslag vedrørende opsætning af hjertestarter

15

16 Tilmelding til Husejerforeningens mail-liste: Brug blanket på sidste side i indkaldelsen – eller humleby.dk/mail

17 Dagsorden 1)Valg af dirigent 2)Formandens beretning 3)Regnskab 2014 (fremlæggelse og til godkendelse) 1)Regnskab og budget Forsyningsfonden 2012-16 4)Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag 1)Bestyrelsens handlingsplan 2015/2016 5)Budget 2015 6)Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7)Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8)Valg 1)Bestyrelsen 2)Ekstern revisor 3)Kritiske revisorer 4)Gaderepræsentanter 9)Eventuelt 1)Forslag vedrørende opsætning af hjertestarter

18

19 Dagsorden 1)Valg af dirigent 2)Formandens beretning 3)Regnskab 2014 (fremlæggelse og til godkendelse) 1)Regnskab og budget Forsyningsfonden 2012-16 4)Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag 1)Bestyrelsens handlingsplan 2015/2016 5)Budget 2015 6)Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7)Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8)Valg 1)Bestyrelsen 2)Ekstern revisor 3)Kritiske revisorer 4)Gaderepræsentanter 9)Eventuelt 1)Forslag vedrørende opsætning af hjertestarter

20 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som er 1000 pr. kvartal. Foreningen har i 2014 brugt nogenlunde som budgetteret. Det er bestyrelsens vurdering, at vi kan holde det samme budget i 2015.

21 Dagsorden 1)Valg af dirigent 2)Formandens beretning 3)Regnskab 2014 (fremlæggelse og til godkendelse) 1)Regnskab og budget Forsyningsfonden 2012-16 4)Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag 1)Bestyrelsens handlingsplan 2015/2016 5)Budget 2015 6)Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7)Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8)Valg 1)Bestyrelsen 2)Ekstern revisor 3)Kritiske revisorer 4)Gaderepræsentanter 9)Eventuelt 1)Forslag vedrørende opsætning af hjertestarter

22

23 Dagsorden 1)Valg af dirigent 2)Formandens beretning 3)Regnskab 2014 (fremlæggelse og til godkendelse) 1)Regnskab og budget Forsyningsfonden 2012-16 4)Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag 1)Bestyrelsens handlingsplan 2015/2016 5)Budget 2015 6)Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7)Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8)Valg 1)Bestyrelsen 2)Ekstern revisor 3)Kritiske revisorer 4)Gaderepræsentanter 9)Eventuelt 1)Forslag vedrørende opsætning af hjertestarter

24

25

26 Dagsorden 1)Valg af dirigent 2)Formandens beretning 3)Regnskab 2014 (fremlæggelse og til godkendelse) 1)Regnskab og budget Forsyningsfonden 2012-16 4)Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag 1)Bestyrelsens handlingsplan 2015/2016 5)Budget 2015 6)Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7)Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8)Valg 1)Bestyrelsen 2)Ekstern revisor 3)Kritiske revisorer 4)Gaderepræsentanter 9)Eventuelt 1)Forslag vedrørende opsætning af hjertestarter

27 Forslag stillet af Gunni, CA40, til Husejerforeningens ordinære generalforsamling den 10. marts 2015: “Der sættes en hjertestarter op på Humlebys beboerhus på en måde, så den er tilgængelig for alle. Husejerforeningen betaler de dermed forbundne udgifter, og bestyrelsen påser, at hjertestarteren altid er funktionsdygtig. Det overlades til bestyrelsen at beslutte om opgaven løses gennem abonnement (f.eks. hos Falck) eller ved køb af en hjertestarter, som foreningen selv vedligeholder.” Begrundelse: 1. Det er statistisk sandsynligt, at en hjertestarter vil redde liv i Humleby. 2.Der findes ikke en offentligt tilgængelig hjertestarter i Humlebys omegn, der kan nås inden for det antal minutter, som i givet fald er afgørende. Bestyrelsen foreslår, at Generalforsamlingen beslutter at afsætte et rammebeløb på kr. 20.000 og lade bestyrelsen undersøge mulighederne nærmere.

28 Tak for i aften


Download ppt "Husejerforeningen Humleby GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 10. marts 2015 HUSK tilmelding til Husejerforeningens mail-liste Brug blanket på sidste side i indkaldelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google